• Stypendyści Prezydenta Miasta Łomża z I LO

     • Z radością informujemy, że  nasi uczniowie zdobyli 8 stypendiów Prezydenta Miasta Łomża za swoje osiągniecia w roku  szkolnym 2022/2023.

       

      Stypendium naukowe uzyskali:

      • Hubert Chrostowski
      • Agnieszka Jadczak
      • Kamil Kossakowski
      • Jan Saniewski

       

      Stypendium sportowe zdobyli:

      • Bartosz Rogiński
      • Aleksandra Sawko

       

      Nagrodę Edukacyjną przyznano:

      • Marii Róży  Chmielewskiej
      • Aleksandrze  Sikorskiej

       

      Wszystkim serdecznie gratulujemy!

     • Otwarcie charytatywnego miejsca DOBROdzielnia MIRD

     • Serdecznie zapraszamy Państwa na otwarcie charytatywnego miejsca DOBROdzielnia MIRD przy ul. Wyszyńskiego 11 w Łomży (przy parafii Sanktuarium Miłosierdzia Bożego), które odbędzie się 22 października 2023 (niedziela misyjna).

       

      Celem DOBROdzielni jest stworzenie bezpiecznej i inspirującej przestrzeni dla młodych ludzi, gdzie mogą się rozwijać, poczekać na rodziców, spotkać z rówieśnikami, a przy okazji dowiedzieć na temat życia dzieci z innych krajów - często dużo biedniejszych niż Polska. W nowo powstałym Centrum Edukacji Globalnej chcemy pomóc dzieciom doceniać to, co mają oraz pomagać im rozwijać radość i pasję do życia oraz szkoły.

       

      Jako mieszkańcy Łomży i okolic, chcemy wspólnie mieć swoją małą cegiełkę do walki z ubóstwem na świecie, więc wszystkie akcje będą skierowane, by wypływało z nich dobro, które będziemy przekazywali dalej w świat. Chcemy łączyć ludzi i działać razem.

       

      Docelowo zależy nam również, aby miejsce to też gromadziło pasjonatów pedagogów, którzy wspólnie, w jednym miejscu chcą działać na rzecz przeciwdziałania depresji wśród dzieci i młodzieży oraz wzmacniać ich potencjał. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy i pomysły szkół oraz nauczycieli.

       

      Dla dorosłych oferujemy Afrykańską kawę, herbatę i charytatywne ciasteczko w każdą niedzielę! W tygodniu wieczorami będziemy gościć studentów zagranicznych studiujących w Łomży, podróżników, ale przede wszystkim wszystkie osoby, które chcą dzielić się dobrem i spotkać drugiego człowieka, by nie czuć się samemu. To na razie początek.

       

      Serdecznie zapraszamy  na facebooka DOBROdzielni MIRD oraz Fundacji Międzynarodowy Instytut Rozwoju Dzieci, gdzie na bieżąco będziemy informować o dalszych szczegółach.

       

      Międzynarodowy Instytut Rozwoju Dzieci

       

     • Ślubowanie i Otrzęsiny klas pierwszych

     • 12 października 2023 uczniowie siedmiu klas pierwszych oficjalnie dołączyli do społeczności I Liceum Ogólnokształcącego, Tego dnia, w obecności dyrekcji, nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości i przedstawicieli klas starszych złożyli Ślubowanie na sztandar szkoły,

       

      Po części oficjalnej przyszła pora na Otrzęsiny, które od kilkudziesięciu lat są tradycją naszej szkoły. Pierwszoklasiści musieli zmierzyć się z konkurencjami przygotowanymi dla nich przez Samorząd Uczniowski. Po reakcjach zgromadzonych w Auli wnioskujemy, że wszyscy świetnie się bawili.

       

      Zdjęcia: Otylia Boroń i Roksana Zubrzycka z kl 3c

     • I MIEJSCA W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH!

     • 11 października na boisku szkolnym Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży odbyły się Mistrzostwa Miasta w Drużynowych Biegach Przełajowych.

      W rywalizacji sportowej uczestniczyły drużyny ILO, IIILO, ZSTiO nr4, ZSWiO nr7, ZSMiO nr5.

      Reprezentacje naszej szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców zajęły I miejsca.

