• DYREKCJA

    • Dyrektor – mgr Jerzy Łuba
    • Wicedyrektor – mgr Jolanta Szabuńko
    • Wicedyrektor – mgr Tomasz Szałkowski

     

    Rada Pedagogiczna


    Nazwisko i imię

    Nauczany przedmiot

    Antoszewicz-Wojtaszek Danuta

    j. francuski

    Babiel Bożena

    fizyka

    Banach Robert

    edukacja dla bezpieczeństwa,
    wychowanie fizyczne

    Bielicki Michał

    wychowanie fizyczne

    Bućko Anna

    j. polski, wiedza o kulturze

    Chojnowska  Julita

    psycholog

    Chojnowski Adam

    historia, wiedza o społeczeństwie

    Ciecierski Marek

    fizyka


    Czaplicka Grażyna

    bibliotekarz

    Czaplicka Jolanta

    przedsiębiorczość

    Dąbrowska Beata

    wychowanie fizyczne

    Długokencka Karina

    j. niemiecki

    Dobkowski Ireneusz

    wychowanie fizyczne

    Dobosz Wioletta

    j. niemiecki, j. rosyjski

    Domański Mariusz

    matematyka, informatyka

    Duchnowska Karolina

    chemia

    Dudo Anna

    j. angielski

    Dunajewska Sylwia

    religia, plastyka

    Dunajewski Konrad

    matematyka

    Franciszkowicz Mariola

    j. angielski

    Gedrowicz Agata

    fizyka, przyroda


    Grabowska Ewa

    j. angielski

    Grabowska Krystyna

    j. polski, wiedza o kulturze

    Grabowski Maciej

    Historia, WOS

    Januć Ewa

    wychowanie fizyczne


    Grabowski Maciej

    historia,
    wiedza o społeczeństwie

    Kościuszko-Radom Iwona

    j. angielski

    Kurzyna Elżbieta

    matematyka

    Leszczewska Anna

    pedagog

    Lewczuk Artur

    j. polski, wiedza o kulturze

    Lipska Katarzyna

    historia, wiedza o społeczeństwie

    Lutrzykowska Daria

    j. angielski

    Łada Monika

    geografia

    Janczewski Józef

    historia i społeczeństwo

    Łowicki Piotr

    matematyka, informatyka

    Łuba Jerzy – dyrektor

    przedsiębiorczość

    Mroczkowski Marcin

    wychowanie fizyczne

    Mrozicka Krystyna

    j. angielski

    Narewski Jacek

    wychowanie fizyczne

    Łada Monika

    geografia

    Przestrzelska Dorota

    bibliotekarz

    Radgowska Jolanta

    geografia

    Reszewicz Agata

    j. polski

    Rogińska Katarzyna

    chemia

    Samluk Anna

    j. angielski

    Samluk Leszek

    informatyka

    Simon Jolanta

    j. rosyjski

    Szabuńko Jolanta – wicedyrektor

    j. polski, wiedza o kulturze

    Szyszko Magdalena

    j. polski, wiedza o kulturze

    Szałkowski Tomasz – wicedyrektor

    matematyka

    Szałkowska Agnieszka

    matematyka

    Urbańska Ewa

    biologia, biologia w medycynie

    Witkowski Grzegorz

    j. polski

    Wysoczarska – Wypych Barbara

    j. angielski

    Zabielska Ewa

    biologia