• Życzenia na nowy rok szkolny od rodziców

     • Kochani,

      w dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022.

      Cieszę się, że wypoczęci, pełni sił i zapału wróciliście w szkolne progi. Szczególnie serdecznie witamy pierwszoklasistów, których zapewniam, że w naszej szkole znajdą swój drugi dom. Rodzicom gwarantuję, że z pełnym spokojem mogą powierzyć swoje pociechy w ręce wykwalifikowanej i serdecznej kadry pedagogicznej. Zapraszam również do zaangażowania się we wspólną pracę na rzecz szkoły.

      Jak już zauważyliście, nasza szkoła znacząco zmieniła się dla Was, dla poprawy Waszego komfortu. Mamy nadzieję, że zmienią się również okoliczności nauczania – wróci spokój, stabilizacja i możliwość nauki stacjonarnej. Dużo zależy od Was – od Waszej odpowiedzialności za zdrowie swoje i bliskich.

      Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego życzę Wam wytrwałości, systematyczności i efektywności w dążeniu do celu. Macie wsparcie nasze – Rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły, którzy zgodnie ze swoimi kompetencjami, ale też z osobistą życzliwością będą wspomagać Was we wszystkich kłopotach i radościach.

      Za maturzystów trzymamy kciuki, aby dobrze rozplanowali  czas nauki, równoważąc okresem „osiemnastek” i w maju bez stresu, triumfalnie i z pełnym powodzeniem przeszli okres egzaminów dojrzałości.

      Wszystkiego dobrego – w imieniu Rady Rodziców – Agnieszka Karasiewicz

     • Informacje na temat wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia

     •                                                                                     Warszawa, 17 sierpnia 2021

      ZPŚ.641.153.2021.JK


      List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie
      wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w
      wieku od 12 do 15 roku życia


      Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!


      Piszę do Państwa by przedstawić pełną informację na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. Szczególnie kieruję ten list do tych, którzy z różnych względów obawiają się szczepień i odbierają sprzeczne, czasem wykluczające się, doniesienia medialne, czy też opinie kierowane przez różne środowiska i organizacje.

      Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych, stanowiący najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków. Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki to produkty lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w której zasiada również przedstawiciel Polski.

      Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak inne produkty lecznicze. Kierując się koniecznością pilnej walki ze światową pandemią i koniecznością ochrony zdrowia oraz życia ludzkiego procedury rejestracyjne szczepionek zostały skrócone, ale wszystkie badania wykonano w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, podobnie jak to się dzieje w przypadku innych szczepionek. Nie pominięto żadnego wymaganego etapu badań ani kontroli. Wszystkie badania laboratoryjne, zarówno niekliniczne na zwierzętach, jak i kliniczne na ludziach zostały przeprowadzone zgodnie z najbardziej rygorystycznymi zasadami, standardami i kryteriami etycznymi. Wydanie
      pozwolenia dopuszczającego szczepionkę do obrotu oznacza zatem, że jakość, bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego została udowodniona na podstawie odpowiednich badań klinicznych, przedklinicznych i chemicznofarmaceutycznych.
      Wszystkie informacje związane ze stosowaniem szczepionek przeciw COVID-19, w tym przeciwskazania oraz działania niepożądane określają Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL) dla poszczególnych szczepionek, które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

      Dotychczas dopuszczone do szczepienia przeciw COVID-19, w grupie wiekowej od 12 roku życia zostały dwa produkty:
      - Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech
      - Spikevax firmy Moderna Biotech Spain, S.L.

      Dopuszczenie do stosowania pierwszej ze szczepionek, tj. Comirnaty w grupie wiekowej 12-15 lat nastąpiło w oparciu o dane zebrane do 13 marca 2021 r., na próbie 2 260 nastolatków (1 131 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 1 129 w grupie placebo) Spośród tych uczestników 1 308 nastolatków (660 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 648 w grupie placebo) objęto kontrolą przez co najmniej 2 miesiące po drugiej dawce produktu leczniczego Comirnaty.

      Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u młodzieży w wieku od 12 do 15 lat były: ból w miejscu wstrzyknięcia (>90%), zmęczenie i ból głowy (>70%), ból mięśni i dreszcze (>40%), ból stawów i gorączka (>20%). Jak więc widać były to dość lekkie działania niepożądane.
      Z kolei skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Spikevax w grupie młodzieży potwierdzono w badaniu klinicznym z udziałem 3732 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. W badaniu brało udział 2773 uczestników od ukończenia 12. roku życia do ukończenia 16. roku życia i 959 uczestników od 17. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że skuteczność produktu Spikevax u dzieci w wieku od 12 do 17 lat jest podobna do skuteczności u dorosłych. Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych u osób w wieku 18 lat i starszych. Obejmują one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, dreszcze, nudności, wymioty i gorączkę. Większość tych działań niepożądanych miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i zwykle przemijała w ciągu kilku dni od otrzymania szczepionki.

      Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, są cały czas ściśle monitorowane.

      W celu poszukiwania odpowiedzi, informacji lub potwierdzenia posiadanej wiedzy, zapraszam na portal prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: http://szczepienia.pzh.gov.pl/ oraz Europejski Portal Informacji o Szczepieniach, który powstał z inicjatywy Unii Europejskiej (wersja w języku polskim pod adresem: https://vaccinationinfo. eu/plfbclid=IwAR04VBI7NzIFAHRppffRIVtC1WyX1vr9a-bJ9-QfVkjyxEol9xUwc9G9J_k).

      Z poważaniem

      z upoważnienia Ministra Zdrowia
      Anna Goławska
      Podsekretarz Stanu
      /dokument podpisany elektronicznie/


      List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków.pdf

      kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw covid19.pdf

      deklaracja na szczepienia.docx

     • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

     • Zapraszamy uczniów wszystkich klas na Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, która odbędzie się 1. września (w środę) o godz. 9.00, na dziedzińcu szkolnym. Ustawieniem klas pokierują P. Wychowawcy i Nauczyciele WF.

      Uczniowie zajmą miejsca wg następującego planu:

      kl. I. - po lewej stronie placu,

      kl. II. - wzdłuż ściany boiska,

      kl. III. - po prawej stronie dziedzińca.

      Klasy ustawiają się w porządku alfabetycznym.

       

      Po uroczystości odbędą się spotkania klas z wychowawcami.

      UWAGA! Uczniów klas pierwszych prosimy o przyniesienie długopisu, gdyż napiszecie w tym dniu test poziomujący z języka angielskiego.  

     • Uwaga - uczniowie klasy 1b

     • proszę jutro zabrać na wyjazd zgodę rofzica o poniższej treści:

      Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/mojej córki na biwak integracyjny w Komaro Adventure w dniu 26.08.2021.  /czytelny podpis rodzica/

       

      Zgoda może być w całości napisana ręcznie 

     • Integracja klas pierwszych - klasy 1b i 1f

     • Biwak integracyjny klas 1b (oddział II - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY) i 1f (oddział VI – MATEMATYCZNO-EKONOMICZNY)  odbędzie się w czwartek 26 sierpnia w KOMARO Adventure w Rybakach.
       

      Zbiórka o godzinie 8.45 przed szkołą na ul. Bernatowicza. Powrót planowany na ok. 14.30.

       

      Koszt 72 zł od osoby. W cenie: zajęcia instruktorami, transport, ubezpieczenie i kiełbaski na ognisko.
       

      Proszę założyć wygodny strój sportowy i zabrać wodę do picia.

       

      DO ZOBACZENIA!


       

     • Integracja klas pierwszych - klasy 1a, 1d i 1e

     •  

      Wyjazdy integracyjne uczniów klas IA (oddział I - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY) , ID (oddział IV - MATEMATYCZNO-FIZYCZNY) i IE (oddział  V - SPOŁECZNO-EKONOMICZNY)  zaplanowane są na piątek 27 sierpnia 2021r.

      Szczegółowe informacje dotyczące biwaków podamy w późniejszym terminie.

     • Zadania Rady Pedagogicznej

     •  

      1. Dnia 25.08.2021 r.  /środa/ godz. 10.00 – Doskonalenie Rady Pedagogicznej

                     Temat; Szkoła po okresie pandemii – COVID-19          

       

      2. Dnia 30.08.2021r.  / poniedziałek/ godz. 9.30 – Obrady Rady Pedagogicznej

                    Temat; Podsumowanie działalności szkoły w roku szkolnym 2020/2021

       

      3. Dnia 30.08.2021 /poniedziałek/ godz. 12.00

                    Temat; Rozpoczęcie działalności szkoły w roku szkolnym 2021/2022. 

