• Medal „Dzielnych tworzą dzielni i zacni” dla pana prof. Adama Czesława Dobrońskiego

     • Podczas dzisiejszej  uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 gościem honorowym był Pan Prof. Adam  Czesław  Dobroński, który z rąk pana dyrektor Jerzego Łuby oraz pana Zygmunta Zdanowicza, prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oraz poprzedniego dyrektora I LO.

       

      Oto tekst Laudacji, którego autorką jest pani prof. Katarzyna Lipska. 

       

      Kończący swą kadencję w roku 2004 wieloletni Dyrektor Szkoły Pan Zygmunt Zdanowicz ufundował wyróżnienie – medal, na którym wyryte są słowa Horacego – „Dzielnych tworzą dzielni i zacni”.

      Pięcioosobowa Kapituła za akceptacją Rady pedagogicznej honoruje tym wyróżnieniem osoby, które przez swoją działalność, postawę i pracę budują wizerunek i prestiż naszej Szkoły w środowisku.

      Do grona tych osób chcielibyśmy, aby dołączył nasz wyjątkowy gość – Pan Profesor Adam Czesław Dobroński. Śmiało mogę powiedzieć, że wychowanek ostrowskiego Liceum jest przyjacielem naszej szkoły od wielu lat.

      Swoją przygodę z naszą szkoła Pan Profesor zaczął, kiedy szkoła szykowała się do obchodów 380 – lecia jej powstania. Pana artykuł „Łomżyńska Alma Mater” sprawił, że to określenie już na trwałe przylgnęło do naszej Szkoły.

                  Naukowo jest Pan na stałe związany z Wydziałem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Ale latami pochłaniała Pana nie tylko działalność naukowa. Gdyby chcieć pokazać, co to znaczy „być człowiekiem renesansu”, to Pan śmiało na takie miano zasługuje – poseł na Sejm, samorządowiec, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, działacz na rzecz Polonii na Zachodzie, animator życia lokalnego. Przy tym tytan pracy, autor dziesiątek opracowań historycznych.

                  Te informacje znajdziemy w większości notek biograficznych dotyczących Pana Profesora. Ja chciałabym dziś z palety Pana działalności wybrać dwa aspekty niezwykle ważne dla naszej szkolnej społeczności.

      Chciałabym odnieść się do Pana pracy, jako historyka – regionalisty. Zaryzykuję twierdzenie, że nie ma miejscowości w administracyjnym Podlasiu, czy historycznym Północnym Mazowszu, które nie znalazłyby miejsca w Pana pracach. Zbierane przez lata materiały znajdują swoje miejsce w Pana opracowaniach.

      Uczy nas Pan poprzez swoje prace, że prowincja to nie jest miejsce na mapie tylko  stan świadomości. I tego wyjątkowego poczucia dumy –z własnych – lokalnych małych i dużych osiągnięć.

                  Przez lata współpracy przekonaliśmy się, że potrafi Pan doskonale nawiązywać kontakt z młodymi ludźmi. Myślę, że jest Pan związany z naszą Szkołą, naszymi uczniami nie tylko przez historyczne odniesienia, ale również emocjonalnie. To Pana wykład rozpoczynał obchody 400 –lecia Szkoły. Zna Pan jej  historię, historię i osiągnięcia jej absolwentów.        Z Panem konsultujemy nasze historyczne wątpliwości. Zawsze życzliwie odpowiada Pan na nasze zaproszenia do spotkań z młodzieżą.

      Pana wykłady – merytoryczne, błyskotliwe, pełne pasji – otwierają naszym uczniom nowe horyzonty. Kiedyś, w jednym z wywiadów Pan stwierdził „opowieść czy książka historyczna powinna być po prostu do czytania, bez poświaty wielkości”. I taką właśnie atmosferę, pełną ciepła, szczerości tworzy Pan podczas spotkań z młodzieżą.

      Potrafi Pan w sposób prosty i czytelny przekazać najtrudniejszą nawet wiedzę historyczną.    A to rzadka umiejętność.

      Panie Profesorze, dziękując za wszystkie lata współpracy,

      za systematyczne wspieranie procesu dydaktycznego i wychowawczego Szkoły,

      za budzenie przekonania, iż wiedza może być trudna, ale też może być inspiracją i źródłem poznania,

      za rozbudzanie wśród naszych uczniów historycznych pasji,

      za Pana obecność

      i za to że zawsze możemy na Pana liczyć.

