• DYREKCJA

    • Dyrektor – mgr Jerzy Łuba
    • Wicedyrektor – mgr Katarzyna Lipska
    • Wicedyrektor – mgr Tomasz Szałkowski

     

    Rada Pedagogiczna

    Nazwisko i imię

    Nauczany przedmiot

    Antoszewicz-Wojtaszek Danuta

    j. francuski

    Babiel Bożena

    fizyka

    Banach Robert

    edukacja dla bezpieczeństwa,
    wychowanie fizyczne, informatyka

    Bielicki Michał

    wychowanie fizyczne

    Bućko Anna

    j. polski

    Chojnowski Adam

    historia, wiedza o społeczeństwie,

    historia i teraźniejszość

    Ciecierski Marek

    fizyka

    Dąbrowska Beata

    wychowanie fizyczne

    Długokencka Karina

    j. niemiecki

    Dobkowski Ireneusz

    wychowanie fizyczne

    Dobosz Wioletta

    j. niemiecki, j. rosyjski

    Domański Mariusz

    matematyka, informatyka

    Dudo Anna

    j. angielski

    Dunajewska Sylwia

    religia, plastyka

    Dunajewski Konrad

    matematyka

    Franciszkowicz Mariola

    j. angielski

    Gedrowicz Agata

    fizyka, przyroda

    Grabowska Ewa

    j. angielski

    Grabowska Krystyna

    j. polski

    Grabowski Maciej

    historia, wiedza o społeczeństwie,

    historia i teraźniejszość

    Januć Ewa

    wychowanie fizyczne

    Jastrzębska Katarzyna

    j. angielski

    Kaja Dorota

    biblioteka

    s. Konopka Krystyna

    religia

    Kościuszko-Radom Iwona

    j. angielski

    Kulesza Kinga

    historia

    Kurzyna Elżbieta

    matematyka

    Leszczewska Anna

    pedagog

    Lewczuk Artur

    j. polski, filozofia

    Lipska Katarzyna - wicedyrektor

    historia, wiedza o społeczeństwie

    Lutrzykowska Daria

    j. angielski

    Łowicki Piotr

    matematyka, informatyka

    Łuba Jerzy – dyrektor

    przedsiębiorczość

    Mroczkowski Marcin

    wychowanie fizyczne

    Mrozicka Krystyna

    j. angielski

    Narewski Jacek

    wychowanie fizyczne

    Niedbała Piotr

    geografia

    Łada Monika

    geografia, historia

    Ks. Pędzich Grzegorz

    religia

    Przesław Anna

    psycholog

    Przestrzelska Dorota

    bibliotekarz

    Radgowska Jolanta

    geografia

    Reszewicz Agata

    j. polski

    Rogińska Katarzyna

    chemia

    Rybicka Natalia

    chemia

    Samluk Anna

    j. angielski

    Samluk Leszek

    informatyka

    Simon Jolanta

    j. rosyjski, przedsiębiorczość

    Szabuńko Jolanta

    j. polski

    Szyszko Magdalena

    j. polski

    Szałkowski Tomasz – wicedyrektor

    matematyka

    Szałkowska Agnieszka

    matematyka

    Tyszka Marta

    chemia

    Ulińska Anna

    j. angielski

    Urbańska Ewa

    biologia

    Witkowski Grzegorz

    j. polski

    Wysoczarska – Wypych Barbara

    j. angielski

    Zabielska Ewa

    biologia