• Dzień Otwarty w I LO

     • Dzisiaj naszą szkołę odwiedzili uczniowie klas ósmych i ich rodzice. Nie zabrakło wśród nich naszych absolwentów, którzy towarzyszyli swoim dzieciom myślącym o wyborze naszej szkoły.Po wysłuchaniu prezentacji w Auli przygotowanej przez Samorząd Uczniowski oraz po wystąpieniu pana dyrektora Jerzego Łuby, zgromadzeni w Auli obejrzeli przedstawienie teatru Maskarnia „W matni”. Następnie nasi goście odwiedzili stoiska poszczególnych profili i zwiedzali szkołę. Mamy nadzieje, że z wieloma z ósmoklasistów zobaczymy się we wrześniu.

       

      zdjęcia: Michał Zaborszczyk (3a)

     • Film promujący naszą szkołę

     •  

      Zapraszamy do obejrzenia Filmu promującego naszą szkołę

      Serdeczne podziękowania dla uczniów z klasy 1d i klasy 2c za jego przygotowanie oraz pani prof. Katarzynie Lipskiej

      A oto twórcy filmu:

      Operatorzy

      Patryk Młodzianowski, Cezary Zaremba, Otylia Boroń, Iza Czerwińska (2c)

      Montaż

      Patryk Młodzianowski (2c)

      Muzyka

      Youth Hotel – wave catchin’ w składzie: Patryk Młodzianowski (2c), Bartek Siwek (3c), Michał Zaborszczyk (3a)

      Nagrania z drona

      Michał Borkowski (1d)

       

     • Tytuł finalisty OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ 2023

     • Serdeczne gratulacje dla ucznia naszej szkoły JANA SANIEWSKIEGO (4f), który uzyskał tytuł finalisty OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ 2023, która odbyła się w Pelpinie! Janek przygotowywał się pod okiem ks. Grzegorza Pędzicha. 

     • Sukces naszych uczniów w Konkursie Matematycznym "Piórko"

     • 14 kwietnia 2023 roku w Ostrołęce odbył się XVI Międzyszkolny Turniej Matematyczny „Piórko”. W konkursie uczestniczyły trzyosobowe reprezentacje klas pierwszych szkół średnich z Ostrołęki, Przasnysza, Makowa oraz wyłonieni po eliminacjach szkolnych uczniowie naszej szkoły: Marcin Białczak (kl.1A), Michał Dębek (kl.1D) i Stanisław Wiszniewski (kl.1F). Nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce w rywalizacji drużynowej i otrzymali Puchar Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce.

      W klasyfikacji  indywidualnej  konkurs wygrał Stanisław Wiszniewski (kl. 1F), a trzecie miejsce zajął Michał Dębek (kl. 1D).
      Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Casio.
      Gratulujemy!

       

     • Test kompetencji językowych do klas dwujęzycznych

     • W tym roku po raz kolejny prowadzimy nabór do klas dwujęzycznych. Będą to klasy o profilu: matematyczno-fizycznym (oddział IV) oraz społeczno-ekonomicznym (oddział V).

      Kandydaci do  tych klas muszą napisać test kompetencji z j. angielskiego dlatego zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.  

       

      1. Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych z językiem angielskim sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Od kandydatów oczekujemy znajomości języka angielskiego umożliwiającej czynne uczestniczenie w zajęciach z przedmiotów kierunkowych prowadzonych w tym języku. Test składa się tylko z części pisemnej i trwa 60 minut. Poszczególne zadania testu sprawdzają wiadomości oraz umiejętności zapisane w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: odbiór tekstu czytanego, reagowanie językowe oraz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Punktowy próg zaliczający test zostanie ustalony przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

       2. Test kompetencji będzie miał tylko formę pisemną i będzie składać się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych. Wśród zadań zamkniętych mogą wystąpić np.:  zadania wyboru wielokrotnego, w których kandydat wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji,  zadania na dobieranie, w których kandydat łączy ze sobą odpowiednie elementy (np. nagłówki, zdania wycięte z tekstu). Wśród zadań otwartych mogą wystąpić np.:  zadania z luką, w których kandydat wstawia odpowiednie słowo jako uzupełnienie zdania, zadania krótkiej odpowiedzi, w których kandydat formułuje odpowiedź w formie jednego zdania (transformacja), tłumaczenie fragmentów zdań, tworzenie pytań do podkreślonej części zdania, podanie odpowiedniej formy czasownika w zdaniu, gramatykalizacja i słowotwórstwo. W zadaniach otwartych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.

       3. Osoby posiadające orzeczenie o dysleksji lub dysgrafii z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają obowiązek je przynieść na egzamin. Tylko na tej podstawie odpowiedzi ucznia w zadaniach otwartych będą oceniane zgodnie z zaleceniami poradni.

      4. Ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego zwolnieni są uczniowie posiadający certyfikat FIRST lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego lub laureata konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.

      5. Sprawdzian odbędzie się stacjonarnie  w budynku I LO w auli szkolnej w terminie: 


                                                        31 maja 2023r. o godz. 16.00 *

       

      UWAGA!

      Do sprawdzianu kompetencji językowych przystępują kandydaci do Oddziału IV (klasa matematyczno-fizyczna) i do Oddziału V (klasa społeczno-ekonomiczna).

       

      * Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu kompetencji w tym terminie, na początku czerwca zostanie ustalony termin dodatkowy.

       

      Kandydaci wchodzą do szkoły minimum 20 minut wcześniej, a maksymalnie 30 minut przed sprawdzianem. Komisja wprowadza kandydatów do auli 15 minut przed godziną rozpoczęcia sprawdzianu.