      Bardzo prosimy o przyjęcie naszego szkolnego wyróżnienia.

       

      /zdjęcia: Michał Zaborszczyk z klasy 3a/

       

     • Zakończenie roku szkolnego 2022-2023

     • Dobiegł końca kolejny rok szkolny i przyszła pora na podsumowania. Dzisiaj nasi uczniowie otrzymali świadectwa, a wśród nich aż 103 odebrało świadectwo z czerwonym paskiem. Poza tym 11 osób odebrało nagrody książkowe za 100% frekwencję , a 35 osób wyróżniono za  osiągnięcia w roku szkolnym 2022/23.

      Wszyscy nasi uczniowie zasługują na brawa, bo ukończyli kolejny rok nauki w szkole średniej. Mamy nadzieje, że był to dobry rok, pełen wyzwań, pracy, ale i czasu na odpoczynek podczas licznych wyjazdów klasowych. Życzymy wszystkich udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu. /zdjęcia: Michał Zaborszczyk z klasy 3a/

      Poniżej prezentujemy listy nagrodzonych.

      Dyplomy za 100 % frekwencję w roku szkolnym 2022/23

      Aleksandra Jankowska 1a

      Hanna Gomoliszek 1b

      Małgorzata Krajewska 1d

      Kacper Nawrocki 1d

      Bartosz Głębocki 1d

      Kinga Kuczewska 1e

      Małgorzata Rykaczewska

      Mateusz Czerniak 2a

       

      Dawid Żmijewski 2d

       

      Marta Skrodzka 3c

       

      Urszula Filipkowska 3f

       

      Dyplomy za osiągnięcia w roku szkolnym 2022/23

       

      Agnieszka Jadczak

       

      - Finalistka XVI Ogólnopolskiej Olimpiady ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

      - Udział w etapie okręgowym LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

       

      Hubert Chrostowski

      - Finalista XVI Ogólnopolskiej Olimpiady ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

      - Udział w etapie okręgowym XXI Olimpiady Znajomości Afryki.

       

      Lena Oleksy

      Finalistka XVI Ogólnopolskiej Olimpiady ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

       

      Kamil Kossakowski

      Finalista XVI Ogólnopolskiej Olimpiady ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

       

      Sebastian Kozikowski

      - Udział w etapie okręgowym LXIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

      - Udział w etapie okręgowym XXVI Olimpiady Wiedzy o Prawie.

      - Udział w etapie okręgowym VII Olimpiady Statystycznej.

      - II miejsce w etapie okręgowym 29 Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.

       

      6.

      Kacper Rakowski

      - Udział w etapie okręgowym 69 Olimpiady Chemicznej.

      - Finalista LIX Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego.

      - Laureat Podlaskiego Konkursu Chemicznego.

       

      Iga Kozikowska

      - Udział w etapie okręgowym LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

      - Udział w etapie okręgowym VII Olimpiady Statystycznej.

      - II miejsce w etapie okręgowym 29 Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.

       

      Aleksandra Sikorska

      - Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Geograficznej.

      - Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Historycznej

       

      Katarzyna Szymańska

      - Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Geograficznej.

      - II miejsce w etapie okręgowym 29 Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.

       

      Kacper Wądołkowski

      - Udział w etapie okręgowym XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

      - Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Geograficznej.

       

      Szymon Głodkowski

      - Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Geograficznej.

      - Finalista  Olimpiady Biznesowej.

       

      Zuzanna Andrzejewska

      Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Historycznej.

      Piotr Gołaś

      Udział w etapie okręgowym LXIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

       

      Piotr Dłużniewski

      Udział w etapie okręgowym XXVI Olimpiady Wiedzy o Prawie.

       

      Jakub Włostowski

      Udział w etapie okręgowym LXIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

       

      Julia Karwowska

      - Udział w etapie okręgowym LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

       

      Klaudia Karwowska

      - Udział w etapie diecezjalnym XXXIII Ogólnopolskiej Teologii Katolickiej.

      18.

      Jakub Nieciecki

      - Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Geograficznej.

       

      Jakub Chojnowski

      - II miejsce w etapie okręgowym 29 Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.

