• Medal „Dzielnych tworzą dzielni i zacni” dla pani Teresy Grużewskiej

     • Podczas dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego medal „Dzielnych tworzą dzielni i zacni” otrzymała pani Teresa Grużewska – pracownik naukowo – dydaktyczny Muzeum Przyrody w Drozdowie. Od wielu lat współpracuje z naszą szkołą. Znają ją dobrze zwłaszcza uczniowie klas biologicznych. A szczególnie ci, którzy przygotowują prace badawcze na Olimpiadę Biologiczną. Korzystają wtedy z nieocenionej pomocy pani Teresy. Jest ona bowiem skarbnicą wiedzy biologicznej, często takiej której na próżno szukać w książkach.

      Wszyscy bardzo cenimy sobie prowadzone przez p. Teresę Grużewską zajęcia terenowe. Uczymy się tam rozpoznawać nie tylko rośliny, ale także poszczególne gatunki zwierząt.

      W pracy cechuje Panią profesjonalizm, skromność i pasja.

      Profesjonalizm – jak rzadko kto dzięki własnym gruntownym badaniom i profesjonalnej wiedzy potrafi przenieść nas Pani w niezwykły świat przyrody.

      Skromność – ponieważ nigdy nie stawia siebie Pani na pierwszym miejscu. Pani głównym zadaniem jest uwrażliwianie nas na piękno otaczającej nas przyrody. Swoje potrzeby traktuje Pani drugorzędnie.

      Pasja. Hobby w życiu można mieć wiele. I zmieniać je nieustannie. Pasja jest stała. Pasją pani Teresy jest botanika, a właściwie szeroko rozumiana przyroda. Ludzie z pasją zasługują na najwyższy szacunek. Bowiem ludzie z wielką pasją to ci, dzięki którym niemożliwe staje się możliwe.

     • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • Dzisiaj zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022 i rozpoczęliśmy wyczekiwane i zasłużone wakacje. Po prawie 2 latach zdalnego nauczania ten rok szkolny przywrócił wiarę, że znowu może być normalnie. Doceniliśmy każdy dzień, który mogliśmy spędzić w ławce szkolnej, a nie przed ekranem komputera.

      Wielu z naszych uczniów zakończyło ten rok szkolny sukcesami w olimpiadach, i konkursach przedmiotowych. Podczas dzisiejszej uroczystości nagrodzeni zostali ci, którzy zdobyli tytuł finalisty oraz brali udział w etapach okręgowych.

      1. Finalistka etapu centralnego 52. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, klasa III C, Natalia Bieniek
      2. Finalista 15. Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, zdobywcy I miejsca w 20 Jubileuszowym Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego o puchar Burmistrza Olecka, klasa II D, Maciej Mieczkowski
      3. Finalistka 15 Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, uczestniczka etapu okręgowego 46 Olimpiady Języka Angielskiego i 48 Olimpiady Geograficznej, klasa III F, Dominika Przesław
      4. Finalista 48 Olimpiady Geograficznej, uczestnik etapu centralnego 15 Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, uczestnikowi etapu okręgowego 15. Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, klasa III F, Jan Saniewski
      5. Finalistka 15. Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, uczestniczka etapu okręgowego 48 Olimpiady Historycznej, klasa III E,
       Alicja Skowrońska
      6. Finalistka 37 Olimpiady Ekologicznej, klasa II D, Kacper Wądołkowski
      7. Uczestniczka etapu okręgowego 17 Olimpiady Przedsiębiorczości, klasa III B,
       Amelia Andrychowska
      8. Uczestniczka etapu okręgowego 20 Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, klasa III C, Dominika Cekała
      9. Uczestnik etapu okręgowego 51 Olimpiady Biologicznej, klasa III B, Oliwier Chojnowski
      10. Uczestniczka etapu okręgowego 48 Olimpiady Geograficznej, klasa II E, Maja Dzięgielewska
      11. Uczestnik etapu okręgowego 15. Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, klasa I E, Szymon Głodkowski
      12. Uczestniczka etapu okręgowego 15. Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, klasa I C, Agnieszka Jadczak
      13. Uczestniczka części ustnej etapu okręgowego 52. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, klasa I C, Julia Karwowska
      14. Uczestniczka etapu okręgowego 52. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, klasa II E,
       Iga Kozikowska
      15. Uczestnik etapu okręgowego 48 Olimpiady Geograficznej, klasa II E, Jan Kozłowski
      16. Uczestniczka etapu okręgowego 48 Olimpiady Geograficznej, klasa III E, Paulina Kropiewnicka
      17. Uczestnik etapu okręgowego 48 Olimpiady Historycznej i 48 Olimpiady Geograficznej,
       klasa III E, Maksymilian Kucharski
      18. Uczestniczka etapu okręgowego 48 Olimpiady Historycznej, klasa III C, Klaudia Nasiadko
      19. Uczestnik etapu okręgowego 17 Olimpiady Przedsiębiorczości, klasa III E, Stanisław Rytel
      20. Uczestniczka etapu okręgowego 15. Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, klasa I E, Aleksandra Sikorska
      21. Uczestniczka etapu okręgowego 48 Olimpiady Geograficznej, klasa II E, Katarzyna Szymańska
      22. Uczestnik etapu okręgowego 17 Olimpiady Przedsiębiorczości i 48 Olimpiady Geograficznej, klasa III E, Michał Szyszko
      23. Uczestniczka części ustnej etapu okręgowego 52. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, klasa III F, Aleksandra Waniewska