      DRUŻYNA DZIEWCZĄT: Amelia Klimaszewska, Patrycja Antosiuk, Judyta Kuczyńska, Roksana Trzeciak, Katarzyna Kutyło, Judyta Kłys, Aleksandra Brulińska, Aleksandra Jakacka, Izabela Czerwińska, Amelka Kamola, Ania Dębek, Justyna Zambrzycka, Maja Zysk, Maja Wronowska, Dominika Szabłowska, Liwia Litwińczyk

      DRUŻYNA CHŁOPCÓW: Michał Dębek, Marcin Jurgielewicz, Michał Karwowski, Antoni Koda, Aleksander Marczuk, Maciej Mieczkowski, Bartłomiej Pleban, Bartosz Rogiński, Gabriel Rydelski, Jakub Szymanowski, Maciej Wądołowski, Stanisław Wiszniewski, Igor Zalewski, Michał Zaremba, Filip Dąbrowski.

      gratulacje!

     • Katarzyna Mazur wśród finalistów projektu "Matura na 100 procent"

     • Gratulujemy naszej absolwentce Katarzynie Mazur tytułu finalistki X jubileuszowej edycji Ogólnpolskiego Projektu "Matura na 100 procent". Katarzyna znalazła się w gronie 290 najlepszych maturzystów w sesji maturalnej 2023, a obecnie studiuje na SGH w Warszawie. 

     • Antoni Koda stypendystą Prezesa Rady Ministrów

     • Miło nam poinformować,  że nasz uczeń Antoni Koda otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024. Antek jest uczniem klasy 2e - dwujęzycznej o profilu społeczno-ekonomicznym i w zeszłym roku uzyskał najwyższą średnią w szkole: 5,60 oraz zachowanie wzorowe. Gratulujemy!

     • "Młodzi głosują"

     • Projekt "Młodzi głosują" za nami. Uczniowie klasy 3e przeprowadzili zajęcia dla wszystkich uczniów. Było o wadze i roli wyborów w demokratycznych państwach. Natomiast w czwartek były wybory!

      Na wyniki trzeba jeszcze poczekać, gdyż nie mogą być publikowane przed faktycznymi wyborami do Parlamentu, które odbędą się 15 października.

     • Europejski Dzień Języków Obcych

     • W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych uczniowie klas 2 wzięli udział w konkursie sprawdzającym m.in. znajomość stolic europejskich, potraw z różnych krajów oraz języków jakimi posługują się ludzie na świecie.

      Konkurs wygrały klasy:

      I miejsce -klasa 2a

      II miejsce - klasa 2d

      III miejsce - klasa 2c.

      Wszystkim gratulujemy, a uczniom z klasy 3c i 3b dziękujemy za przeprowadzenie konkursu, który przygotowały anglistki.

     • XXXII Rajd PTTK „Poznajmy Kurpiowszczyznę”

     • Tęsknimy za różnorodnością – kochamy górskie krajobrazy oraz niewątpliwą urodę mazurskich jezior. Jednak, po raz kolejny uczestnicy rajdu organizowanego przez PTTK udowadniają, że można pokochać nasz rodzimy krajobraz oraz cieszyć się wędrując w sympatycznym gronie po bardzo bliskich nam okolicach.

      Wyjątkowo licznie stawiliśmy się na starcie XXXII Rajdu PTTK „Poznajmy Kurpiowszczyznę”, który ukończyliśmy w doskonałych humorach.

      Bardzo dziękujemy Pani Prof. K. Jastrzębskiej oraz Pani Prof. A. Ulińskiej za przesłane zdjęcia z trasy rajdu.

     • Spotkanie z ambasadorem Olimpiady Zwolnieni z Teorii

     • 28 września nasi uczniowie spotkali się z ambasadorem Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Wiktor - maturzysta z Poznania dzielił się swoim doświadczeniem realizacji projektu społecznego i zachęcał naszych uczniów do zmieniania swojego środowiska i realizacji marzeń.

     • Lekcja historii dla uczniów klas 1

     • W środę 27 września uczniowie klas pierwszych wzięli udział w lekcji historii, która tradycyjnie odbywa się przed ślubowaniem. Starsi koledzy i koleżanki przybliżyli pierwszoklasistom historię i tradycje naszej szkoły oraz sylwetki wybitnych wychowanków

     • Wnioski o Stypendia  Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce

     • Stypendia  Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce

       

      O stypendia mogą ubiegać się podlascy uczniowie lub absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy w ubiegłym roku szkolnym oprócz uzyskanej wysokiej średniej ocen, byli laureatami olimpiad i konkursów wiedzy. Do zdobycia jest kwota 6 tys. złotych. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do 27 października br.

      Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2022/2023 następujące osiągnięcia:

      • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5.0;
      • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

      Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

      Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

      Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku bądź przesłać pocztą na adres:

      Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
      Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
      ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
      15 – 097 Białystok

      w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 r.

      Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2022/2023 wyniesie 6 tys. złotych.