       

      Amelia Turek

      - Udział w etapie okręgowym VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

       

      Julia Kolasa

      - Udział w etapie okręgowym VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

       

      Maria Róża Chmielewska

      - Udział w etapie okręgowym LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

       

      Szymon Karwowski

      - Udział w etapie okręgowym XVI Ogólnopolskiej Olimpiady ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

       

      Kacper Walczuk

      Udział w etapie okręgowym XLVII Olimpiady Języka Angielskiego.

       

      Patrycja Godlewska

      - Udział w etapie okręgowym XVIII Olimpiady Przedsiębiorczości.

      3e

      26.

      Igor Jagodziński

      - Udział w etapie okręgowym XVIII Olimpiady Przedsiębiorczości.

       

      Jan Kozłowski

      - Udział w etapie okręgowym XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

       

      Nikola Chojnowska

      Udział w etapie wojewódzkim Olimpiady ZUS- ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

       

      Aleksandra Wysocka

      Udział w etapie wojewódzkim Olimpiady ZUS- ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

       

      Maja Dzięgielewska

      Udział w etapie wojewódzkim Olimpiady ZUS- ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

       

      Agata Podbielska

      Udział w etapie wojewódzkim X edycji konkursu ,,Poznaj swoje prawa w pracy”.

       

      Kinga Wysocka

      Udział w etapie wojewódzkim X edycji konkursu ,,Poznaj swoje prawa w pracy”.

       

      Urszula Filipkowska

      - Udział w etapie okręgowym IX Olimpiady Solidarności.

       

      Oskar Zebrowski

      Udział w etapie okręgowym XVIII Olimpiady Przedsiębiorczości.

       

      Oliwia Tombak

      - Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Geograficznej.

       

      świadectwa z paskiem 

       

