• Dzień Nauki w I LO

      • p. Bogusław Kosela / Muzeum w Tykocinie/ - „Straszewicz, życie pod napięciem”. Sylwetka Zygmunta Straszewicza, absolwenta szkoły, pierwszego rektora Politechniki Warszawskiej.

      Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa edukacyjna.

      godz. 8.55 - aula szkoły

      Uczestniczą uczniowie klas pierwszych LO /nauczyciel koordynujacy - p. Katarzyna Lipska/

      • p. Teresa Grużewska /Muzeum Przyrody w Drozdowie/ - „Lecznicze właściwości roślin doliny Narwi”.

      godz. 9.50 – aula szkoły

      Uczestniczą czniowie klas biologiczno-chemicznych /nauczyciel koordynujacy -  p. Ewa Urbańska/

      • Natalia Bieniek – finalistka 52. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego- „Wartościowanie w języku”.

      godz.10.55 – aula szkoły

      Uczestniczą czniowie klas 2c, 3c /nauczyciel koordynujacy p. Jolanta Szabuńko/

      • Michał Marcińczyk – laureat 51. Olimpiady Biologicznej –„Moje fascynacje biologiczne”

      godz. 10.55 – sala 20

      Uczestniczą uczniowie klas 1b, 3a, 3b /nauczyciel koordynujący p. Ewa Urbańska/

      • Damian Wróblewski - laureat 71.Olimpiady Fizycznej –     „ Fikcja literacka w fizyce”.

      godz. 10.55 – sala 18

      Uczestniczą uczniowie klas 2d, 3d /nauczyciel koordynujący p. Marek Ciecierski/

      • p. Adam Sokołowski – / Muzeum Północno -Mazowieckie w Łomży „Spacerkiem po Łomży” – przełomowe wydarzenia z historii miasta.

      godz. 11.50 – sala 27

      Uczestniczącą uczniowie klas 2a,  1c, 2e /nauczyciel koordynujący . Adam Chojnowski/

     • Często zadawane pytania dotyczące klas dwujęzycznych

     • Drodzy Ósmoklasiści,

      oto odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące klas dwujęzycznych. Jeśli Jeszcze chcielibyście o coś zapytać to piszcie na profil szkoły na Facebooku.

      Co jest brane pod uwagę przy rekrutacji do klasy dwujęzycznej?

      Pod uwagą brany jest wynik rekrutacji do szkoły zgodnie z zasadami obowiązującymi przy rekrutacji do wszystkich klas, czyli punkty uzyskane za wyniki egzaminu ósmoklasisty, za świadectwo ukończenia szkoły i ewentualne sukcesy ORAZ wynik testu kompetencji językowych.

      Co się stanie jeśli nie dostanę się do klasy dwujęzycznej?

      Uczniowie, którzy nie dostaną się do klasy dwujęzycznej, zostaną uwzględnieni przy rekrutacji do klasy drugiego lub trzeciego wyboru.

      Na jakim poziomie i z jakim podręcznikiem będą pracowały klasy dwujęzyczne?

      Poziom klas dwujęzycznych będzie dopasowany do predyspozycji językowych i potrzeb uczniów. Wyboru podręcznika dokonują co roku we wrześniu nauczyciele angielskiego.

      Chcę iść do klasy dwujęzycznej, ale martwię się, że nie poradzę sobie, jeśli nauczyciele będą mówić cały czas po angielsku np. na lekcjach z chemii czy matematyki.

      Nauczyciele nie będą mówić cały czas po angielsku. Na lekcji przede wszystkim zdobywamy wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej danego przedmiotu. Nauka przedmiotów w języku angielskim będzie elementem dodatkowym, wzbogacającym naukę.

      Poza tym uczniowie będą przyswajali sobie słownictwo specjalistyczne na zajęciach języka angielskiego.

      Na czym polega matura dwujęzyczna?

      Absolwent liceum dwujęzycznego obowiązkowo zdaje maturę z JĘZYKA ANGIELSKIEGO na POZIOMIE DWUJĘZYCZNYM (część pisemną i ustną).  

      Każdy uczeń klasy dwujęzycznej MOŻE, ALE NIE MUSI, zdawać biologię, chemię, fizykę, geografię, historię lub matematykę w języku obcym, jeżeli przedmiot ten był nauczany dwujęzycznie w klasie, do której uczęszczał.

      Dzięki zdawaniu matury dwujęzycznej, uczniowie otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji na uczelnie wyższe wg przelicznika danej uczelni. Jest on korzystniejszy niż przelicznik dotyczący matury rozszerzone.