      Wniosek stypendialny 2023

      Stypendia przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm. 

       

     • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

     • ZARZĄDZENIE  NR  15/2023

       

      z dnia  26.09.2023 r.

       

      Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży

      w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć

      dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

       

                Na  podstawie  § 5 ust. 1 Rozporządzenia  Ministerstwa  Edukacji Narodowej 

      z dnia  5 października 2010 r.  ( Dz.U. Nr 186 poz. 1245)  oraz   Statutu   I   Liceum Ogólnokształcącego w Łomży ustalam co następuje:

       

      § 1. Po  zasięgnięciu  opinii  Rady Pedagogicznej w dniu  14.09.2023 r., Samorządu Uczniowskiego  oraz  Rady Rodziców – Uchwała nr   /2023 z dnia 25.09.2023 r. ustalam dodatkowe dni wolne od  zajęć dydaktyczno – wychowawczych tj.:

       

       

      •     2      listopada   2023 r.,

      •     3      listopada   2023 r.,

      •     2        maja         2024 r.,

      •     7        maja         2024 r.,

      •     8        maja         2024 r.,

      •     9        maja         2024 r.,

      •   10        maja         2024 r.,

      •   13        maja         2024 r.,

      •   31        maja         2024 r..

        

      § 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

       

     • "My z Kościuszki" - spotkanie z absolwentką panią Martą Iwanowską - Polkowską

     • W piątek, 22 września 2023 pani Marta Iwanowska-Polkowska, absolwentka I LO - matura 2000, spotkała się z naszymi uczniami w ramach projektu „My z Kościuszki”. Pani Marta jest z wykształcenia psychologiem i od lat pracuje jako psycholog, coach i trener. Jest autorką  bloga, a rok temu ukazała się jej książka #nażyć się.

      Podczas spotkania pani Marta odpowiedziała na pytania licealistów. Mówiła między innymi o tym, co oznacza tytuł jej książki - #nażyć się i czym w psychologii jest żywność.

      Dużo uwagi poświęciła budowaniu odporności psychicznej i radzeniu sobie ze stresem. Nie mogło zabraknąć również wspomnień z czasów szkolnych, gdzie pani Marta poznała swojego męża, Marcina.

      Mamy nadzieję, że spotkanie zainspirowało naszych uczniów do tego, by dbać o swój dobrostan i będą starali #nażyć się każdego dnia.

     • Spotkanie integracyjne Teatru Maskarnia

     • Teatr Maskarnia zorganizował w weekend spotkanie integracyjno-zapoznawcze. Podczas tego spotkania wzięli udział w zajęciach integracyjnych oraz opowiadali nowym uczniom o tym na czym polega czarny teatr. Był też czas na doświadczenie magii czarnego teatru podczas prób.

     • Spotkanie klas pierwszych z psychologiem Anną Przesław i pedagogiem Anną Leszczewską.

     • 14 września odbyło się spotkanie klas pierwszych z psychologiem Anną Przesław i pedagogiem Anną Leszczewską.

      Panie podkreślły jak ważne w naszym życiu są wszystkie emocje, a w chwilach gdy jest nam trudno sobie z nimi radzić - zawsze możemy skorzystać ze wsparcia. Prowadzące zapoznały wszystkich zgromadzonych ze specyfiką swojej pracy i zachęciły do odwiedzin gabinetu pedagoga i psychologa.

      Zapewniły, że żaden z uczniów nie pozostanie bez udzielonej mu pomocy.

     • Spotkanie z podróżnikiem Jędrzejem Lutostańskim

     • Naszym gościem był dzisiaj podróżnik Jędrzej Lutostański, absolwent II LO. Jędrzej, znany jako Jestem Jędrek ( https://m.facebook.com/jestemjedrek) spotkał się z naszymi uczniami i opowiedział im o swojej Pandemicznej podróży dookoła świata, która zajęła mu 218 dni. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści o 18 krajach, które odwiedził Jędrzej, jego doświadczeniach związanych z poznawaniem innych kultur oraz ciekawych i przyjaznych ludzi.

      Kto wie? Może Jędrzej zainspirował naszych uczniów do spełniania swoich marzeń.

      Spotkanie zorganizowały: pani pedagog Anna Leszczewska i pani psycholog Anna Przesław.

     • Nasi uczniowie zdobyli certyfikaty

     • Wyjątkowe wydarzenie w życiu "Bernata" – wręczenie certyfikatów uczniom i absolwentom szkoły zdającym egzamin FCE organizowany przez British Council.