       

     • Wykaz podręczników dla klas 1-3 (na podbudowie szkoły podstawowej.

     • Przedstawiamy Wykaz podręczników dla klas 1-3 (na podbudowie szkoły podstawówowej) obowiązujacy w ILO w roku szkolnym 2021-2-22.

      Wykaz_podrecznikow_dopuszczonych_do_uzytku_2021-2022_PO_PODSTAWOWCE.pdf​​​​​​​

      UWAGA

      *  Podręczniki do języka angielskiego, i języka niemieckiego w klasie I należy zakupić dopiero po dokonaniu wyboru grupy językowej i stopnia zaawansowania. Informację na ten temat podadzą nauczyciele po rozpoczęciu nauki w szkole.

      ** Podręczniki do historii i WOS należy zakupić zgodnie z programem realizacji treści w zakresie podstawowym lub rozszerzonym


      W przypadku wątpliwości przy zakupie podręcznika prosze wstrzymac się z zakupem do rozpoczęcia roku szkolnego. 


     • Uwaga uczniowie zakwalifikowani do klas pierwszych ILO

     • 1. Do 30 lipca do godz. 15.00 należy  potwierdzić wolę przyjęcia do ILO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

      2.  Podział klasy matematyczno – fizycznej i społeczno –ekonomicznej nastąpi w dniu 27 lipca 2021 r. /wtorek/ o godz. 11.00.

      Wykaz uczniów będzie udostępniony na terenie szkoły.

       

      3. Informacje dotyczące organizacji wyjazdów integracyjnych przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz terminy spotkań z rodzicami kandydatów na uczniów zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w dniu 27 lipca 2021 roku.

       

      4. Wykaz podręczników będzie ogłoszony na stronie internetowej szkoły po zakończeniu naboru.

     • Podziękowanie od UNICEF

     • Otrzymaliśmy podziękowania dla naszej szkoły za projekt dotyczący pomocy humanitarnej i akcji UNICEF "Prezent bez pudła"  który realizowała klasa 1a pod kierunkiem pani prof. Anny Dudo

     • Wyniki Matury 2021

     • W poniedziałek - 5 lipca, tegoroczni absolwenci odebrali Świadectwo maturalne więc czas na podsumowanie. Przedstawiamy wyniki naszych uczniów na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

      Gratulujemy wszystkich wysokich wyników, które po raz kolejny udowadniają, że ILO  świetnie przygotowuje do matury.

       

       

     • Do Absolwentów

     • Drodzy Absolwenci,

      jutro poznacie swoje wyniki matury. Życzymy Wam, by spełniły Wasze oczekiwania i umożliwiły Wam studiowanie na wymarzonym kierunku, ale pamiętajcie...

       

      (zdjęcie z cytatem pochodzi z konta @obrazkimile na Instagramie)

     • UWAGA - ósmoklasiści

     • Drodzy Ósmoklasiści,

      przypominamy, że Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty możecie dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do 14 lipca do godz. 15.00

     • Nasze uczennice pierwszą i trzecią wicemiss Ziemi Łomżyńskiej 2021

     • 26 czerwca w galerii Veneda odbyła się finałowa gala wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej 2021. Z dumą informujemy, że pierwszą  Wicemiss Ziemi Łomżyńskiej 2021  została Marta Wysocka (kandydatka z numerem 17), a trzecią Wicemiss Ziemi Łomżyńskiej 2021 - Natalia Cholewicka (kandydatka z numerem 8)  – obie są uczennicami klasy 2AG naszego liceum. Obu serdecznie gratulujemy! 

       

      (zdjęcia pochodzą ze strony https://www.facebook.com/missziemilomzynskiej)

     • Bezpłatny kurs języka angielskiego: "Word Formation".

