• Egzamin FCE w murach naszej szkoły

     • W sobotę w auli naszej szkoły przystąpili do egzaminu FCE organizowanego przez British Council. W ramach współpracy z British Council uczniowie mieli możliwość zdawania tego egzaminu na miejscu. Przed rozpoczęciem egzaminu udało się zrobić zdjęcie uczniom podczas wypełniania ankiety.

      Teraz pozostaje już tylko czekanie na wyniki.

       

     • 70-lecie Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

     • Nasza szkoła należy do Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. W minionym tygodniu odbyła się konferencja z okazji 70-lecia Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Naszą szkołę reprezowała pani prof. Daria Lutrzykowska-szkolny koordynator UNESCO. Była to wspaniała okazja do wymiany dobrych praktyk oraz nawiązania nowych kontaktów w ramach Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

     • Sukces naszej drużyny na Mistrzostwach Pierwszej pomocy PCK.

     • Nasza drużyna w składzie: Katarzyna Szymańska kl.3e, Iga Kozikowska kl.3e, Jakub Chojnowski kl.2e.l, Sebastian Kozikowski kl.2e i Benedykt Jankiewicz kl.2b

      zajęła II miejsce na etapie okręgowym Mistrzostw Pierwszej pomocy PCK.

      Serdecznie gratulujemy uczniom i panu prof. Roberowi Banachowi.

     • Nabór do klas dwujęzycznych trwa do 29 maja 2023

     • Drodzy Ósmoklasiści,

      jako jedyni  w mieście możemy zaoferować naukę w klasach dwujęzycznych. Od lat szczycimy się wysokim poziomem nauczania języków obcych, o czym świadczą bardzo wysokie wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów na maturze zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

      Dlatego po raz kolejny uruchamiamy dwa oddziały klas dwujęzycznych.

      UWAGA! Kandydaci do DO OBU KLAS przystąpią do sprawdzianu kompetencji językowych w dniu 31 maja 2023r o godzinie 16:00.

      Są to: klasa matematyczno-fizyczna oraz klasa społeczno-ekonomiczna.

      Dwujęzyczność w naszej szkole oznaczać będzie dla was naukę zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim. Nauka języka angielskiego odbywać się będzie w wymiarze rozszerzonym (w klasie I będzie to 7 godzin tygodniowo), co zapewni opanowanie go w stopniu umożliwiającym samodzielną  i swobodną komunikację.

      Zapoznajcie się proszę z ofertą dla obu klas dwujęzycznych.

       

      KLASA  MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

      klasa dwujęzyczna    /28 miejsc/

      Przedmioty rozszerzające:

      matematyka, fizyka, język angielski

      Opis klasy:

      I. W klasie pierwszej planujemy rozdział matematyki na dwa przedmioty: Geometrię i Analizę z Algebrą. Pozwoli to na dokładne przeanalizowanie podstawy programowej oraz lepsze przygotowanie do konkursów i olimpiad. W klasie tej planowane jest rozszerzenie podstawy programowej z matematyki tak, aby uczniowie mogli przystąpić z powodzeniem nie tylko do matury rozszerzonej ale również dwujęzycznej.

      II. Na lekcjach matematyki część zadań będziemy rozwiązywali w języku angielskim. Poznamy także specjalistyczne  słownictwo i zwroty. Jako pomoce dydaktyczne wykorzystamy drukarkę 3D i quizy w języku angielskim.

      III. Na lekcjach fizyki wprowadzone będą elementy języka angielskiego, m.in. w zadaniach, nazwach wielkości fizycznych, zjawisk fizycznych czy też w treści praw fizycznych. Pojawią się filmy edukacyjne w języku angielskim.

      IV. W klasie pierwszej język angielski będzie nauczany na 7 godzinach lekcyjnych z podziałem: 3 godziny podstawa + 1 godzina rozszerzenie + 3 godziny programu dwujęzycznego.

      Tradycyjnie, klasa będzie realizowała program „Sobotnia Szkoła Matematyczna”, prowadzony przez pracowników naukowych wyższych uczelni (m.in. Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Warszawskiej     i Uniwersytetu Warszawskiego).