      Pod koniec maja, po raz pierwszy, na terenie naszej szkoły został przeprowadzony egzamin FCE, do którego przystąpili zarówno nasi absolwenci jak i obecni uczniowie. W dniu dzisiejszym całej grupie wręczono certyfikaty oraz drobne upominki od szkoły. Ogromnie cieszy nas fakt, że wszyscy mogą cieszyć się swoimi wynikami i mieli możliwość zweryfikowania oraz potwierdzenia swojej wiedzy.

      Szkoła z tradycjami nie musi być skansenem – nasza współpraca z British Council jest tego dowodem. Dziękujemy Pani Prof. Katarzynie Jastrzębskiej oraz Pani Prof. Annie Ulińskiej, które zorganizowały i doprowadziły do dzisiejszego finału. Dziękujemy również nauczycielom języka angielskiego za przygotowanie ich uczniów.

      Gorąco zachęcamy obecnych uczniów różnych klas do udziału w kolejnej sesji egzaminacyjnej – tym razem FCE oraz CAE. Naprawdę warto.

     • Narodowe Czytanie "Nad Niemnem"

     • Łomżyńska Miejska Biblioteka Publiczna od kilku lat organizuje Narodowe Czytanie. Reprezentanci naszej szkoły, uczniowie należący do Koła Miłośników Książki prowadzonego przez panią Dorotę Przestrzelską - Oliwia Borawska, Gabriela Walewska, Aleksandra Wojsław, Szymon Głodkowski, Stanisław Śmiechowski wzięli dziś udział w kolejnej już odsłonie Narodowego Czytania. Przed Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży pięknie czytali fragmenty "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Dziękujemy im za poświęcony czas.

     • Biwaki integracyjne

     • Pod koniec sierpnia, zanim rozbrzmiał pierwszy dzwonek, uczniowie klas pierwszych spędzili dzień w Olszynach, gdzie podczas zajęć integracyjnych poznali lepiej swoich kolegów i koleżanki. Była to tez okazja, że poznać swoich wychowawców. 

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/3024

     • Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej dyrekcja, nauczyciele i uczniowie wrócili dzisiaj do szkoły, by powitać nowy rok szkolny 2023/2024.

      Życzymy wszystkim spokojnego roku pełnego nowych wyzwań i sukcesów. Zawierajcie nowe przyjaźnie, pielęgnujcie „stare” i czerpcie radość z każdego dnia.

       

      zdjęcia: Michał Zaborszczyk z kl 4a

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

     • Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1 – 4 na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, które odbędzie się 4 września na dziedzińcu z tyłu szkoły o godz. 9.00

      Po uroczystości uczniowie wszystkich klas udadzą się do wyznaczonych sal na spotkania z wychowawcami.

      UWAGA! Uczniowie klas 1a, 1b, 1c, 1f i 1g po spotkaniu z wychowawcami będą pisać test poziomujący z języka angielskiego dlatego prosimy wziąć długopis. Wyniki testu pomogą podzielić uczniów na dwie grupy i wybrać odpowiedni podręcznik.

      Klasy dwujęzyczne (1d i 1e) nie piszą tego testu.

     • Biwaki integracyjne klas 1

     • Biwaki integracyjne klas pierwszych odbędą się w Olszynach  wg harmonogramu:

      31 sierpnia 2023 - klasy 1a 1b 1g,

      1 września 2023 - klasy 1c 1d 1e 1f.

      Koszt wyjazdu wynosi 100zl . 

      Pieniądze zbierane będą podczas zebrania rodziców - 28 sierpnia.

     • Wyniki Matury 2023

     • Nasi tegoroczni absolwenci w większości znają już zapewne wyniki rekrutacji na studia, a my przedstawiamy ich wyniki na Maturze 2023 na poziomie podstawowym i rozszerzonym na tle innych wiodących szkół łomżyńskich.

      Gratulujemy wszystkim wysokich wyników, które po raz kolejny udowadniają, że ILO  świetnie przygotowuje do matury.

     • Komunikat dla rodziców kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego  

     • W  dniu 28 sierpnia 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 18.00  w  auli  szkoły  odbędą się zebrania rodziców kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego   z    dyrekcją    szkoły   oraz wychowawcami.

       

      Wykaz podręczników do klas I liceum  na  rok  szkolny   2023/2024  zostanie     ogłoszony    na     stronie internetowej szkoły po zakończeniu naboru około 18 sierpnia 2023 roku.

     • Medal „Dzielnych tworzą dzielni i zacni” dla pana prof. Adama Czesława Dobrońskiego

     • Podczas dzisiejszej  uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 gościem honorowym był Pan Prof. Adam  Czesław  Dobroński, który z rąk pana dyrektor Jerzego Łuby oraz pana Zygmunta Zdanowicza, prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oraz poprzedniego dyrektora I LO.