      Tradycyjnie świadectwa otrzymali też uczniowie,  którzy uzyskali świadectwo z tzw. czerwonym paskiem. W tym roku jest to aż 87 osób!


      Gratulujemy WSZYSTKIM uczniom promocji do nastepnej klasy i życzymy udanych wakacji. 


     • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

     • Miasto Łomża realizuje w 2022 r. zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", który dotyczy wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

      Wojewoda Podlaski przekazał na ten cel Miastu Łomża środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 128 500 zł.

      Dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

      1. w ramach Kierunku interwencji 3.1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego:
      • Przedszkole Publiczne nr 15 w Łomży - w wysokości 3 000 zł (całkowita wartość zdania 3 750 zł)
      • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży (oddziały przedszkolne) - w wysokości 3 000 zł (całkowita
              wartość zadania 3 750 zł)
      • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży (oddziały przedszkolne) -                       
              w wysokości 2 500 zł
       (całkowita wartość zadania 3 125 zł)

      2)  w ramach Kierunku interwencji 3.2. w odniesieniu do szkół:

      • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)

         Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)

      • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży - w wysokości 12 000 zł                   
              
       (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Ks. Mazowieckiego Janusza I w Łomży - w wysokości 12 000 zł
             
       (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita    
              wartość zadania 15 000 zł)

      -    II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita
            wartość zadania 15 000 zł)

      • Technikum nr 4 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • Technikum nr 5 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • Technikum nr 6 w Łomży- w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania15 000 zł)
      • Technikum nr 7 im. L. Bojanusa w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość
              zadania 15 000 zł).

      Organ prowadzący zapewnia wkład własny na poziomie 20 % wartości zadania tj. łącznie 32 125 zł. 

      Placówki wychowania przedszkolnego przeznaczą środki na zakup książek będących nowościami
      wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym
      nośniku oraz na realizację działań promujących czytelnictwo takich jak zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

      Szkoły mogą zakupić książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku. Ponadto zakup może obejmować elementy wyposażenia          do bibliotek szkolnych jak sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowanie dla bibliotek, zakup czytników e-booków, elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, a także działania promujące czytelnictwo.

       

       

     • Uczennice I LO Laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie

     • Zdolne uczennice z Koła bibliotecznego, podopieczne Doroty Przestrzelskiej, zostały Laureatkami III miejsc Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie. Kinga Sendrowska ( z lewej) zaprezentowała gadkę Leszka Czyża "Jek Andzia Satanoziu poredziła", Urszula Filipkowska gadkę Władysława Gwiazdy p.t. "Skąd się wziena mowa kurpiowska" oraz gadkę własnego autorstwa. Gratulujemy!