      Kandydatom z klas dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej tylko z języka obcego na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:

      R = D x 4/3

      R – wynik matury rozszerzonej

      D – wynik matury dwujęzycznej

      Oznacza to, że uzyskanie 75% punktów na maturze dwujęzycznej z j. angielskiego daje 100% punktów przy rekrutacji na studia.

     • Klasy dwujęzyczne w ILO od nowego roku szkolnego

     • Drodzy Ósmoklasiści,

       

      Jako pierwsi w mieście wprowadzamy od nowego roku szkolnego klasy dwujęzyczne. Od lat szczycimy się wysokim poziomem nauczania języków obcych, o czym świadczą bardzo wysokie wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów na maturze zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

      Dlatego od września 2022 uruchamiamy dwa oddziały klas dwujęzycznych. Będą to:

      Klasa matematyczno-fizyczna oraz klasa społeczno-ekonomiczna.

      Dwujęzyczność w naszej szkole oznaczać będzie dla was naukę zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim. Nauka języka angielskiego odbywać się będzie w wymiarze rozszerzonym (w klasie I będzie to 7 godzin tygodniowo), co zapewni opanowanie go w stopniu umożliwiającym samodzielną  i swobodną komunikację.

       

      Zapoznajcie się proszę z ofertą dla obu klas dwujęzycznych.

       

      KLASA  MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

      klasa dwujęzyczna    /28 miejsc/

       

       

      Kandydaci do klasy przystąpią do sprawdzianu kompetencji językowych o godzinie 16:00 w dniu 2 czerwca 2022r.

       

      Przedmioty rozszerzające:

       

       

      matematyka, fizyka, język angielski

       

       

      Opis klasy:

      I. W klasie pierwszej planujemy rozdział matematyki na dwa przedmioty: Geometrię i Analizę z Algebrą. Pozwoli to na dokładne przeanalizowanie podstawy programowej oraz lepsze przygotowanie do konkursów i olimpiad. W klasie tej planowane jest rozszerzenie podstawy programowej z matematyki tak, aby uczniowie mogli przystąpić z powodzeniem nie tylko do matury rozszerzonej ale również dwujęzycznej.

      II. Na lekcjach matematyki część zadań będziemy rozwiązywali w języku angielskim. Poznamy także specjalistyczne  słownictwo i zwroty. Jako pomoce dydaktyczne wykorzystamy drukarkę 3D i quizy w języku angielskim.

      III. Na lekcjach fizyki wprowadzone będą elementy języka angielskiego, m.in. w zadaniach, nazwach wielkości fizycznych, zjawisk fizycznych czy też w treści praw fizycznych. Pojawią się filmy edukacyjne w języku angielskim.

      IV. W klasie pierwszej język angielski będzie nauczany na 7 godzinach lekcyjnych z podziałem: 3 godziny podstawa + 1 godzina rozszerzenie + 3 godziny programu dwujęzycznego.

       

      Tradycyjnie, klasa będzie realizowała program „Sobotnia Szkoła Matematyczna”, prowadzony przez pracowników naukowych wyższych uczelni (m.in. Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Warszawskiej     i Uniwersytetu Warszawskiego).

       

      Uczniowie będą mogli wybrać zajęcia rozszerzające z   informatyki z elementami robotyki lub geografii, które będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

       

      Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego z matematyki, fizyki oraz poziomu dwujęzycznego z języka angielskiego. Absolwenci klasy będą również posiadali umiejętności umożliwiające im uzyskanie certyfikatów językowych na poziomie FCE i CAE.

       

       

      Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

      informatyka, elektronika, automatyka i robotyka, telekomunikacja, budownictwo, transport, ekonomia, nanotechnologia, grafika,   matematyka i analiza danych, architektura, mechatronika

       

       

      KLASA  SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

      Klasa dwujęzyczna    /28 miejsc/

       

       

      Kandydaci do klasy przystąpią do sprawdzianu kompetencji językowych o godzinie 16.00 w dniu 2 czerwca 2022r.