     • Drodzy przyszłoroczni maturzyści,

       

      przedstawiamy ofertę Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego:

       

       

       

      Uprzejmie informujemy, iż możemy zaoferować uczniom szkół ponadpodstawowych z całej Polski wakacyjną szansę zdobycia wiedzy z obszaru języka angielskiego. Nasza oferta to bezpłatny kurs języka angielskiego: "Word Formation".

       

      Podczas matury ważne jest wykazanie się znajomością różnorodnego słownictwa z obszaru General English. Zajęcia będą poświęcone poszerzeniu słownictwa, biorąc pod uwagę obszary tematyczne występujące na egzaminie maturalnym. W trakcie zajęć zostaną omówione przedrostki

      (prefixes) oraz przyrostki (suffixes) umożliwiają tworzenie rzeczowników oraz negacji. Zostaną zaprezentowane również sposoby tworzenia rzeczowników z czasowników oraz tworzenia rzeczowników z przymiotników.

      Podczas spotkań i prac samodzielnych zostaną poruszone również kwestie różnić w wymowie czasowników i rzeczowników, gdy te są pisane w ten sam sposób.

       

      Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu!

      Przydatne linki:

      •    Strona projektu: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/

      •    Formularz rekrutacyjny:

      https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-3

       

      Prosimy o wybór właściwego modułu szkoleniowego - "Word Formation" - w formularzu zgłoszeniowym.

       

      A osoby, które już dziś chcą sobie zarezerwować miejsce na naszym intensywnym kursie, przygotowującym do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-4

       

      Kurs adresowany jest do przyszłorocznych maturzystów, przystępujących do matury w najbliższym roku szkolnym, oraz do uczniów starszych klas szkół średnich. Udział w kursie umożliwi nabycie kompetencji w posługiwaniu się językiem angielskim w kontekście przygotowania do matury na poziomie rozszerzonym. Serdecznie zapraszamy uczniów z całej Polski.

       

      Kurs obejmuje powtórzenie i utrwalenie reguł gramatyki, oraz przygotowanie do testu jak i do wypowiedzi ustnej obecnych na maturze z języka angielskiego. Każdy uczestnik ma zapewnione materiały, pomoc językową i regularny kontakt online z naszymi specjalistami – moderatorami kursu.

     • Uczniowie, którzy uzyskali średnią 4,75 i wyżej

     • Oto 186 uczniów, którzy uzyskali świadectwo z czerwonym paskiem. gratulujemy!