       

     • Informacja dotycząca składania wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

     • Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochronydziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106 poz. 890), stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny.
      Wnioski muszą dotyczyć kandydatów, którzy są uczniami publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, której ukończenie umożliwiauzyskanie świadectwa dojrzałości.
      Z zapisu rozporządzenia wynika, że kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów może być uczeń, który w roku szkolnym 2021/2022 spełnił przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:


      1. otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
      2. wykazywał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki conajmniej dobre.


      W celu zgłoszenia kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów należy złożyć:


      • wniosek o przyznanie stypendium ( Załącznik nr 1), który powinien być wypełniony pismem komputerowym (z podaniem wszystkich aktualnych danych, którezawarte są we wniosku).  Uwaga, w tym roku szkolnym dokonano modyfikacji wzoru wniosku!
      • poprawnie wypełnione i podpisane oświadczenie (oryginał – nie kopia ani skan) (Załącznik nr 3) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata


      zalacznik-nr-1-wniosek.pdf

      zalacznik-nr-3-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

     • Test kompetencji językowych - II termin

     • Przypominamy, że jutro tj. 14 czerwca o godz. 16.00 odbędzie się II termin sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas dwujęzycznych.

       

      II termin ustalony jest dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie I. 

     •             Sukces Kacpra Wądołkowskiego na XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej

     • W dniu 4 czerwca w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbył się w Warszawie etap centralny XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W rozgrywkach finałowych uczestniczyli pasjonaci ekologii z całej Polski wyłonieni na drodze eliminacji okręgowych. W tym zaszczytnym gronie znalazł się Kacper Wądołkowski, uczeń klasy IId, który zdobył tytuł Finalisty.

      Kacper przygotowywał się do Olimpiady pod opieką pani prof. Ewy Zabielskiej.   

      Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia z osiągniętego sukcesu!

     • Dzień Nauki w I LO

     •  Od kilkunastu lat nasza szkoła organizuje Dzień Nauki , na który zapraszamy naukowców z różnych dziedzin.

      W tym roku zaprosiliśmy do nas pan Bogusława Kosela  z Muzeum w Tykocinie -, który przybliżył nam sylwetkę Zygmunta Straszewicza, absolwenta szkoły, pierwszego rektora Politechniki Warszawskiej.  Klasy biologiczno-chemiczne uczestniczyły w wykładzie pani Teresy Grużewskiej z Muzeum Przyrody w Drozdowie na temat leczniczych  właściwości roślin doliny Narwi.  Natomiast pan Adam Sokołowski z Muzeum Północno -Mazowieckiego w Łomży przedstawił  przełomowe wydarzenia z historii miasta w wykładzie „Spacerkiem po Łomży”.

      Do udziału w Dniu Nauki zaprosiliśmy także w tym roku naszych uczniów i absolwentów, którzy w tym roku szkolnym odnieśli sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.  Natalia Bieniek (uczennica klasy 3CP), finalistka 52. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, wygłosiła wykład „Wartościowanie w języku”. Michał Marcińczyk (absolwent klasy 3DG),  laureat 51. Olimpiady Biologicznej, podzielił się swoimi  fascynacjami biologicznymi. A Damian Wróblewski (absolwent klasy 3DG),  laureat 71. Olimpiady Fizycznej,  wygłosił wykład „ Fikcja literacka w fizyce”.

      Cała trójka podzieliła się też swoimi doświadczeniami ze startu w ruchu olimpijskim.

      Cieszy nas bardzo, że tak duże grono uczniów mogło uczestniczyć w tych niezwykle  ciekawych i różnorodnych spotkaniach.

     • Uwaga kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas dwujęzycznych.

     • Informujemy, że 14 czerwca o godz. 16.00 odbędzie się II termin sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas dwujęzycznych.