       

      Klasa pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

       

      Przedmioty rozszerzające:

       

      język angielski, geografia,  matematyka/wos

       

      do wyboru wiedza o społeczeństwie realizowana w grupie międzyoddziałowej z uczniami z klasy społeczno-prawnej

       

      Opis klasy:

       

      I. W klasie o tym profilu nauczanie historii oraz chemii odbywa się równolegle w języku polskim i w języku angielskim. Przy czym lekcje z historii ojczystej są prowadzone wyłącznie w języku polskim. Inne zajęcia prowadzone są głównie w języku ojczystym, ale wzbogaca się je jednak o terminy specjalistyczne w języku angielskim. Język ten wykorzystany jest także do rozwiązywania problemów badawczych, korzystania z publikacji naukowych oraz stron internetowych. Dzięki uczęszczaniu do klasy dwujęzycznej uczeń zdobywa jednocześnie wiedzę z danego przedmiotu oraz zdecydowanie wzbogaca swoją znajomość języka angielskiego.

       

      II. Podczas zajęć z matematyki nauczanej w systemie dwujęzycznym będzie wprowadzane słownictwo i zwroty matematyczne w języku angielskim. Materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie zajęć to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim. Da to możliwość solidnego przygotowania do egzaminu maturalnego, jednocześnie umożliwiając opanowanie bogatego zasobu słownictwa z języka obcego, a chętnym zdawanie matury dwujęzycznej z matematyki.

      III. . W klasie pierwszej język angielski będzie nauczany na 7 godzinach lekcyjnych z podziałem: 3 godziny podstawa + 1 godzina rozszerzenie + 3 godziny programu dwujęzycznego.

      Uczniowie będą mogli wybrać zajęcia rozszerzające z informatyki z elementami robotyki lub geografii, które będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

      Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego z geografii, matematyki lub WOS (do wyboru) oraz poziomu dwujęzycznego z języka angielskiego. Absolwenci klasy będą również posiadali umiejętności umożliwiające im uzyskanie certyfikatów językowych na poziomie FCE i CAE.

       

      Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

      prawo, zarządzanie, ekonomia, rachunkowość, finanse, psychologia, studia językowe i studia ekonomiczne w języku angielskim

       

     • PRZEPROWADZENIE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO ODZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM NABÓR 2022

     • 1. Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych z językiem angielskim sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Od kandydatów oczekujemy znajomości języka angielskiego umożliwiającej czynne uczestniczenie w zajęciach z przedmiotów kierunkowych prowadzonych w tym języku. Test składa się tylko z części pisemnej i trwa 60 minut. Poszczególne zadania testu sprawdzają wiadomości oraz umiejętności zapisane w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: odbiór tekstu czytanego, reagowanie językowe oraz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Punktowy próg zaliczający test zostanie ustalony przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

       2. Test kompetencji będzie miał tylko formę pisemną i będzie składać się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych. Wśród zadań zamkniętych mogą wystąpić np.:  zadania wyboru wielokrotnego, w których kandydat wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji,  zadania na dobieranie, w których kandydat łączy ze sobą odpowiednie elementy (np. nagłówki, zdania wycięte z tekstu). Wśród zadań otwartych mogą wystąpić np.:  zadania z luką, w których kandydat wstawia odpowiednie słowo jako uzupełnienie zdania, zadania krótkiej odpowiedzi, w których kandydat formułuje odpowiedź w formie jednego zdania (transformacja), tłumaczenie fragmentów zdań, tworzenie pytań do podkreślonej części zdania, podanie odpowiedniej formy czasownika w zdaniu, gramatykalizacja i słowotwórstwo. W zadaniach otwartych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.

       3. Osoby posiadające orzeczenie o dysleksji lub dysgrafii z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają obowiązek je przynieść na egzamin. Tylko na tej podstawie odpowiedzi ucznia w zadaniach otwartych będą oceniane zgodnie z zaleceniami poradni.

      4. Ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego zwolnieni są uczniowie posiadający certyfikat FIRST lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego lub laureata konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.

      5. Sprawdzian odbędzie się stacjonarnie  w budynku I LO w auli szkolnej w terminie: 


                                                         02 czerwca 2022r. o godz. 16.00 *

       

       

      UWAGA!

      Do sprawdzianu kompetencji językowych przystępują kandydaci do Oddziału IV (klasa matematyczno-fizyczna) i do Oddziału V (klasa społeczno-ekonomiczna).

       

      * Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu kompetencji w tym terminie, na początku czerwca zostanie ustalony termin dodatkowy.

       

      Kandydaci wchodzą do szkoły minimum 20 minut wcześniej, a maksymalnie 30 minut przed sprawdzianem. Komisja wprowadza kandydatów do auli 15 minut przed godziną rozpoczęcia sprawdzianu.

