• DYREKCJA

    • Dyrektor – mgr Jerzy Łuba
    • Wicedyrektor – mgr Jolanta Szabuńko
    • Wicedyrektor – mgr Tomasz Szałkowski

     

    Rada Pedagogiczna

    Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
    Antoszewicz-Wojtaszek Danuta j. francuski
    Babiel Bożena fizyka
    Banach Robert edukacja dla bezpieczeństwa,
    wychowanie fizyczne
    Bielicki Michał wychowanie fizyczne
    Bućko Anna j. polski, wiedza o kulturze
    Chojnowska  Julita psycholog
    Chojnowski Adam historia, wiedza o społeczeństwie
    Ciecierska Renata j. rosyjski
    Ciecierski Marek fizyka
    Ks. Curyło Maciej religia
    Czaplicka Grażyna bibliotekarz
    Czaplicka Jolanta przedsiębiorczość
    Dąbrowska Beata wychowanie fizyczne
    Długokencka Karina j. niemiecki
    Dobkowski Ireneusz wychowanie fizyczne
    Dobosz Wioletta j. niemiecki, j. rosyjski
    Duchnowska Karolina chemia
    Dudo Anna j. angielski
    Dunajewska Sylwia religia, plastyka
    Dunajewski Konrad matematyka
    Franciszkowicz Mariola j. angielski
    Gedrowicz Agata fizyka, przyroda
    ks. Górski Waldemar religia
    Grabowska Ewa j. angielski
    Grabowska Krystyna j. polski, wiedza o kulturze
    Grabowski Maciej Historia, WOS
    Januć Ewa wychowanie fizyczne
    Jurkiewicz Maria geografia
    Kaszuba Katarzyna j. angielski
    Grabowski Maciej historia,
    wiedza o społeczeństwie
    Kościuszko-Radom Iwona j. angielski
    Kurzyna Elżbieta matematyka
    Leszczewska Anna pedagog
    Lewczuk Artur j. polski, wiedza o kulturze
    Lipska Katarzyna historia, wiedza o społeczeństwie
    Lutrzykowska Daria j. angielski
    Łada Monika geografia
    Janczewski Józef historia i społeczeństwo
    Łowicki Piotr matematyka, informatyka
    Łuba Jerzy – dyrektor przedsiębiorczość
    Łukasiuk Jan filozofia, etyka
    Michalska Eulalia historia i społeczeństwo
    Mroczkowski Marcin wychowanie fizyczne
    Mrozicka Krystyna j. angielski
    Narewski Jacek wychowanie fizyczne
    Przestrzelska Dorota bibliotekarz
    Radgowska Jolanta geografia
    Reszewicz Agata j. polski
    Rogińska Katarzyna chemia
    Samluk Anna j. angielski
    Samluk Leszek informatyka
    Simon Jolanta j. rosyjski
    Suchodolska Hanna chemia
    Szabuńko Jolanta – wicedyrektor j. polski, wiedza o kulturze
    Szyszko Magdalena j. polski, wiedza o kulturze
    Szałkowski Tomasz – wicedyrektor matematyka
    Szałkowska Agnieszka matematyka
    Świeczkowska Anna biologia, biologia w medycynie
    Urbańska Ewa biologia, biologia w medycynie
    Witkowski Grzegorz j. polski
    Wolanowski Marcin matematyka
    Wysoczarska – Wypych Barbara j. angielski
    Zabielska Ewa biologia