      1.           Koda Antoni        1E          5,67       wzorowe

      2.           Pruszkowska Amelia       1A          5,60       wzorowe

      3.           Gomoliszek Hanna          1B          5,53       wzorowe

      4.           Chrostowski Hubert        1D          5,53       wzorowe

      5.           Białczak Marcin 1A          5,40       wzorowe

      6.           Babiel Arkadiusz               1B          5,40       wzorowe

      7.           Sikorska Aleksandra        2E          5,38       wzorowe

      8.           Krajewski Szymon            2F          5,38       wzorowe

      9.           Mieczkowska Maja          1G          5,33       wzorowe

      10.         Bońska Zuzanna               3A          5,33       wzorowe

      11.         Dłużniewski Piotr             1C          5,31       wzorowe

      12.         Tombak Oliwia  2F          5,29       wzorowe

      13.         Sokołowska Aleksandra  1A          5,27       wzorowe

      14.         Szabłowska Dominika     1B          5,27       wzorowe

      15.         Horoszewska Hanna       1E          5,25       wzorowe

      16.         Dębski Szymon  1A          5,21       wzorowe

      17.         Jadczak Agnieszka            2C          5,21       wzorowe

      18.         Jankowska Aleksandra    1A          5,20       wzorowe

      19.         Zakrzewski Paweł            3D          5,15       wzorowe

      20.         Łapińska Agnieszka          2D          5,14       wzorowe

      21.         Popielarczyk Maciej        2F          5,14       wzorowe

      22.         Głębocka Katarzyna        1B          5,13       wzorowe

      23.         Nerkowska Julia               1B          5,13       wzorowe

      24.         Wiszniewski Stanisław    1F          5,13       wzorowe

      25.         Orłowska Wiktoria          2B          5,08       wzorowe

      26.         Rogowski Oliwier             3A          5,08       wzorowe

      27.         Dziemińska Kinga             3B          5,08       wzorowe

      28.         Jezusek Natalia  1B          5,07       wzorowe

      29.         Filipiuk Antoni    1D          5,07       wzorowe

      30.         Krajewska Małgorzata     1D          5,07       wzorowe

      31.         Korytkowska Kinga          1G          5,07       wzorowe

      32.         Kozikowski Sebastian      2E          5,07       wzorowe

      33.         Jarzyło Izabela   1A          5,00       wzorowe

      34.         Litwińczyk Liwia               1B          5,00       wzorowe

      35.         Dębek Michał    1D          5,00       wzorowe

      36.         Czochańska Maria           1G          5,00       wzorowe

      37.         Kamola Amelia  2E          5,00       wzorowe

      38.         Nieciecki Jakub  2E          5,00       wzorowe

      39.         Dębek Anna       3B          5,00       wzorowe

      40.         Cierpisz Dorota  3C          5,00       bardzo dobre

      41.         Skrodzka Marta 3C          5,00       wzorowe

      42.         Chmielewska Maria        3D          5,00       wzorowe

      43.         Dardziński Jan   3D          5,00       wzorowe

      44.         Dzięgielewska Maja        3E          5,00       wzorowe

      45.         Kozikowska Iga  3E          5,00       wzorowe

      46.         Szymańska Katarzyna     3E          5,00       wzorowe

      47.         Kossakowski Kamil          3F          5,00       wzorowe

      48.         Dudzińska Roksana         1A          4,93       bardzo dobre

      49.         Klimaszewska Amelia      1A          4,93       wzorowe

      50.         Lutostańska Alicja            1B          4,93       wzorowe

      51.         Głębocki Bartosz              1D          4,93       wzorowe

      52.         Gosiewska Maria             1D          4,93       wzorowe

      53.         Nawrocki Kacper             1D          4,93       wzorowe

      54.         Rykaczewska Małgorzata              1E          4,93       wzorowe

      55.         Tomaszewska Joanna      1E          4,93       wzorowe

      56.         Pieńkowska Weronika    1G          4,93       wzorowe

      57.         Michałowski Kacper        2A          4,93       bardzo dobre

      58.         Perełka Aleksander          2A          4,93       wzorowe

      59.         Brulińska Aleksandra      2B          4,93       wzorowe

      60.         Stanisławski Olaf             2F          4,93       wzorowe

      61.         Jerzyło Wioletta               2B          4,92       bardzo dobre

      62.         Biedka Dominika              3C          4,92       bardzo dobre

      63.         Razarenkow Olga             3C          4,92       wzorowe

      64.         Mieczkowski Maciej        3D          4,92       wzorowe

      65.         Żebrowski Oskar              3D          4,92       wzorowe

      66.         Łada Weronika   3A          4,91       wzorowe

      67.         Rogowski Olaf    3A          4,91       wzorowe

      68.         Włostowski Jakub            1C          4,88       wzorowe

      69.         Dąbrowska Julia               1A          4,87       wzorowe

      70.         Korwek Daria     1A          4,87       wzorowe

      71.         Brzeziński Dawid              1B          4,87       wzorowe

      72.         Dobrzańska Wiktoria      1B          4,87       wzorowe

      73.         Salwowska Natalia          1B          4,87       wzorowe

      74.         Zysk Maja           1B          4,87       wzorowe

      75.         Polkowska Anna               1C          4,87       bardzo dobre

      76.         Kowalewski Mateusz       1E          4,87       bardzo dobre

      77.         Szabłowska Karolina       1F          4,87       wzorowe

      78.         Sobocińska Marta           2B          4,86       wzorowe

      79.         Jeżewski Kacper               1D          4,85       wzorowe

      80.         Sakowicz Hubert              3B          4,85       bardzo dobre

      81.         Nieciecka Karolina           3D          4,85       wzorowe

      82.         Zakrzewska Gabriela       3E          4,85       wzorowe

      83.         Filipkowska Urszula         3F          4,85       wzorowe

      84.         Godlewska Patrycja         3E          4,83       wzorowe

      85.         Kozłowski Jan    3E          4,83       wzorowe

      86.         Samluk Paweł    3E          4,83       wzorowe

      87.         Borkowska Justyna          1C          4,80       wzorowe

      88.         Just Bartosz        1D          4,80       wzorowe

      89.         Pieńkowska Natalia         1D          4,80       wzorowe

      90.         Jarnicki Jakub     1E          4,80       wzorowe

      91.         Kozicka Emilia    1F          4,80       wzorowe

      92.         Żelazna Anna     1F          4,80       bardzo dobre

      93.         Olszewska Emilia             1B          4,79       bardzo dobre

      94.         Łada Daria          2E          4,79       wzorowe

      95.         Kolasa Julia         3C          4,79       wzorowe

      96.         Turek Amelia      3C          4,79       wzorowe

      97.         Dybikowska Pamela        3F          4,79       bardzo dobre

      98.         Cwalina Katarzyna           3B          4,77       bardzo dobre

      99.         Wądołowska Amelia       3B          4,77       bardzo dobre

      100.       Kowalewska Julia             3D          4,77       wzorowe

      101.       Kaliściak Magdalena       1C          4,75       wzorowe

      102.       Sawicka Martyna             1C          4,75       wzorowe

      103.       Sienkiewicz Kaja              3E          4,75       bardzo dobre

       