      Kandydat posiada ze sobą i okazuje komisji:

      - aktualny i własny dokument tożsamości (umożliwiający potwierdzenie tożsamości ucznia)

      - orzeczenie o dysleksji lub dysgrafii (jeśli takie posiada)

      - własny długopis w kolorze czarnym

      Zabrania się wnoszenia na teren sali egzaminacyjnej telefonów i innych urządzeń elektronicznych oraz rzeczy zbędnych np. książek, maskotek. Ujawnienie urządzeń elektronicznych oznacza unieważnienie sprawdzianu danego kandydata.

      6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych nastąpi w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz.12.00

     • Udział w wykładzie „Dziedzictwo kultury w zagrożeniu z perspektywy światowej, europejskiej i polskiej” (UNESCO)

     • Polski Komitet ds. UNESCO oraz Komitet Błękitnej Tarczy zaprosił nasze liceum do udziału w cyklu wykładów na temat ,,Bezpieczne Zbiory -  Bezpieczne Dziedzictwo”.

      Polska jest krajem, którego dziedzictwo narodowe doznało wielkiego uszczerbku na przestrzeni dziejów, podejmuje wielorakie działania w celu jego ochrony oraz udzielenia Ukrainie pomocy w zabezpieczeniu zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych oraz obiektów zabytkowych przed działaniami wojennymi.

      W pierwszym wykładzie zatytułowanym „Dziedzictwo kultury w zagrożeniu z perspektywy światowej, europejskiej i polskiej” wzięły udział klasy 3CP oraz 2E.

     • Profil SPOŁECZNO–PRAWNY

     • Dzisiaj pora na klasę Społeczno-prawną.

       

      Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

       

      Przedmioty rozszerzone:

                               

      język angielski, język polski, historia/WOS

       

      do wyboru historia lub wiedza o społeczeństwie realizowana w grupie międzyoddziałowej z uczniami z klasy społeczno-ekonomicznej

       

      Opis klasy:

       

      Uczniowie tej klasy podejmą współpracę z instytucjami kulturalnymi, realizowane są programy z komunikacji interpersonalnej.

      Nauka w tej klasie przygotuje uczniów do aktywności społecznej, realizacji projektów i współpracy z różnymi instytucjami.

      Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymają zaświadczenie o działaniach w ramach wolontariatu i współpracy z instytucjami państwowymi.

       

      Klasa przygotowuje do zdawania poziomu rozszerzonego z języka angielskiego, języka polskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie.

       

      Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

       

      prawo, psychologia, dziennikarstwo,  studia językowe – anglistyka, polonistyka, sinologia, iberystka, filologia koreańska, filologia norweska, stosunki międzykulturowe, socjologia

       

     • Przedstawiamy profil biologiczno-chemiczny

     • Drodzy Ósmoklasiści,

       

      codziennie będziemy przybliżać Wam profile naszej szkoły planowane w roku szkolnym 2022/2023. Na początek klasa BIOLOGICZNO-MEDYCZNA, a właściwie dwie takie klasy. 

       

      Program klas oparty na współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku,  SGGW, Politechniką Białostocką oraz Uniwersytetem Białostockim (Wydział Biologiczno-Chemiczny).

       

      Przedmioty rozszerzające:           

      biologia, chemia

       

      Opis klasy:

      Klasa dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, różnymi dziedzinami medycyny, ochroną zdrowia oraz innymi pokrewnymi dziedzinami wiedzy.

      W klasie pierwszej realizowana jest plastyka. Pozostałe przedmioty są nauczane w wersji podstawowej. Biologia i chemia są prowadzone w zakresie treści programów rozszerzonych.

       

      Uczniowie są przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego z biologii i chemii.

       

      Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

      wydział lekarski, stomatologia, fizjoterapia, kosmetologia,  psychologia, analityka medyczna, farmacja, weterynaria, położnictwo, kosmetologia, dietetyka, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, zootechnika, audiologia

      Absolwenci z roku 2021/2022 uzyskali wysokie wyniki z egzaminu maturalnego, co umożliwiło im podjęcie studiów na uniwersytetach medycznych. Uczniowie tego profilu licznie biorą udział w konkursach i olimpiadach chemicznych i biologicznych.

     • Nabór do ILO

     • Drodzy Ósmoklasiści,


      od dzisiaj można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej. Informacje na temat oferty ILO znajdziecie z prawej strony w zakładce REKRUTACJA . 