       

      II termin ustalony jest dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie I.

     • Festyn z okazji Dnia Dziecka.

     • Oto fotorelacja z dzisiejszego festynu z okazji Dnia Dziecka. Organizowały go klasy IIIdp i IIIfp.

      Dziękujemy nauczycielom, rodzicom i uczniom, którzy wsparli naszą inicjatywę. Dziękujemy Anastazji i Maksowi dzięki, którym bariery językowe pokonaliśmy w mig. Dziękujemy sponsorom: @Logos LCE, @Cukiernia Cendrowscy, @ Literkowo, @Douglas, @ Sękacz Śledziewscy. Szczególne podziękowania kierujemy do Gminy Łomża. Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu impreza udała się wzorowo.

     • Sukces naszych uczniów w Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej,

     • 28 maja odbył się Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej, w którym już tradycyjnie uczestniczyliśmy.

      Naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów. W kategorii klas pierwszych Maciek Popielarczyk (IF) zdobył nagrodę II stopnia. W kategorii klas drugich Kacper Walczuk (2d) otrzymał wyróżnienie. W kategorii klas trzecich Kacper Mocarski (3dp)wywalczył nagrodę II stopnia, a Alicja Przeździecka(3dp) i Dominik Śledziewski (3dp) - nagrody II stopnia. W klasyfikacji zespołowej Alicja Przeździecka, Kacper Mocarski i Maciej Orłowski (3dp) zdobyli III miejsce. Poza tym Dominika Przesław (3fp) otrzymała nagrodę specjalną. Serdecznie gratulujemy naszym nagrodzonym oraz ich nauczycielom. Wielkie brawa:)

     • Dzień Nauki w I LO

      • p. Bogusław Kosela / Muzeum w Tykocinie/ - „Straszewicz, życie pod napięciem”. Sylwetka Zygmunta Straszewicza, absolwenta szkoły, pierwszego rektora Politechniki Warszawskiej.

      Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa edukacyjna.

      godz. 8.55 - aula szkoły

      Uczestniczą uczniowie klas pierwszych LO /nauczyciel koordynujacy - p. Katarzyna Lipska/

      • p. Teresa Grużewska /Muzeum Przyrody w Drozdowie/ - „Lecznicze właściwości roślin doliny Narwi”.

      godz. 9.50 – aula szkoły

      Uczestniczą czniowie klas biologiczno-chemicznych /nauczyciel koordynujacy -  p. Ewa Urbańska/

      • Natalia Bieniek – finalistka 52. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego- „Wartościowanie w języku”.

      godz.10.55 – aula szkoły

      Uczestniczą czniowie klas 2c, 3c /nauczyciel koordynujacy p. Jolanta Szabuńko/

      • Michał Marcińczyk – laureat 51. Olimpiady Biologicznej –„Moje fascynacje biologiczne”

      godz. 10.55 – sala 20

      Uczestniczą uczniowie klas 1b, 3a, 3b /nauczyciel koordynujący p. Ewa Urbańska/

      • Damian Wróblewski - laureat 71.Olimpiady Fizycznej –     „ Fikcja literacka w fizyce”.

      godz. 10.55 – sala 18

      Uczestniczą uczniowie klas 2d, 3d /nauczyciel koordynujący p. Marek Ciecierski/

      • p. Adam Sokołowski – / Muzeum Północno -Mazowieckie w Łomży „Spacerkiem po Łomży” – przełomowe wydarzenia z historii miasta.

      godz. 11.50 – sala 27

      Uczestniczącą uczniowie klas 2a,  1c, 2e /nauczyciel koordynujący . Adam Chojnowski/

     • Często zadawane pytania dotyczące klas dwujęzycznych

     • Drodzy Ósmoklasiści,

      oto odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące klas dwujęzycznych. Jeśli Jeszcze chcielibyście o coś zapytać to piszcie na profil szkoły na Facebooku.

      Co jest brane pod uwagę przy rekrutacji do klasy dwujęzycznej?