      Kandydat posiada ze sobą i okazuje komisji:

      aktualny i własny dokument tożsamości (umożliwiający potwierdzenie tożsamości ucznia)

      - orzeczenie o dysleksji lub dysgrafii (jeśli takie posiada)

      - własny długopis w kolorze czarnym

      Zabrania się wnoszenia na teren sali egzaminacyjnej telefonów i innych urządzeń elektronicznych oraz rzeczy zbędnych np. książek, maskotek. Ujawnienie urządzeń elektronicznych oznacza unieważnienie sprawdzianu danego kandydata.

     • I Matematyczna Noc Maturzystów

     • W nocy z 15 na 16 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbyła się I  Matematyczna Noc Maturzystów. Ponad 70 czwartoklasistów przybyło do szkoły w sobotę o godz. 18.00. Oficjalny start odbył się w auli szkolnej.  Następnie rozpoczęła się I sesja zajęć, która trwała około 3 godzin.  Grupa rozwiązująca zadania z arkusza rozszerzonego pracowała pod opieką pani prof. Agnieszki Szałkowskiej i pana dyrektora Tomasza Szałkowskiego, natomiast grupa rozwiązująca zadania z arkusza podstawowego – pod opieką pani prof. Elżbiety Kurzyny i pana prof. Mariusza Domańskiego.

      Druga sesja zaczęła się około 23.00 i trwała prawie do 2 w nocy. W tym czasie uczniowie mieli do dyspozycji jeden z dwóch paneli zajęć :

      „Dowody geometryczne” – zakres rozszerzony – prowadził pan dyrektor Tomasz Szałkowski, lub „Pewniaki maturalne” – zakres podstawowy – prowadziła pani prof. Agnieszka Szałkowska.

      W przerwie miedzy sesjami można było pograć w siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego, zjeść pizzę lub po  prostu zrelaksować się na kanapie J Przez cały czas dostępny był też kącik „Kawa – herbata – coś słodkiego”.

      Trzecia sesja był już dla najwytrwalszych. Ci rozwiązywali zadania nawet do 6.00 rano. Niektórzy prowadzili nocne rozmowy o życiu, grali w szachy lub na krótko przysnęli.

      Trzecioklasiści – do zobaczenia za rok  ;)

       

      za zdjęcia dziękujemy panu Markowi Maliszewskiemu z 4lomza.pl

       

      Dzień i noc uczą się matematyki do matury w I LO [4lomza.pl]

       

     • Sesja naukowa poświęcona Rafałowi Krajewskiemu

     • W piątek 31 marca 2023 odbyła się w naszej szkole sesja naukowa pod hasłem „Rafał Krajewski – powstańczy minister, architekt, poeta. W 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego” . Sesja związana była z nadaniem pracowni 31 imienia Rafała Krajewskiego – absolwenta naszej szkoły, a przygotowali ją pani prof. Katarzyna Lipska i pan prof. Adam Chojnowski. 

      Zgromadzeni w Auli nauczyciele i uczniowie klas humanistyczno-prawnych wysłuchali wystąpień: pana profesora Adama Dobrońskiego „Powstanie styczniowe na ziemi łomżyńskiej” oraz pani profesor Jolanty Sztachelskiej „Echa powstania styczniowego w literaturze”. Wyjątkowym gościem sesji był dr hab. n. med. pan Krzysztof Krajewski-Siuda – potomek stryjecznego brata Rafała Krajewskiego, który w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Historia z bliska widziana, czyli słów kilka o Rafale Krajewskim” przybliżył zebranym sylwetkę swojego przodka.

      Pan Krzysztof Krajewski – Siuda przekazał do zbiorów szkolnych kopię listu pochwalnego, który Rafał Krajewski otrzymał przy ukończeniu męskiego gimnazjum gubernialnego,  jego pierwszy wiersz, który napisał jako 8-latek, a także oryginał tableau z końca XIX wieku, gdzie widnieją członkowie Rządu Narodowego powstania styczniowego. Nasi goście wpisali sie na koniec do Księgi Pamiątkowej. 

       

      Rafał Krajewski urodził się 24 października 1834 roku w Łempicach koło Pułtuska w rodzinie ziemiańskiej o tradycjach patriotycznych. Po początkowej edukacji domowej i w szkole podstawowej w Pułtusku ukończył z wyróżnieniem w 1850 roku gimnazjum w Łomży.

      Po odrzuceniu myśli o studiach prawniczych rozpoczął studia architektoniczne w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Studia ukończył w 1854 roku z wynikiem celującym. Odrzucił carskie stypendium w Petersburgu i rozpoczął pracę architekta w Warszawie.

      W czasie Powstania Styczniowego pełnił funkcję dyrektora Wydziału Spraw Wewnętrznych w Rządzie Narodowym. 10 marca 1864 został aresztowany przez Rosjan i osadzony w Cytadeli Warszawskiej.

      Najbardziej  znanym jego dziełem jest warszawski Ratusz. Wygrał bowiem rozpisany przez władze carskie konkurs na projekt odbudowy ratusza po pożarze w jesieni roku 1863, który zniszczył dotychczasową siedzibę władz. Nigdy jednak Krajewski nie zobaczył realizacji swojego projektu. Ostatnie obliczenia, ostatnie poprawki naniósł Krajewski już w więzieniu. Carskie naczalstwo zleciło mu kontynuowanie prac w celi. Zgodził się na to znając już wyrok śmierci. Został stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej razem z Romualdem Trauguttem  5 sierpnia 1864 roku.

      (zdjęcia Amelia Turek kl. 3c)

      Media o naszym wydarzeniu:

      https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=64799

      Sala historyczna w I LO w Łomży nosi imię Rafała Krajewskiego (radio.bialystok.pl)