      Pamiętajcie, że nabór prowadzony jest w formie elektronicznej, ALE  wniosek o przyjęcie do szkoły należy wydrukować,  podpisać i zanieść do szkoły pierwszego wyboru wraz z:

      • załącznikiem do wniosku o przyjęcie do szkoły,
      • klauzulą informacyjną,
      • i 3 zdjęciami. 


     • Test kompetencji językowych

     • Test kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas dwujęzycznych odbędzie się 2 czerwca 2022 o godz. 16.00.

       

       

     • 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     • Delegacja ILO uczciła dzisiaj 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja biorąc udział w uroczystościach miejskich oraz składając wiązanki pod tablicą pamiątkowa na budynku szkoły i przed głazem na Pl. Kościuszki upamiętniającym naszego Patrona.

      3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą -po amerykańskiej- na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

      Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.

      Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

      Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

       

       

       

     • Pożegnanie klas maturalnych

     • 28 kwietnia 2022 ku radości dyrekcji i nauczycieli po dwóch latach pandemii, Aulę znowu wypełnili odświętnie ubrani tegoroczni Absolwenci, by wziąć udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

      Był to dzień podsumowania ich trzyletniej nauki w naszej szkole, dzień podziękowań i wyróżnień.

      Tego dnia nagrody „ZA PILNOŚĆ” otrzymali uczniowie klas maturalnych, którzy w ciągu trzech lat nauki zdobyli przynajmniej jeden tytuł  laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad.  A byli to:

       

      Michał Marcińczyk

      laureat 51. Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2021/2022

      Damian Wróblewski

      laureat 71. Olimpiady Fizycznej w roku szkolnym 2021/2022

      Maciej Bączyk  

      Finalista 13. Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w roku szkolnym 2019/2020

      Udział w etapie okręgowym  47. i 48. Olimpiady Historycznej na etapie okręgowym w roku szkolnym 202

      Szymon Kiełczewski

      Finalista 13. Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w roku szkolnym 2019/2020

      Udział w etapie okręgowym  62 i 63 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022

      Wiktor Pieńkowski

      finalista 62. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w roku szkolnym 2020/2021

      udział w etapie okręgowym 63. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w roku szkolnym 2021/2022

      Kacper Łempicki

      finalista 13. Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w roku szkolnym 2019/2020

      udział w etapie etap okręgowym 48. Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2021/2022

      udział w etapie etap okręgowym 63. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w roku szkolnym 2021/2022;

      Łucja Twarowska

      Finalistka 14. Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” w roku szkolnym 2020/2021

      Albert Dybowski

      finalista 14. Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” w roku szkolnym 2020/2021

      Zuzanna Poteraj

      Laureatka 26. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w roku szkolnym 2021/2022

      Maria Rusiecka

      Najwyższa średnia w szkole – 5,78  za trzy lata  nauki

       

      Nagrody książkowe otrzymali też  uczniowie, którzy brali udział w etapie okręgowym olimpiad ogólnopolskich. 

       

      Iga Baczewska

      udział w etapie okręgowym 46. Olimpiady Języka Angielskiego w roku szkolnym 2021/2022

      Julia Godlewska

      udział w etapie okręgowym 46. Olimpiady Języka Angielskiego w roku szkolnym 2021/2022

      Katarzyna Sawko

      laureatka 8. Podlaskiego Konkursu Chemicznego w roku szkolnym 2021/2022

      Wiktoria Sasinowska

      udział w etapie okręgowym 48. Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2021/2022

      Maksymilian

      udział w etapie okręgowym 48. Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2021/2022

       

      Wszyscy uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły i mogą być z siebie dumni. Wśród absolwentrów znalazło się aż 60 osób, które uzyskały świadectwo z czerwonym paskiem. 