      Pod uwagą brany jest wynik rekrutacji do szkoły zgodnie z zasadami obowiązującymi przy rekrutacji do wszystkich klas, czyli punkty uzyskane za wyniki egzaminu ósmoklasisty, za świadectwo ukończenia szkoły i ewentualne sukcesy ORAZ wynik testu kompetencji językowych.

      Co się stanie jeśli nie dostanę się do klasy dwujęzycznej?

      Uczniowie, którzy nie dostaną się do klasy dwujęzycznej, zostaną uwzględnieni przy rekrutacji do klasy drugiego lub trzeciego wyboru.

      Na jakim poziomie i z jakim podręcznikiem będą pracowały klasy dwujęzyczne?

      Poziom klas dwujęzycznych będzie dopasowany do predyspozycji językowych i potrzeb uczniów. Wyboru podręcznika dokonują co roku we wrześniu nauczyciele angielskiego.

      Chcę iść do klasy dwujęzycznej, ale martwię się, że nie poradzę sobie, jeśli nauczyciele będą mówić cały czas po angielsku np. na lekcjach z chemii czy matematyki.

      Nauczyciele nie będą mówić cały czas po angielsku. Na lekcji przede wszystkim zdobywamy wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej danego przedmiotu. Nauka przedmiotów w języku angielskim będzie elementem dodatkowym, wzbogacającym naukę.

      Poza tym uczniowie będą przyswajali sobie słownictwo specjalistyczne na zajęciach języka angielskiego.

      Na czym polega matura dwujęzyczna?

      Absolwent liceum dwujęzycznego obowiązkowo zdaje maturę z JĘZYKA ANGIELSKIEGO na POZIOMIE DWUJĘZYCZNYM (część pisemną i ustną).  

      Każdy uczeń klasy dwujęzycznej MOŻE, ALE NIE MUSI, zdawać biologię, chemię, fizykę, geografię, historię lub matematykę w języku obcym, jeżeli przedmiot ten był nauczany dwujęzycznie w klasie, do której uczęszczał.

      Dzięki zdawaniu matury dwujęzycznej, uczniowie otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji na uczelnie wyższe wg przelicznika danej uczelni. Jest on korzystniejszy niż przelicznik dotyczący matury rozszerzone.

      Kandydatom z klas dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej tylko z języka obcego na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:

      R = D x 4/3

      R – wynik matury rozszerzonej

      D – wynik matury dwujęzycznej

      Oznacza to, że uzyskanie 75% punktów na maturze dwujęzycznej z j. angielskiego daje 100% punktów przy rekrutacji na studia.

     • Klasy dwujęzyczne w ILO od nowego roku szkolnego

     • Drodzy Ósmoklasiści,

       

      Jako pierwsi w mieście wprowadzamy od nowego roku szkolnego klasy dwujęzyczne. Od lat szczycimy się wysokim poziomem nauczania języków obcych, o czym świadczą bardzo wysokie wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów na maturze zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

      Dlatego od września 2022 uruchamiamy dwa oddziały klas dwujęzycznych. Będą to:

      Klasa matematyczno-fizyczna oraz klasa społeczno-ekonomiczna.

      Dwujęzyczność w naszej szkole oznaczać będzie dla was naukę zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim. Nauka języka angielskiego odbywać się będzie w wymiarze rozszerzonym (w klasie I będzie to 7 godzin tygodniowo), co zapewni opanowanie go w stopniu umożliwiającym samodzielną  i swobodną komunikację.

       

      Zapoznajcie się proszę z ofertą dla obu klas dwujęzycznych.

       

      KLASA  MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

      klasa dwujęzyczna    /28 miejsc/

       

       

      Kandydaci do klasy przystąpią do sprawdzianu kompetencji językowych o godzinie 16:00 w dniu 2 czerwca 2022r.