      Uczniowie będą mogli wybrać zajęcia rozszerzające z   informatyki z elementami robotyki lub geografii, które będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

      Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego z matematyki, fizyki oraz poziomu dwujęzycznego z języka angielskiego. Absolwenci klasy będą również posiadali umiejętności umożliwiające im uzyskanie certyfikatów językowych na poziomie FCE i CAE.

      Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

      informatyka, elektronika, automatyka i robotyka, telekomunikacja, budownictwo, transport, ekonomia, nanotechnologia, grafika,   matematyka i analiza danych, architektura, mechatronika

      KLASA  SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

      Klasa dwujęzyczna    /28 miejsc/

      Klasa pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

      Przedmioty rozszerzające:

      język angielski, geografia,  matematyka/wos

      do wyboru wiedza o społeczeństwie realizowana w grupie międzyoddziałowej z uczniami z klasy społeczno-prawnej

      Opis klasy:

      I. W klasie o tym profilu nauczanie historii oraz chemii odbywa się równolegle w języku polskim i w języku angielskim. Przy czym lekcje z historii ojczystej są prowadzone wyłącznie w języku polskim. Inne zajęcia prowadzone są głównie w języku ojczystym, ale wzbogaca się je jednak o terminy specjalistyczne w języku angielskim. Język ten wykorzystany jest także do rozwiązywania problemów badawczych, korzystania z publikacji naukowych oraz stron internetowych. Dzięki uczęszczaniu do klasy dwujęzycznej uczeń zdobywa jednocześnie wiedzę z danego przedmiotu oraz zdecydowanie wzbogaca swoją znajomość języka angielskiego.

      II. Podczas zajęć z matematyki nauczanej w systemie dwujęzycznym będzie wprowadzane słownictwo i zwroty matematyczne w języku angielskim. Materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie zajęć to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim. Da to możliwość solidnego przygotowania do egzaminu maturalnego, jednocześnie umożliwiając opanowanie bogatego zasobu słownictwa z języka obcego, a chętnym zdawanie matury dwujęzycznej z matematyki.

      III. . W klasie pierwszej język angielski będzie nauczany na 7 godzinach lekcyjnych z podziałem: 3 godziny podstawa + 1 godzina rozszerzenie + 3 godziny programu dwujęzycznego.

      Uczniowie będą mogli wybrać zajęcia rozszerzające z informatyki z elementami robotyki lub geografii, które będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

      Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego z geografii, matematyki lub WOS (do wyboru) oraz poziomu dwujęzycznego z języka angielskiego. Absolwenci klasy będą również posiadali umiejętności umożliwiające im uzyskanie certyfikatów językowych na poziomie FCE i CAE.

      Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

      prawo, zarządzanie, ekonomia, rachunkowość, finanse, psychologia, studia językowe i studia ekonomiczne w języku angielskim

     • Często zadawane pytania dotyczące klas dwujęzycznych

     • Drodzy Ósmoklasiści,

      oto odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące klas dwujęzycznych. Jeśli Jeszcze chcielibyście o coś zapytać to piszcie na profil szkoły na Facebooku.

      Co jest brane pod uwagę przy rekrutacji do klasy dwujęzycznej?

      Pod uwagą brany jest wynik rekrutacji do szkoły zgodnie z zasadami obowiązującymi przy rekrutacji do wszystkich klas, czyli punkty uzyskane za wyniki egzaminu ósmoklasisty, za świadectwo ukończenia szkoły i ewentualne sukcesy ORAZ wynik testu kompetencji językowych.

      Co się stanie jeśli nie dostanę się do klasy dwujęzycznej?

      Uczniowie, którzy nie dostaną się do klasy dwujęzycznej, zostaną uwzględnieni przy rekrutacji do klasy drugiego lub trzeciego wyboru.

      Na jakim poziomie i z jakim podręcznikiem będą pracowały klasy dwujęzyczne?