      1. Maria Rusiecka  wzorowe  5,78   3BG
      2. Katarzyna Sawko   wzorowe   5,61   3BG
      3. Zofia Żegalska   wzorowe   5,53   3BG
      4. Anna Zabielska   wzorowe   5,35   3BG
      5. Wiktoria Sasinowska   wzorowe   5,33   3EG
      6. Łucja Twarowska   wzorowe   5,33   3EG
      7. Maciej Bączyk   wzorowe   5,24   3CG
      8. Ewa Gniazdowska   wzorowe   5,24   3CG
      9. Karolina Mocarska   wzorowe   5,22   3AG
      10. Michał Marcińczyk   wzorowe   5,24   3DG
      11. Emilia Babiel   wzorowe   5,18   3CG
      12. Karina Wałkuska   wzorowe   5,18   3AG
      13. Paweł Koczyński   wzorowe   5,18   3BG
      14. Zuzanna Poteraj   wzorowe   5,18   3BG
      15. Karol Dąbkowski   wzorowe   5,17   3BG
      16. Kinga Szymańska   bardzo dobre   5,17   3BG
      17. Zofia Głasek   wzorowe   5,13   3EG
      18. Kacper Łempicki   wzorowe   5,13   3EG
      19. Albert Dybowski   wzorowe   5,13   3EG
      20. Piotr Jacak    wzorowe   5,12   3DG
      21. Aleksandra Brzóska   wzorowe   5,12   3BG
      22. Julia Gałązka   wzorowe   5,11   3BG
      23. Aleksandra Samojłowicz   bardzo dobre   5,11   3BG
      24. Maja Skarżyńska   wzorowe   5,11   3BG
      25. Aleksandra Ziemianowicz   wzorowe   5,07   3EG
      26. Aleksandra Mocarska   wzorowe   5,06   3AG
      27. Dominika Boguszewska   wzorowe   5   3DG
      28. Julia Godlewska    wzorowe   5   3FG
      29. Amelia Dobrzycka   wzorowe   5,00   3EG
      30. Martyna Zysk   wzorowe   5,00   3EG
      31. Agata Domańska   wzorowe   5,00   3BG
      32. Magdalena Plona   wzorowe   4,94   3 FG
      33. Jakub Rogiński   wzorowe   4,94   3CG
      34. Magdalena Dardzińska   wzorowe  4,94   3AG
      35. Julia Tomasiak   bardzo dobre   4,89   3BG
      36. Sebastian Banach   wzorowe   4,88   3 FG
      37. Mateusz Krzywda   wzorowe   4,88   3BG
      38. Szymon Borawski   wzorowe      4,82   3 FG
      39. Dawid Filip   wzorowe   4,82   3 FG
      40. Michał Jagodziński   wzorowe   4,82   3 FG
      41. Szymon Kiełczewski   wzorowe   4,82   3CG
      42. Anastazja Olszewska   bardzo dobre   4,82   3BG
      43. Julia Tarnacka   wzorowe   4,82   3BG
      44. Aleksandra Matys   wzorowe   4,79   3EG
      45. Agnieszka Walewska   bardzo dobre   4,78   3BG
      46. Wiktoria Wojsław   bardzo dobre   4,78   3BG
      47. Iga Baczewska   wzorowe   4,76   3DG
      48. Martyna Kuliś      wzorowe   4,76   3DG
      49. Grzegorz Wilk      wzorowe   4,76   3DG
      50. Łukasz Kotowski   wzorowe   4,76   3 FG
      51. Paweł Niebrzydowski   wzorowe   4,76   3FG
      52. Izabela Bagińska   bardzo dobre   4,76   3CG
      53. Wiktoria Bagińska   bardzo dobre   4,76   3CG
      54. Gabriela Patalan   wzorowe   4,76   3AG
      55. Wiktoria Pęska   Wzorowe   4,76   3AG
      56. Olga Polkowska      bardzo dobre   4,75   3DG
      57. Damian Wróblewski   wzorowe   4,75   3DG
      58. Klaudia Karwowska   bardzo dobre   4,75   3EG
      59. Maksymilian Ramatowski   wzorowe   4,75   3EG
      60. Paulina Bogdan   bardzo dobre   4,75   3BG

       

      Gratulujemy wszystkim tegorocznym absolwentom i życzymy powodzenia na maturze! 

       

       

     • "Wiosenny Powiew"- Wojewódzki Konkurs Piosenki Poetyckiej

     • "Wiosenny Powiew"- Wojewódzki Konkurs Piosenki Poetyckiej, który odbył się 28 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku z sukcesami. Nagrodę zdobył Igor Paduch, a Wyróżnienie Wiktoria Rutkowska. Za piękne prezentacje dziękuję również Dorocie Cierpisz, Magdalenie Głebockiej, Weronice Ładzie i Marcie Muzyk.

      Opiekun: Dorota Przestrzelska

     • Sukces Jana Saniewskiego

     • Jan Saniewski z klasy III FP uzyskał tytuł finalisty XLVIII Olimpiady Geograficznej. Gratulujemy Jankowi i pani Prof. Jolancie Rasdgowskiej sukcesu. 

     • Sukces Michała Marcińczyka

     • Michał Marcińczyk z klasy IIIDG został laureatem II stopnia 51. Olimpiady Biologicznej. Etap centralny składał się z kilku części, które pozwoliły wyłonić absolutnych zwycięzców. Nasz Michał miał jeden z najlepszych wyników.