      1. Maria Rusiecka 5,8 wzorowe 2BG

      2. Kacper Mocarski 5,64 wzorowe 2DP

      3. Dominika Przesław 5,57 wzorowe 2FP

      4. Zofia Żegalska 5,56 wzorowe 2BG

      5. Karolina Mocarska 5.50 wzorowe 2AG

      6. Jan Saniewski 5.50 wzorowe 2FP

      7. Wiktoria Sasinowska 5,50 wzorowe 2EG

      8. Katarzyna Sawko 5,50 wzorowe 2BG

      9. Amelia Turek 5.47 wzorowe 1C

      10. Oliwier Rogowski 5,47 wzorowe 1A

      11. Alicja Skowrońska 5,46 wzorowe 2EP

      12. Ewa Gniazdowska 5,44 wzorowe 2CG

      13. Łucja Twarowska 5,43 wzorowe 2EG

      14. Zuzanna Bońska 5.40 wzorowe 1A

      15. Paweł Zakrzewski 5,40 wzorowe 1D

      16. Paulina Kropiewnicka 5,36 wzorowe 2EP

      17. Olaf Rogowski 5,36 wzorowe 1A

      18. Maciej Bączyk 5,33 wzorowe 2CG

      19. Albert Dybowski 5,33 wzorowe 2EG

      20. Kamil Kossakowski 5,33 wzorowe 1F

      21. Anna Zabielska 5,33 bardzo dobre 2BG

      22. Karina Wałkuska 5,30 wzorowe 2AG

      23. Natalia Bieniek 5,29 wzorowe 2CP

      24. Maria Domańska 5,29 wzorowe 2BP

      25. Monika Marcińczyk 5,29 wzorowe 2BP

      26. Alicja Przeździecka 5,29 wzorowe 2DP

      27. Kinga Dziemińska 5,27 wzorowe 1B

      28. Maja Dzięgielewska 5,27 wzorowe 1E

      29. Katarzyna Szymańska 5,27 wzorowe 1E

      30. Oliwier Chojnowski 5,21 wzorowe 2BP

      31. Maksymilian Kucharski 5,21 wzorowe 2EP

      32. Maria Chmielewska 5,20 wzorowe 1D

      33. Magdalena Dardzińska 5,20 wzorowe 2AG

      34. Weronika Łada 5,20 wzorowe 1A

      35. Julia Majewska 5,20 wzorowe 1D

      36. Anna Dębek 5,20 bardzo dobre 1B

      37. Julia Kochanowska 5,14 wzorowe 2AP

      38. Aleksandra Waniewska 5,14 wzorowe 2FP

      39. Zofia Zdancewicz 5,14 wzorowe 2DP

      40. Iga Baczewska 5,13 wzorowe 2DG

      41. Dominika Biedka 5,13 wzorowe 1C

      42. Dorota Cierpisz 5,13 wzorowe 1A

      43. Pola Dmochowska 5,13 wzorowe 1A

      44. Julia Godlewska 5,13 wzorowe 2FG

      45. Kacper Łempicki 5,13 wzorowe 2EG

      46. Emilia Babiel 5,11 wzorowe 2CG

      47. Aleksandra Brzóska 5,11 wzorowe 2BG

      48. Aleksandra Samojłowicz 5,1 bardzo dobre 2BG

      49. Edgar Bagiński wzorowe 5,07 2CP

      50. Hanna Jadczak 5,07 wzorowe 2FP

      51. Karolina Kossakowska 5.07 wzorowe 1A

      52. Jan Kozłowski 5,07 wzorowe 1E

      53. Maciej Mieczkowski 5,07 wzorowe 1D

      54. Pamela Dybikowska 5,07 bardzo dobre 1F

      55. Oliwia Borawska 5,00 wzorowe 1A

      56. Iga Kama Borawska 5,0 wzorowe 2AP

      57. Karolina Chojnowska 5,0 wzorowe 2AP

      58. Karol Dąbkowski 5,0 wzorowe 2BG

      59. Monika Dęby 5,00 wzorowe 1A

      60. Marlena Dietrich 5,00 wzorowe 1C

      61. Agata Domańska 5,0 wzorowe 2BG

      62. Julia Gałązka 5,0 wzorowe 2BG

      63. Natalia Glińska 5,00 wzorowe 2AG

      64. Zofia Głasek 5,00 wzorowe 2EG

      65. Maja Karwowska 5,0 wzorowe 2AP

      66. Szymon Kiełczewski 5,00 wzorowe 2CG

      67. Paweł Koczyński 5,0 wzorowe 2BG

      68. Julia Kolasa 5,00 wzorowe 1C

      69. Aleksandra Rupacz 5,00 wzorowe 2DP

      70. Krzysztof Szałkowski 5,00 wzorowe 2DP

      71. Kinga Wysocka 5,00 wzorowe 1E

      72. Aleksandra Ziemianowicz 5,00 wzorowe 2EG

      73. Katarzyna Cwalina 5,00 bardzo dobre 1B

      74. Zuzanna Gryguc 5,00 bardzo dobre 1C

      75. Julia Kozak 5,00 bardzo dobre 2CP