      Poziom klas dwujęzycznych będzie dopasowany do predyspozycji językowych i potrzeb uczniów. Wyboru podręcznika dokonują co roku we wrześniu nauczyciele angielskiego.

      Chcę iść do klasy dwujęzycznej, ale martwię się, że nie poradzę sobie, jeśli nauczyciele będą mówić cały czas po angielsku np. na lekcjach z chemii czy matematyki.

      Nauczyciele nie będą mówić cały czas po angielsku. Na lekcji przede wszystkim zdobywamy wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej danego przedmiotu. Nauka przedmiotów w języku angielskim będzie elementem dodatkowym, wzbogacającym naukę.

      Poza tym uczniowie będą przyswajali sobie słownictwo specjalistyczne na zajęciach języka angielskiego.

      Na czym polega matura dwujęzyczna?

      Absolwent liceum dwujęzycznego obowiązkowo zdaje maturę z JĘZYKA ANGIELSKIEGO na POZIOMIE DWUJĘZYCZNYM (część pisemną i ustną).  

      Każdy uczeń klasy dwujęzycznej MOŻE, ALE NIE MUSI, zdawać biologię, chemię, fizykę, geografię, historię lub matematykę w języku obcym, jeżeli przedmiot ten był nauczany dwujęzycznie w klasie, do której uczęszczał.

      Dzięki zdawaniu matury dwujęzycznej, uczniowie otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji na uczelnie wyższe wg przelicznika danej uczelni. Jest on korzystniejszy niż przelicznik dotyczący matury rozszerzone.

      Kandydatom z klas dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej tylko z języka obcego na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:

      R = D x 4/3

      R – wynik matury rozszerzonej

      D – wynik matury dwujęzycznej

      Oznacza to, że uzyskanie 75% punktów na maturze dwujęzycznej z j. angielskiego daje 100% punktów przy rekrutacji na studia.

     • Test kompetencji z j. angielskiego do klas dwujęzycznych

     • W tym roku po raz kolejny prowadzimy nabór do klas dwujęzycznych. Będą to klasy o profilu: matematyczno-fizycznym (oddział IV) oraz społeczno-ekonomicznym (oddział V).

      Kandydaci do  tych klas muszą napisać test kompetencji z j. angielskiego dlatego zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.  

       

      1. Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych z językiem angielskim sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Od kandydatów oczekujemy znajomości języka angielskiego umożliwiającej czynne uczestniczenie w zajęciach z przedmiotów kierunkowych prowadzonych w tym języku. Test składa się tylko z części pisemnej i trwa 60 minut. Poszczególne zadania testu sprawdzają wiadomości oraz umiejętności zapisane w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: odbiór tekstu czytanego, reagowanie językowe oraz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Punktowy próg zaliczający test zostanie ustalony przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

       2. Test kompetencji będzie miał tylko formę pisemną i będzie składać się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych. Wśród zadań zamkniętych mogą wystąpić np.:  zadania wyboru wielokrotnego, w których kandydat wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji,  zadania na dobieranie, w których kandydat łączy ze sobą odpowiednie elementy (np. nagłówki, zdania wycięte z tekstu). Wśród zadań otwartych mogą wystąpić np.:  zadania z luką, w których kandydat wstawia odpowiednie słowo jako uzupełnienie zdania, zadania krótkiej odpowiedzi, w których kandydat formułuje odpowiedź w formie jednego zdania (transformacja), tłumaczenie fragmentów zdań, tworzenie pytań do podkreślonej części zdania, podanie odpowiedniej formy czasownika w zdaniu, gramatykalizacja i słowotwórstwo. W zadaniach otwartych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.

       3. Osoby posiadające orzeczenie o dysleksji lub dysgrafii z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają obowiązek je przynieść na egzamin. Tylko na tej podstawie odpowiedzi ucznia w zadaniach otwartych będą oceniane zgodnie z zaleceniami poradni.

      4. Ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego zwolnieni są uczniowie posiadający certyfikat FIRST lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego lub laureata konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.