      Serdecznie gratulujemy Michałowi oraz jego opiekunce naukowej - Pani Prof. Ewie Urbańskiej.

     • з Великоднем - Życzenia Wielkanocne dla uczniów z Ukrainy

     • Naszym uczniom z Ukrainy i ich Rodzinom, którzy dzisiaj obchodzą Wielkanoc życzymy zdrowych i spokojnych świąt dających dużo nadziei.

      Нехай час Великодня принесе мир і полегшення! Христос воскрес із мертвих!

      Niech czas Wielkanocy przyniesie spokój i ukojenie.Alleluja! Chrystus zmartwychwstał!

     • Dzień Ziemi


     • 22 kwietnia przypada największe międzynarodowe święto ekologii – Dzień Ziemi. 

      Tegoroczne hasło przewodnie „Invest in our planet”, czyli „Zainwestuj w naszą planetę”, zwraca uwagę na konieczność współpracy i wprowadzania zmian na różnych płaszczyznach: od rządów przez przedsiębiorstwa po zwykłych obywateli. Jedną z często poruszanych kwestii jest konieczność ograniczenia roli plastiku w życiu codziennym.  

      Według aktualnych statystyk, przeciętny Polak produkuje aż 330 kg śmieci rocznie – czyli niemal kilogram dziennie!

      Każdej sekundy na świecie wyrzucanych jest 50 ton śmieci.

      Wiele bezbronnych zwierząt ginie z powodu zatrucia odpadami.


      Filozofia „zero/less waste” (ang. zero/mniej śmieci) sięga do założeń gospodarki zamkniętego obiegu. Według niej śmieci nie powinny zalegać na wysypisku, lecz w miarę możliwości stać się cennym surowcem do tworzenia kolejnych przedmiotów. Kluczowe znaczenie ma tu unikanie zbędnych odpadów oraz stosowanie 5 zasad „zero waste”: odmawiaj, ograniczaj, używaj ponownie, segreguj i kompostuj.

      Wśród zaleceń, jak my obywatele możemy pozytywnie wpływać na środowisko naturalne są na przykład: naprawianie rzeczy zamiast ich wyrzucania, robienie zakupów z własną, najlepiej bawełnianą torbą.


      KAŻDY DZIEŃ POWINIEN BYĆ DLA NAS DNIEM ZIEMI
      ZADBAJMY O MIEJSCE ŻYCIA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ!      Uczniowie przygotowali plakaty, które miały na celu propagowanie właściwych postaw ekologicznych, promowanie ochrony środowiska.


      ​​​​​​​

     • 79. rocznica powstania w Getcie Warszawskim

     • 79 lat temu, 19 kwietnia 1943 r., w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej, a także pierwsze powstanie wielkomiejskie w okupowanej Europie.

      W utworzonym w 1940 r. getcie warszawskim Niemcy zamknęli ponad 400 tys. Żydów; dziesiątki tysięcy z nich zmarły z chorób i głodu. 22 lipca 1942 r. Niemcy rozpoczęli deportację więźniów getta do obozu zagłady w Treblince. Zginęło tam niemal 300 tys. warszawskich Żydów. Jesienią 1942 r. w tzw. getcie szczątkowym pozostało już tylko około 60 tys. Żydów. Byli to głównie ludzie młodzi i w sile wieku, bez rodzin, zatrudnieni w niemieckich warsztatach produkcyjnych, tzw. szopach. W tych warunkach, gdy nie pozostawało już nic do stracenia, wśród żydowskiej młodzieży narodziła się myśl o zbrojnym oporze.

      Żydowska Organizacja Bojowa

      Jeszcze podczas wielkiej akcji deportacyjnej 28 lipca 1942 r. działacze lewicowych syjonistycznych ruchów młodzieżowych powołali Żydowską Organizację Bojową. Później dołączyli do niej komuniści i socjaliści. Na czele ŻOB stanął Mordechaj Anielewicz z Ha-Szomer ha-Cair, a do najbardziej znanych przywódców należeli Icchak Cukierman z Droru i Marek Edelman z socjalistycznej partii Bund. Drugą organizacją konspiracyjną w getcie warszawskim był powstały na przełomie 1942 i 1943 r. w środowisku prawicowych syjonistów Żydowski Związek Wojskowy, kierowany przez Leona Rodala i Pawła Frenkla

      Kiedy 18 stycznia 1943 r. Niemcy rozpoczęli kolejną akcję wysiedleńczą, napotkali na zbrojny opór bojowców ŻOB. "Żydzi! Okupant przystępuje do drugiego aktu waszej zagłady! Nie idźcie bezwolnie na śmierć! Brońcie się!" – głosiła ulotka ŻOB. Czterodniowa akcja samoobrony opóźniła ostateczną likwidację getta i dała żydowskiej konspiracji czas na przygotowanie do powstania.