       

       

       

     • Nabór wniosków do II edycji programu stypendialnego Empiriusz

     • Fundacja Empiria i Wiedza rozpoczęła nabór wniosków do II edycji programu stypendialnego Empiriusz!

      Cieszymy się, że możemy ogłosić start programu, który wspiera młode talenty w ich rozwoju i realizacji pasji. Empiriusz to szansa dla ambitnej i zdolnej młodzieży, która pragnie rozwijać swoje umiejętności i osiągać wybitne wyniki.

       

      Nasz program stypendialny oferuje wsparcie finansowe, jak również dostęp do mentorów i unikalne możliwości rozwoju. Chcemy, aby stypendyści Fundacji mieli najlepsze narzędzia do osiągnięcia swoich celów i rozwijania swojego potencjału.

       

      Dla nas wszystkich, rozpoczęcie programu Empiriusz to początek niezwykłej przygody. Jesteśmy przekonani, że młodzież, którą wpieramy przyczyni się do zmiany świata i wniesie pozytywny wpływ na różne dziedziny nauki.

       

      WIĘCEJ INFORMACJI https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/empiriusz

       

     • Delegacja samorządowców z niemieckiego powiatu Dingolfing-Landau w naszej szkole

     • W piątek 26 maja gościliśmy w naszej szkole delegację samorządowców ze współpracującego z powiatem łomżyńskim niemieckiego powiatu Dingolfing-Landau na czele ze starostą Wernerem Bumederem. Prezentację prowadzili Zofia Dlugokencka i Jan Saniewski pod czujnym okiem Pani Profesor Kariny Długokenckiej, która wspaniale odnalazła się w roli tłumacza i koordynatora. Po krótkim powitaniu uczestnicy spotkania, dzięki przygotowanej w języku niemieckim prezentacji, mieli okazję zapoznać się z historią szkoły, panującymi w niej zwyczajami oraz inicjatywami podejmowanymi przez uczniów i nauczycieli. Krótka przerwa kawowa była czasem wspólnych rozmów członków delegacji z przedstawicielami szkolnej społeczności. Dla osób uczących się języka niemieckiego była to wspaniała okazja do wykorzystania w praktyce zdobywanych w czasie lekcji wiedzy i umiejętności. Następnie goście z Niemiec zostali zaproszeni na krótki spacer po budynku szkoły, w trakcie którego odwiedzili m. in. muzeum, bibliotekę, wybrane pracownie i obiekty sportowe, obserwując przy tym codzienne życie szkoły. Dzięki temu poznali lepiej dzieje naszego liceum oraz bogactwo jego infrastruktury edukacyjnej. Niespodzianką dla niemieckich samorządowców był spektakl przygotowany przez młodych aktorów ze szkolnego teatru „Maskarnia” pod opieką prof. Magdaleny Szyszko. Pełne emocji przedstawienie z mocnym przesłaniem znalazło niemałe uznanie wśród publiczności i pozwoliło naszym niemieckich gościom dostrzec mnogość szkolnych talentów. Na zakończenie dyrektor Jerzy Łuba podziękował niemieckim samorządowcom za wizytę a starosta Werner Bumeder, wyrażając wdzięczność za miłe przyjęcie, zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby w kolejnych latach możliwa była wymiana uczniów między I LO w Łomży a szkołami w powiecie Dingolfing-Landau. Spotkanie zwieńczone zostało wręczeniem drobnych upominków i wykonaniem pamiątkowego zdjęcia

     • UWAGA kandydaci do klas dwujęzycznych

     • UWAGA kandydaci do klas dwujęzycznych, którzy w środę przystąpili do testu kompetencji językowych.

      Listy osób, które uzyskały pozytywny wynik znajdują się na tablicy ogłoszeń dostępnej zaraz po wejściu do szkoły na ścianie z lewej strony.