      5. Sprawdzian odbędzie się stacjonarnie  w budynku I LO w auli szkolnej w terminie: 

                                                        31 maja 2023r. o godz. 16.00 *

       

      UWAGA!

      Do sprawdzianu kompetencji językowych przystępują kandydaci do Oddziału IV (klasa matematyczno-fizyczna) i do Oddziału V (klasa społeczno-ekonomiczna).

       

      * Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu kompetencji w tym terminie, na początku czerwca zostanie ustalony termin dodatkowy.

       

      Kandydaci wchodzą do szkoły minimum 20 minut wcześniej, a maksymalnie 30 minut przed sprawdzianem. Komisja wprowadza kandydatów do auli 15 minut przed godziną rozpoczęcia sprawdzianu.

      Kandydat posiada ze sobą i okazuje komisji:

      aktualny i własny dokument tożsamości (umożliwiający potwierdzenie tożsamości ucznia)

      - orzeczenie o dysleksji lub dysgrafii (jeśli takie posiada)

      - własny długopis w kolorze czarnym

      Zabrania się wnoszenia na teren sali egzaminacyjnej telefonów i innych urządzeń elektronicznych oraz rzeczy zbędnych np. książek, maskotek. Ujawnienie urządzeń elektronicznych oznacza unieważnienie sprawdzianu danego kandydata.

     • I miejsce w Mistrzostwach Miasta w Piłce Siatkowej Chłopców

     • 26 kwietnia w sali gimnastycznej II LO odbyły się Mistrzostwa Miasta w Piłce Siatkowej Chłopców. Podopieczni trenera Ireneusza Dobkowskiego zajęli I miejsce pokonując wszystkie drużyny bez straty seta.

      Skład drużyny: kpt. Krzysztof Szałkowski,

      Bartosz Janczewski, Jakub Trawiński, Jerzy Równy, Mateusz Krystowczyk, Michał Dębek, Jan Dardziński, Maksymilian Dobrzycki , Kacper Duda, Jakub Mikołajczyk, Igor Podstolski, Benedykt Jankiewicz.

      Gratulacje!

     • Sukces naszych koszykarzy w Mistrzostwach Miasta Łomża w koszykówce chłopców

     • 26 kwietnia 2023 uczniowie naszej szkoły rozegrali finały o Mistrzostwo Miasta Łomża w koszykówce chłopców szkół średnich. W pierwszym meczu wygraliśmy z "Ekonomik" i w finale zmierzyliśmy się z 2 LO. Niestety po bardzo emocjonującym meczu pełnym zwrotów akcji przegraliśmy i ostatecznie zajęliśmy II miejsce.

      Skład zespołu :

      Jakub Malinowski

      Jakub Górski

      Jan Kozłowski

      Bartosz Korwek

      Jakub Szymanowski

      Mateusz Dembek

      Jakub Kuczyński

      Mikołaj Just

      Mateusz Miściwujewski

      Dawid Brzeziński

      Jakub Gacki

      Gratulujemy naszej drużynie i trenerowi panu.prof. Michałowi Bielickiemu

     • Zakończenie roku szkolnego klas 4

     • 27 kwietnia 2023 w Auli podczas uroczystości zakończenia roku pożegnaliśmy uczniów klas 4, którzy od tej chwili są już abiturientami I LO. To było zdecydowanie ich święto - dzień podsumowania ich czteroletniej nauki w naszej szkole, dzień wspomnień, podziękowań i wyróżnień.

      Do bohaterów uroczystości i ich rodziców zwrócił się pan dyrektor Jerzy Łuba oraz wieloletni dyrektor i nauczyciel naszej szkoły pan Zygmunt Zdanowicz.

      Tradycyjnie tego dnia nasi uczniowie odebrali nagrody „ZA PILNOŚĆ” , podziękowania za działalność na rzecz szkoły oraz za reprezentowanie ILO w zawodach i turniejach sportowych.

      Wszyscy uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły i mogą być z siebie dumni.

      Gratulujemy wszystkim tegorocznym absolwentom i życzymy powodzenia na maturze!

      /zdjęcia Michał Zaborszczyk z kl. 3a/