      Wybuch powstania w getcie

      Gdy 19 kwietnia 1943 r., w przeddzień święta Pesach, niemieckie oddziały liczące 2 tys. ludzi wspierane przez czołgi i wozy pancerne ponownie weszły do getta, by je ostatecznie zlikwidować, do walki z nimi stanęło około 500 członków ŻOB, podzielonych na 22 grupy bojowe pod zwierzchnim dowództwem Anielewicza oraz około 150 bojowców ŻZW. Przez pierwsze dni powstańcy bronili umocnionych pozycji, utrudniając Niemcom penetrację getta. Ostrzeliwali wkraczające oddziały nieprzyjaciela i obrzucali je granatami i butelkami z benzyną.

      Symbolem powstania stały się flaga żydowska i polska zawieszone na wysokiej kamienicy przy pl. Muranowskim, gdzie zacięty opór przez kilka dni stawiało zgrupowanie ŻZW pod dowództwem Pawła Frenkla. Ciężkie walki na terenie szopu szczotkarzy toczyli bojowcy ŻOB dowodzeni przez Marka Edelmana. Udało im się powstrzymać na jakiś czas Niemców, detonując specjalną minę. W pierwszym dniu powstania oddział dywersji AK podjął nieudaną próbę wysadzenia muru getta przy ul. Bonifraterskiej. Podczas powstania pod murami getta AK i GL przeprowadziły jeszcze kilka akcji przeciwko Niemcom ostrzeliwującym pozycje powstańców.

      Dalsze walki powstańcze polegały na obronie poszczególnych bunkrów i budynków. Niemcy systematycznie przeczesywali kolejne kwartały ulic, paląc dom po domu. Wypędzali z nich ludność cywilną i zabijali schwytanych powstańców. Do wykrytych bunkrów, gdzie oprócz bojowników ukrywali się także cywile, wrzucali świece dymne i niszczyli je przy pomocy materiałów wybuchowych.

      Dowodzący siłami niemieckimi Jürgen Stroop podał w swoim raporcie o zniszczeniu getta, że jego oddziały ujęły lub zabiły ponad 56 tys. Żydów oraz wykryły 631 bunkrów. Wg raportu Stroopa 36 tys. ludzi Niemcy deportowali do obozów pracy na Lubelszczyźnie, pozostali zginęli na miejscu lub w komorach gazowych Treblinki. Podane przez niego dane liczbowe są zapewne zawyżone, lecz nie dysponujemy innymi. Jednocześnie po "aryjskiej stronie" muru getta Niemcy zintensyfikowali akcję poszukiwania ukrywających się Żydów, oferując za ich ujęcie nagrody pieniężne.

      Koniec powstania i likwidacja getta warszawskiego

      Zaledwie kilkudziesięciu powstańcom udało się wydostać kanałami i podziemnymi tunelami z płonącego getta. Większość z nich zginęła następnie w wyniku denuncjacji, część w walkach partyzanckich, niektórzy wzięli udział w powstaniu warszawskim w 1944 r. 8 maja 1943 r. Niemcy otoczyli bunkier dowództwa ŻOB przy ul. Miłej 18. Około stu bojowców, wśród nich Mordechaj Anielewicz, udusiło się dymem lub popełniło samobójstwo, nie chcąc wpaść w ręce Niemców.

      Jednak walki pojedynczych grup powstańczych trwały dalej, aż do 16 maja. Tego dnia wieczorem na znak zwycięstwa Niemcy wysadzili w powietrze znajdującą się poza terenem getta szczątkowego Wielką Synagogę przy ul. Tłomackie. Stroop zapisał w swoim raporcie: "Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!". Po powstaniu Niemcy zrównali teren getta z ziemią. 

      (ŹRÓDŁO: https://polin.pl/pl/powstanie-w-getcie-warszawskim)

       

      Zapraszamy również do obejrzenia stworzonego w stylistyce youtuberskiej filmu "Muranów – Dzielnica Północna"  https://youtu.be/apdbNIfWbkE