• Wnioski o Stypendia  Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce

     • Stypendia  Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce

       

      O stypendia mogą ubiegać się podlascy uczniowie lub absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy w ubiegłym roku szkolnym oprócz uzyskanej wysokiej średniej ocen, byli laureatami olimpiad i konkursów wiedzy. Do zdobycia jest kwota 6 tys. złotych. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do 27 października br.

      Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2022/2023 następujące osiągnięcia:

      • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5.0;
      • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

      Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

      Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

      Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku bądź przesłać pocztą na adres:

      Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
      Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
      ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
      15 – 097 Białystok

      w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 r.

      Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2022/2023 wyniesie 6 tys. złotych.

      Wniosek stypendialny 2023

      Stypendia przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm. 

       

     • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

     • ZARZĄDZENIE  NR  15/2023

       

      z dnia  26.09.2023 r.

       

      Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży

      w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć

      dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

       

                Na  podstawie  § 5 ust. 1 Rozporządzenia  Ministerstwa  Edukacji Narodowej 

      z dnia  5 października 2010 r.  ( Dz.U. Nr 186 poz. 1245)  oraz   Statutu   I   Liceum Ogólnokształcącego w Łomży ustalam co następuje:

       

      § 1. Po  zasięgnięciu  opinii  Rady Pedagogicznej w dniu  14.09.2023 r., Samorządu Uczniowskiego  oraz  Rady Rodziców – Uchwała nr   /2023 z dnia 25.09.2023 r. ustalam dodatkowe dni wolne od  zajęć dydaktyczno – wychowawczych tj.:

       

       

      •     2      listopada   2023 r.,

      •     3      listopada   2023 r.,

      •     2        maja         2024 r.,

      •     7        maja         2024 r.,

      •     8        maja         2024 r.,

      •     9        maja         2024 r.,

      •   10        maja         2024 r.,

      •   13        maja         2024 r.,

      •   31        maja         2024 r..

        

      § 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

       

     • "My z Kościuszki" - spotkanie z absolwentką panią Martą Iwanowską - Polkowską

     • W piątek, 22 września 2023 pani Marta Iwanowska-Polkowska, absolwentka I LO - matura 2000, spotkała się z naszymi uczniami w ramach projektu „My z Kościuszki”. Pani Marta jest z wykształcenia psychologiem i od lat pracuje jako psycholog, coach i trener. Jest autorką  bloga, a rok temu ukazała się jej książka #nażyć się.

      Podczas spotkania pani Marta odpowiedziała na pytania licealistów. Mówiła między innymi o tym, co oznacza tytuł jej książki - #nażyć się i czym w psychologii jest żywność.

      Dużo uwagi poświęciła budowaniu odporności psychicznej i radzeniu sobie ze stresem. Nie mogło zabraknąć również wspomnień z czasów szkolnych, gdzie pani Marta poznała swojego męża, Marcina.

      Mamy nadzieję, że spotkanie zainspirowało naszych uczniów do tego, by dbać o swój dobrostan i będą starali #nażyć się każdego dnia.

     • Spotkanie integracyjne Teatru Maskarnia

     • Teatr Maskarnia zorganizował w weekend spotkanie integracyjno-zapoznawcze. Podczas tego spotkania wzięli udział w zajęciach integracyjnych oraz opowiadali nowym uczniom o tym na czym polega czarny teatr. Był też czas na doświadczenie magii czarnego teatru podczas prób.

     • Spotkanie klas pierwszych z psychologiem Anną Przesław i pedagogiem Anną Leszczewską.

     • 14 września odbyło się spotkanie klas pierwszych z psychologiem Anną Przesław i pedagogiem Anną Leszczewską.

      Panie podkreślły jak ważne w naszym życiu są wszystkie emocje, a w chwilach gdy jest nam trudno sobie z nimi radzić - zawsze możemy skorzystać ze wsparcia. Prowadzące zapoznały wszystkich zgromadzonych ze specyfiką swojej pracy i zachęciły do odwiedzin gabinetu pedagoga i psychologa.

      Zapewniły, że żaden z uczniów nie pozostanie bez udzielonej mu pomocy.

     • Spotkanie z podróżnikiem Jędrzejem Lutostańskim

     • Naszym gościem był dzisiaj podróżnik Jędrzej Lutostański, absolwent II LO. Jędrzej, znany jako Jestem Jędrek ( https://m.facebook.com/jestemjedrek) spotkał się z naszymi uczniami i opowiedział im o swojej Pandemicznej podróży dookoła świata, która zajęła mu 218 dni. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści o 18 krajach, które odwiedził Jędrzej, jego doświadczeniach związanych z poznawaniem innych kultur oraz ciekawych i przyjaznych ludzi.

      Kto wie? Może Jędrzej zainspirował naszych uczniów do spełniania swoich marzeń.

      Spotkanie zorganizowały: pani pedagog Anna Leszczewska i pani psycholog Anna Przesław.

     • Nasi uczniowie zdobyli certyfikaty

     • Wyjątkowe wydarzenie w życiu "Bernata" – wręczenie certyfikatów uczniom i absolwentom szkoły zdającym egzamin FCE organizowany przez British Council.

      Pod koniec maja, po raz pierwszy, na terenie naszej szkoły został przeprowadzony egzamin FCE, do którego przystąpili zarówno nasi absolwenci jak i obecni uczniowie. W dniu dzisiejszym całej grupie wręczono certyfikaty oraz drobne upominki od szkoły. Ogromnie cieszy nas fakt, że wszyscy mogą cieszyć się swoimi wynikami i mieli możliwość zweryfikowania oraz potwierdzenia swojej wiedzy.

      Szkoła z tradycjami nie musi być skansenem – nasza współpraca z British Council jest tego dowodem. Dziękujemy Pani Prof. Katarzynie Jastrzębskiej oraz Pani Prof. Annie Ulińskiej, które zorganizowały i doprowadziły do dzisiejszego finału. Dziękujemy również nauczycielom języka angielskiego za przygotowanie ich uczniów.

      Gorąco zachęcamy obecnych uczniów różnych klas do udziału w kolejnej sesji egzaminacyjnej – tym razem FCE oraz CAE. Naprawdę warto.

     • Narodowe Czytanie "Nad Niemnem"

     • Łomżyńska Miejska Biblioteka Publiczna od kilku lat organizuje Narodowe Czytanie. Reprezentanci naszej szkoły, uczniowie należący do Koła Miłośników Książki prowadzonego przez panią Dorotę Przestrzelską - Oliwia Borawska, Gabriela Walewska, Aleksandra Wojsław, Szymon Głodkowski, Stanisław Śmiechowski wzięli dziś udział w kolejnej już odsłonie Narodowego Czytania. Przed Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży pięknie czytali fragmenty "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Dziękujemy im za poświęcony czas.

     • Biwaki integracyjne

     • Pod koniec sierpnia, zanim rozbrzmiał pierwszy dzwonek, uczniowie klas pierwszych spędzili dzień w Olszynach, gdzie podczas zajęć integracyjnych poznali lepiej swoich kolegów i koleżanki. Była to tez okazja, że poznać swoich wychowawców. 

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/3024

     • Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej dyrekcja, nauczyciele i uczniowie wrócili dzisiaj do szkoły, by powitać nowy rok szkolny 2023/2024.

      Życzymy wszystkim spokojnego roku pełnego nowych wyzwań i sukcesów. Zawierajcie nowe przyjaźnie, pielęgnujcie „stare” i czerpcie radość z każdego dnia.

       

      zdjęcia: Michał Zaborszczyk z kl 4a