       

      Przedmioty rozszerzające:

       

       

      matematyka, fizyka, język angielski

       

       

      Opis klasy:

      I. W klasie pierwszej planujemy rozdział matematyki na dwa przedmioty: Geometrię i Analizę z Algebrą. Pozwoli to na dokładne przeanalizowanie podstawy programowej oraz lepsze przygotowanie do konkursów i olimpiad. W klasie tej planowane jest rozszerzenie podstawy programowej z matematyki tak, aby uczniowie mogli przystąpić z powodzeniem nie tylko do matury rozszerzonej ale również dwujęzycznej.

      II. Na lekcjach matematyki część zadań będziemy rozwiązywali w języku angielskim. Poznamy także specjalistyczne  słownictwo i zwroty. Jako pomoce dydaktyczne wykorzystamy drukarkę 3D i quizy w języku angielskim.

      III. Na lekcjach fizyki wprowadzone będą elementy języka angielskiego, m.in. w zadaniach, nazwach wielkości fizycznych, zjawisk fizycznych czy też w treści praw fizycznych. Pojawią się filmy edukacyjne w języku angielskim.

      IV. W klasie pierwszej język angielski będzie nauczany na 7 godzinach lekcyjnych z podziałem: 3 godziny podstawa + 1 godzina rozszerzenie + 3 godziny programu dwujęzycznego.

       

      Tradycyjnie, klasa będzie realizowała program „Sobotnia Szkoła Matematyczna”, prowadzony przez pracowników naukowych wyższych uczelni (m.in. Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Warszawskiej     i Uniwersytetu Warszawskiego).

       

      Uczniowie będą mogli wybrać zajęcia rozszerzające z   informatyki z elementami robotyki lub geografii, które będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

       

      Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego z matematyki, fizyki oraz poziomu dwujęzycznego z języka angielskiego. Absolwenci klasy będą również posiadali umiejętności umożliwiające im uzyskanie certyfikatów językowych na poziomie FCE i CAE.

       

       

      Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

      informatyka, elektronika, automatyka i robotyka, telekomunikacja, budownictwo, transport, ekonomia, nanotechnologia, grafika,   matematyka i analiza danych, architektura, mechatronika

       

       

      KLASA  SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

      Klasa dwujęzyczna    /28 miejsc/

       

       

      Kandydaci do klasy przystąpią do sprawdzianu kompetencji językowych o godzinie 16.00 w dniu 2 czerwca 2022r.

       

      Klasa pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

       

      Przedmioty rozszerzające:

       

      język angielski, geografia,  matematyka/wos

       

      do wyboru wiedza o społeczeństwie realizowana w grupie międzyoddziałowej z uczniami z klasy społeczno-prawnej

       

      Opis klasy:

       

      I. W klasie o tym profilu nauczanie historii oraz chemii odbywa się równolegle w języku polskim i w języku angielskim. Przy czym lekcje z historii ojczystej są prowadzone wyłącznie w języku polskim. Inne zajęcia prowadzone są głównie w języku ojczystym, ale wzbogaca się je jednak o terminy specjalistyczne w języku angielskim. Język ten wykorzystany jest także do rozwiązywania problemów badawczych, korzystania z publikacji naukowych oraz stron internetowych. Dzięki uczęszczaniu do klasy dwujęzycznej uczeń zdobywa jednocześnie wiedzę z danego przedmiotu oraz zdecydowanie wzbogaca swoją znajomość języka angielskiego.

       

      II. Podczas zajęć z matematyki nauczanej w systemie dwujęzycznym będzie wprowadzane słownictwo i zwroty matematyczne w języku angielskim. Materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie zajęć to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim. Da to możliwość solidnego przygotowania do egzaminu maturalnego, jednocześnie umożliwiając opanowanie bogatego zasobu słownictwa z języka obcego, a chętnym zdawanie matury dwujęzycznej z matematyki.

      III. . W klasie pierwszej język angielski będzie nauczany na 7 godzinach lekcyjnych z podziałem: 3 godziny podstawa + 1 godzina rozszerzenie + 3 godziny programu dwujęzycznego.

