• 400 lat Szkoły Średniej Ogólnokształcącej w Łomży 1614-2014:  Suplement do publikacji 380 lat Szkoły Średniej Ogólnokształcącej w  Łomży 1614-1994.Pod red.Jolanty Szabuńko, Marka Ciecierskiego i Romana Gedrowicza. Łomża: Zespół Szkół Ogólnokształcących 2014 s.147, tab.

        Czaplicka Grażyna A. Dawnych książek czar... Łomża : I Liceum  Ogólnokształcące 2014 s.340, fot., bibliogr.