      76. Anna Krynica 5,00 bardzo dobre 2CP

      77. Jowita Milewska 5,00 bardzo dobre 2CP

      78. Maciej Orłowski 5,00 bardzo dobre 2DP

      79. Gabriela Patalan 5,00 bardzo dobre 2AG

      80. Zuzanna Rostkowska 5,00 bardzo dobre 2DP

      81. Wiktoria Rutkowska 5,00 bardzo dobre 1A

      82. Hubert Sakowicz 5,00 bardzo dobre 1B

      83. Kinga Szymańska 5,00 bardzo dobre 2BG

      84. Amelia Andrychowska 4,93 wzorowe 2BP

      85. Julia Dąbkowska 4,93 wzorowe 1A

      86. Jan Dardziński 4,93 wzorowe 1D

      87. Zuzanna Długozima 4,93 wzorowe 1D

      88. Magdalena Głębocka 4,93 wzorowe 1B

      89. Wiktor Kisiel 4,93 wzorowe 1A

      90. Klaudia Komorowska 4,93 wzorowe 1C

      91. Amelia Łada 4,93 wzorowe 2FP

      92. Paweł Samluk 4,93 wzorowe 1E

      93. Oskar Żebrowski 4,93 wzorowe 1D

      94. Zofia Długokencka 4,93 bardzo dobre 1B

      95. Michał Grodzki 4,93 bardzo dobre 1C

      96. Wiktoria Nowicka 4,93 bardzo dobre2CP

      97. Amelia Wądołowska 4,93 bardzo dobre 1B

      98. Justyna Zambrzycka 4,93 bardzo dobre 1C

      99. Zuzanna Nosalik 4,92 wzorowe 2CP

      100. Zofia Reszewicz 4,91 bardzo dobre 2EP

      101. Paulina Bogdan 4,90 bardzo dobra 2BG

      102. Natalia Cholewicka 4,90 bardzo dobre 2AG

      103. Anastazja Olszewska 4,89 wzorowe 2BG

      104. Jakub Rogiński 4,89 wzorowe 2CG

      105. Mateusz Krzywda 4,89 bardzo dobre 2BG

      106. Aleksandra Mocarska 4,89 bardzo dobre 2AG

      107. Piotr Jacak 4,88 wzorowe 2DG

      108. Martyna Kuliś 4,88 wzorowe 2DG

      109. Michał Marcińczyk 4,88 wzorowe 2DG

      110. Filip Bagiński 4,88 bardzo dobre 2DG

      111. Amelia Borusiewicz 4,87 wzorowe 1E

      112. Nikola Chojnowska 4,87 wzorowe 1E

      113. Patrycja Godlewska 4,87 wzorowe 1E

      114. Julia Kowalewska 4,87 wzorowa 1D

      115. Karolina Nieciecka 4,87 wzorowa 1D

      116. Aleksandra Niklewicz 4,87 wzorowa 1D

      117. Aleksandra Stańczuk 4,87 wzorowe 1A

      118. Gabriela Walewska 4,87 wzorowe 1D

      119. Gabriela Zakrzewska 4,87 wzorowe 1E

      120. Olga Razarenkow 4,87 bardzo dobre 1C

      121. Marta Skrodzka 4,87 bardzo dobre 1C

      122. Amelia Dobrzycka 4.86 wzorowe 2EG

      123. Martyna Gomuła 4,86 bardzo dobre 2CP

      124. Emilia Horoszko 4,86 bardzo dobre 2CP

      125. Iga Kozikowska 4,86 wzorowe 1E

      126. Katarzyna Mazur 4,86 bardzo dobre 2FP

      127. Zofia Milewska 4,86 wzorowe 2EP

      128. Natalia Miros 4,86 wzorowe 2AP

      129. Klaudia Nasiadko 4,86 wzorowe 2CP

      130. Maciej Owczarczyk 4,86 wzorowe 2AP

      131. Mateusz Pisański 4,86 wzorowe 2DP

      132. Kacper Rakowski 4,86 wzorowe 1A

      133. Damian Wróblewski 4,86 wzorowe 2DG

      134. Magdalena Lemańska 4,86 bardzo dobre 2FP

      135. Maja Przestrzelska 4,86 bardzo dobre 2FP

      136. Gabriela Ramotowska 4,86 bardzo wzorowe 2EP

      137. Konrad Wałkuski 4,86 bardzo dobre 2FP

      138. Hubert Chojnowski 4,80 wzorowe 1E

      139. Emilia Chocianowicz 4,80 wzorowe 1C

      140. Oliwia Cimoch 4,80 wzorowe 1E

      141. Maja Komorowska 4,80 wzorowe 1A

      142. Wiktoria Krajewska 4,80 wzorowe 1C

      143. Rafał Krajewski 4,80 wzorowe 2BG

      144. Zuzanna Poteraj 4,80 wzorowe 2BG

      145. Klaudia Rogowska 4,80 wzorowe 1C

      146. Bartosz Rupacz 4,80 wzorowe 1D

      147. Maja Skarzyńska 4,80 wzorowe 2BG