      Uczniowie będą mogli wybrać zajęcia rozszerzające z informatyki z elementami robotyki lub geografii, które będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

      Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego z geografii, matematyki lub WOS (do wyboru) oraz poziomu dwujęzycznego z języka angielskiego. Absolwenci klasy będą również posiadali umiejętności umożliwiające im uzyskanie certyfikatów językowych na poziomie FCE i CAE.

       

      Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

      prawo, zarządzanie, ekonomia, rachunkowość, finanse, psychologia, studia językowe i studia ekonomiczne w języku angielskim

       

     • PRZEPROWADZENIE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO ODZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM NABÓR 2022

     • 1. Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych z językiem angielskim sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Od kandydatów oczekujemy znajomości języka angielskiego umożliwiającej czynne uczestniczenie w zajęciach z przedmiotów kierunkowych prowadzonych w tym języku. Test składa się tylko z części pisemnej i trwa 60 minut. Poszczególne zadania testu sprawdzają wiadomości oraz umiejętności zapisane w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: odbiór tekstu czytanego, reagowanie językowe oraz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Punktowy próg zaliczający test zostanie ustalony przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

       2. Test kompetencji będzie miał tylko formę pisemną i będzie składać się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych. Wśród zadań zamkniętych mogą wystąpić np.:  zadania wyboru wielokrotnego, w których kandydat wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji,  zadania na dobieranie, w których kandydat łączy ze sobą odpowiednie elementy (np. nagłówki, zdania wycięte z tekstu). Wśród zadań otwartych mogą wystąpić np.:  zadania z luką, w których kandydat wstawia odpowiednie słowo jako uzupełnienie zdania, zadania krótkiej odpowiedzi, w których kandydat formułuje odpowiedź w formie jednego zdania (transformacja), tłumaczenie fragmentów zdań, tworzenie pytań do podkreślonej części zdania, podanie odpowiedniej formy czasownika w zdaniu, gramatykalizacja i słowotwórstwo. W zadaniach otwartych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.

       3. Osoby posiadające orzeczenie o dysleksji lub dysgrafii z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają obowiązek je przynieść na egzamin. Tylko na tej podstawie odpowiedzi ucznia w zadaniach otwartych będą oceniane zgodnie z zaleceniami poradni.

      4. Ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego zwolnieni są uczniowie posiadający certyfikat FIRST lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego lub laureata konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.

      5. Sprawdzian odbędzie się stacjonarnie  w budynku I LO w auli szkolnej w terminie: 


                                                         02 czerwca 2022r. o godz. 16.00 *

       

       

      UWAGA!

      Do sprawdzianu kompetencji językowych przystępują kandydaci do Oddziału IV (klasa matematyczno-fizyczna) i do Oddziału V (klasa społeczno-ekonomiczna).

       

      * Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu kompetencji w tym terminie, na początku czerwca zostanie ustalony termin dodatkowy.

       

      Kandydaci wchodzą do szkoły minimum 20 minut wcześniej, a maksymalnie 30 minut przed sprawdzianem. Komisja wprowadza kandydatów do auli 15 minut przed godziną rozpoczęcia sprawdzianu.

      Kandydat posiada ze sobą i okazuje komisji:

      - aktualny i własny dokument tożsamości (umożliwiający potwierdzenie tożsamości ucznia)

      - orzeczenie o dysleksji lub dysgrafii (jeśli takie posiada)

      - własny długopis w kolorze czarnym

      Zabrania się wnoszenia na teren sali egzaminacyjnej telefonów i innych urządzeń elektronicznych oraz rzeczy zbędnych np. książek, maskotek. Ujawnienie urządzeń elektronicznych oznacza unieważnienie sprawdzianu danego kandydata.

      6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych nastąpi w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz.12.00

     • Udział w wykładzie „Dziedzictwo kultury w zagrożeniu z perspektywy światowej, europejskiej i polskiej” (UNESCO)

     • Polski Komitet ds. UNESCO oraz Komitet Błękitnej Tarczy zaprosił nasze liceum do udziału w cyklu wykładów na temat ,,Bezpieczne Zbiory -  Bezpieczne Dziedzictwo”.