      148. Paweł Skorowski 4,80 wzorowe 1C

      149. Maciej Wesołowski 4,80 wzorowe 1B

      150. Adam Wierzbowski 4,80 wzorowe 1E

      151. Izabela Zawadzka 4,80 wzorowe 1B

      152. Julia Bączek 4,80 bardzo dobre 2AG

      153. Aleksandra Ciotrowska 4,80 bardzo dobre 1F

      154. Aleksandra Dobrowolska 4,80 bardzo dobre 1C

      155. Urszula Filipkowska 4,80 bardzo dobre 1F

      156. Paulina Krajewska 4,80 bardzo dobre 2BG

      157. Ewa Męczkowska 4,80 bardzo dobre 2BG

      158. Maja Polkowska 4,80 bardzo dobre 1B

      159. Anna Przestrzelska 4,80 bardzo dobre 2AG

      160. Emilia Kiełczewska 4,79 wzorowe 2AP

      161. Iga Mazurek 4,79 wzorowe 2AP

      162. Marcin Pisański 4,79 wzorowe 2DP

      163. Izabela Pruszko 4,79 wzorowe 1A

      164. Oliwia Tafiłowska 4,79 wzorowe 2BP

      165. Kacper Walczuk 4,79 wzorowe 1D

      166. Aleksandra Wojsław 4,79 wzorowe 1D

      167. Zuzanna Zorczykowska 4,79 wzorowe 2BP

      168. Kamila Alachamowicz 4,79 bardzo dobre 2CP

      169. Łukasz Pazik 4,79 bardzo dobre 2FP

      170. Kinga Sendrowska 4,79 bardzo dobre 1F

      171. Julia Siwik 4,79 bardzo dobre 2FP

      172. Oliwia Strzelecka 4,79 bardzo dobre 2CP

      173. Sebastian Łada 4,78 wzorowe 2DG

      174. Izabela Bagińska 4,78 bardzo dobre 2CG

      175. Wiktoria Bagińska 4,78 bardzo dobre 2CG

      176. Wiktoria Pęska 4,78 bardzo dobre 2AG

      177. Marta Wysocka 4,78 bardzo dobre 2AG

      178. Nikola Kuczałek 4,77 bardzo dobre 1B

      179. Dominika Boguszewska 4,75 wzorowe 2DG

      180. Filip Dawid 4,75 wzorowe 2FG

      181. Klaudia Karwowska 4,75 wzorowe 2EG

      182. Łukasz Kotowski 4,75 wzorowe 2FG

      183. Paweł Niebrzydowski 4,75 wzorowe 2FG

      184. Wiktor Pieńkowski 4,75 wzorowe 2EG

      185. Magdalena Plona 4,75 wzorowe 2FG

      186. Michał Jagodziński 4,75 bardzo dobre 2FG

     • Zakończenie roku szkolnego 2020-2021

     • Wszyscy z niecierpliwością czekali na ten dzień – dzień zakończenia roku szkolnego. Po raz kolejny – inny niż zakończenia roku jakie znamy, bo ze względu na zagrożenie wirusowe uczniowie klas wraz z wychowawcami oglądali transmisję uroczystości w wyznaczanych salach. W uroczystości w Auli uczestniczyły klasy 2DG i 2EP oraz dyrekcja, część nauczycieli i uczniowie nagrodzeni Stypendium  Lwowskiego Batalionu Strzelców oraz ci, którzy otrzymali nagrody książkowe za sukcesy w olimpiadach i konkursach.

       

      Stypendium  Lwowskiego Batalionu Strzelców otrzymały:

      Agata Domańska (klasa 2GB)

      Katarzyna Sawko (klasa 2GB)

      Marta Wysocka (klasa 2AG)

      Klaudia Cicha (klasa 2EG)

       

      Nagrody książkowe otrzymali:

       

      1.           ALBERT DYBOWSKI

      finalista etapu centralnego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”,  udział w etapie okręgowym  47. Olimpiady Geograficznej, udział w etapie okręgowym  62. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

      2.           WIKTOR PIEŃKOWSKI

      finalista etapu centralnego 62. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

      3.           ŁUCJA TWAROWSKA

      finalistka etapu centralnego Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

      4.           FABIAN LOYZANCE

      Finalista etapu centralnego 27.  Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Brydżu Sportowym