      Polska jest krajem, którego dziedzictwo narodowe doznało wielkiego uszczerbku na przestrzeni dziejów, podejmuje wielorakie działania w celu jego ochrony oraz udzielenia Ukrainie pomocy w zabezpieczeniu zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych oraz obiektów zabytkowych przed działaniami wojennymi.

      W pierwszym wykładzie zatytułowanym „Dziedzictwo kultury w zagrożeniu z perspektywy światowej, europejskiej i polskiej” wzięły udział klasy 3CP oraz 2E.

     • Profil SPOŁECZNO–PRAWNY

     • Dzisiaj pora na klasę Społeczno-prawną.

       

      Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

       

      Przedmioty rozszerzone:

                               

      język angielski, język polski, historia/WOS

       

      do wyboru historia lub wiedza o społeczeństwie realizowana w grupie międzyoddziałowej z uczniami z klasy społeczno-ekonomicznej

       

      Opis klasy:

       

      Uczniowie tej klasy podejmą współpracę z instytucjami kulturalnymi, realizowane są programy z komunikacji interpersonalnej.

      Nauka w tej klasie przygotuje uczniów do aktywności społecznej, realizacji projektów i współpracy z różnymi instytucjami.

      Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymają zaświadczenie o działaniach w ramach wolontariatu i współpracy z instytucjami państwowymi.

       

      Klasa przygotowuje do zdawania poziomu rozszerzonego z języka angielskiego, języka polskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie.

       

      Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

       

      prawo, psychologia, dziennikarstwo,  studia językowe – anglistyka, polonistyka, sinologia, iberystka, filologia koreańska, filologia norweska, stosunki międzykulturowe, socjologia

       

     • Przedstawiamy profil biologiczno-chemiczny

     • Drodzy Ósmoklasiści,

       

      codziennie będziemy przybliżać Wam profile naszej szkoły planowane w roku szkolnym 2022/2023. Na początek klasa BIOLOGICZNO-MEDYCZNA, a właściwie dwie takie klasy. 

       

      Program klas oparty na współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku,  SGGW, Politechniką Białostocką oraz Uniwersytetem Białostockim (Wydział Biologiczno-Chemiczny).

       

      Przedmioty rozszerzające:           

      biologia, chemia

       

      Opis klasy:

      Klasa dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, różnymi dziedzinami medycyny, ochroną zdrowia oraz innymi pokrewnymi dziedzinami wiedzy.

      W klasie pierwszej realizowana jest plastyka. Pozostałe przedmioty są nauczane w wersji podstawowej. Biologia i chemia są prowadzone w zakresie treści programów rozszerzonych.

       

      Uczniowie są przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego z biologii i chemii.

       

      Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

      wydział lekarski, stomatologia, fizjoterapia, kosmetologia,  psychologia, analityka medyczna, farmacja, weterynaria, położnictwo, kosmetologia, dietetyka, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, zootechnika, audiologia

      Absolwenci z roku 2021/2022 uzyskali wysokie wyniki z egzaminu maturalnego, co umożliwiło im podjęcie studiów na uniwersytetach medycznych. Uczniowie tego profilu licznie biorą udział w konkursach i olimpiadach chemicznych i biologicznych.

     • Nabór do ILO

     • Drodzy Ósmoklasiści,


      od dzisiaj można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej. Informacje na temat oferty ILO znajdziecie z prawej strony w zakładce REKRUTACJA . 


      Pamiętajcie, że nabór prowadzony jest w formie elektronicznej, ALE  wniosek o przyjęcie do szkoły należy wydrukować,  podpisać i zanieść do szkoły pierwszego wyboru wraz z:

      • załącznikiem do wniosku o przyjęcie do szkoły,
      • klauzulą informacyjną,
      • i 3 zdjęciami. 


     • Test kompetencji językowych

     • Test kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas dwujęzycznych odbędzie się 2 czerwca 2022 o godz. 16.00.