      5.           MAKSYMILIAN KUCHARSKI

      udział w etapie okręgowym 47. Olimpiady Geograficznej, udział w etapie okręgowym Olimpiady  ,,Losy żołnierza i oręża polskiego’’, udział w etapie okręgowym 62.  Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

      6.           KACPER ŁEMPICKI

      udział w etapie okręgowym  47. Olimpiady Geograficznej oraz 62.  Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

      7.           WIKTORIA SASINOWSKA

      udział w etapie okręgowym   47. Olimpiady Geograficznej

      8.           MAKSYMILIAN RAMATOWSKI

      udział w etapie okręgowym   47. Olimpiady Historycznej

      9.           KATARZYNA SAWKO

      udział w etapie okręgowym 67. Olimpiady Chemicznej, udział w etapie okręgowym 19. Olimpiady Znajomości Afryki

      10.         KACPER RAKOWSKI

      udział w etapie okręgowym 67. Olimpiady Chemicznej.

      11.         KAMIL KOSSAKOWSKI 

      udział w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym

      12.         EDGAR BAGIŃSKI

      udział w etapie okręgowym 51. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

      13.         NATALIA BIENIEK 

      udział w etapie okręgowym 51. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

      14.         MAGDALENA WAWRZEŃCZUK 

      udział w etapie okręgowym 62. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

      15.         KLAUDIA NASIADKO

      udział w etapie okręgowym 47. Olimpiady Historycznej. 

      16.         KAROL DĄBKOWSKI

      udział w etapie okręgowym 19. Olimpiady Znajomości Afryki

      17.         PAULINA KROPIEWNICKA

      udział w etapie okręgowym 47. Olimpiady Geograficznej

      18.         ALICJA SKOWROŃSKA

      udział w etapie okręgowym ,,Losy żołnierza i oręża polskiego’’

      19.         MICHAŁ SZYSZKO

      udział w etapie okręgowym 16. Olimpiady Przedsiębiorczości

      20.         DOMINIKA PRZESŁAW

      udział w etapie okręgowym 47. Olimpiady Geograficznej

      21.         JAN SANIEWSKI

      udział w etapie okręgowym 47. Olimpiady Geograficznej

      22.         MACIEJ BĄCZYK

      udział w etapie okręgowym  47. Olimpiady Historycznej

      23.         JULIA FRĄCKIEWICZ

      udział w etapie okręgowym 62.  Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

      24.         SZYMON KIEŁCZEWSKI

      udział w etapie okręgowym 62.  Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

      25.         IGOR KALIŚ

      udział w etapie okręgowym Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

      26.         JAKUB ROGIŃSKI

      udział w etapie okręgowym 51.  Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

      27.         MAKSYMILIAN RAJKOWSKI

      III miejsce na etapie rejonowym Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

      28.         KACPER WALCZUK 

      Nagroda I stopnia w Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej 2021

      29.         PIOTR JACAK

      II miejsce zespołowo w Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej 2021

      30.         DAMIAN WRÓBLEWSKI

      III miejsce indywidualnie i II miejsce zespołowo w Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej 2021

      31.         DOMINIKA BOGUSZEWSKA

      wyróżnienie indywidualnie i II miejsce zespołowo w Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej 2021

      32.         DOMINIK ŚLEDZIEWSKI

      II miejsce indywidualnie i II drużynowo w Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej

      33.         ALICJA PRZEŹDZIECKA

      III miejsce indywidualnie i II drużynowo w Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej

      34.         KRZYSZTOF SZAŁKOWSKI

      wyróżnienie indywidualnie i II miejsce drużynowo w Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej

      35.         KACPER MOCARSKI

      udział w finale Powszechnego Konkursu Matematycznego Politechniki Warszawskiej

      36.         MONIKA MARCIŃCZYK

      brązowy medal w  grupie juniorek do lat 18 na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów do lat 16 i 18 w szachach klasycznych

      37.         GRZEGORZ WILK

       udział w etapie okręgowym 27.  Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Brydżu Sportowym

      38.         SEBASTIAN ŁADA

      udział w etapie okręgowym 27. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Brydżu Sportowym

      39.         ERYK WOJTKOWSKI

      I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. H. Bielickiej