       

      Oto tekst Laudacji, którego autorką jest pani prof. Katarzyna Lipska. 

       

      Kończący swą kadencję w roku 2004 wieloletni Dyrektor Szkoły Pan Zygmunt Zdanowicz ufundował wyróżnienie – medal, na którym wyryte są słowa Horacego – „Dzielnych tworzą dzielni i zacni”.

      Pięcioosobowa Kapituła za akceptacją Rady pedagogicznej honoruje tym wyróżnieniem osoby, które przez swoją działalność, postawę i pracę budują wizerunek i prestiż naszej Szkoły w środowisku.

      Do grona tych osób chcielibyśmy, aby dołączył nasz wyjątkowy gość – Pan Profesor Adam Czesław Dobroński. Śmiało mogę powiedzieć, że wychowanek ostrowskiego Liceum jest przyjacielem naszej szkoły od wielu lat.

      Swoją przygodę z naszą szkoła Pan Profesor zaczął, kiedy szkoła szykowała się do obchodów 380 – lecia jej powstania. Pana artykuł „Łomżyńska Alma Mater” sprawił, że to określenie już na trwałe przylgnęło do naszej Szkoły.

                  Naukowo jest Pan na stałe związany z Wydziałem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Ale latami pochłaniała Pana nie tylko działalność naukowa. Gdyby chcieć pokazać, co to znaczy „być człowiekiem renesansu”, to Pan śmiało na takie miano zasługuje – poseł na Sejm, samorządowiec, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, działacz na rzecz Polonii na Zachodzie, animator życia lokalnego. Przy tym tytan pracy, autor dziesiątek opracowań historycznych.

                  Te informacje znajdziemy w większości notek biograficznych dotyczących Pana Profesora. Ja chciałabym dziś z palety Pana działalności wybrać dwa aspekty niezwykle ważne dla naszej szkolnej społeczności.

      Chciałabym odnieść się do Pana pracy, jako historyka – regionalisty. Zaryzykuję twierdzenie, że nie ma miejscowości w administracyjnym Podlasiu, czy historycznym Północnym Mazowszu, które nie znalazłyby miejsca w Pana pracach. Zbierane przez lata materiały znajdują swoje miejsce w Pana opracowaniach.

      Uczy nas Pan poprzez swoje prace, że prowincja to nie jest miejsce na mapie tylko  stan świadomości. I tego wyjątkowego poczucia dumy –z własnych – lokalnych małych i dużych osiągnięć.

                  Przez lata współpracy przekonaliśmy się, że potrafi Pan doskonale nawiązywać kontakt z młodymi ludźmi. Myślę, że jest Pan związany z naszą Szkołą, naszymi uczniami nie tylko przez historyczne odniesienia, ale również emocjonalnie. To Pana wykład rozpoczynał obchody 400 –lecia Szkoły. Zna Pan jej  historię, historię i osiągnięcia jej absolwentów.        Z Panem konsultujemy nasze historyczne wątpliwości. Zawsze życzliwie odpowiada Pan na nasze zaproszenia do spotkań z młodzieżą.

      Pana wykłady – merytoryczne, błyskotliwe, pełne pasji – otwierają naszym uczniom nowe horyzonty. Kiedyś, w jednym z wywiadów Pan stwierdził „opowieść czy książka historyczna powinna być po prostu do czytania, bez poświaty wielkości”. I taką właśnie atmosferę, pełną ciepła, szczerości tworzy Pan podczas spotkań z młodzieżą.

      Potrafi Pan w sposób prosty i czytelny przekazać najtrudniejszą nawet wiedzę historyczną.    A to rzadka umiejętność.

      Panie Profesorze, dziękując za wszystkie lata współpracy,

      za systematyczne wspieranie procesu dydaktycznego i wychowawczego Szkoły,

      za budzenie przekonania, iż wiedza może być trudna, ale też może być inspiracją i źródłem poznania,

      za rozbudzanie wśród naszych uczniów historycznych pasji,

      za Pana obecność

      i za to że zawsze możemy na Pana liczyć.

      Bardzo prosimy o przyjęcie naszego szkolnego wyróżnienia.

       

      /zdjęcia: Michał Zaborszczyk z klasy 3a/

       

     • Zakończenie roku szkolnego 2022-2023

     • Dobiegł końca kolejny rok szkolny i przyszła pora na podsumowania. Dzisiaj nasi uczniowie otrzymali świadectwa, a wśród nich aż 103 odebrało świadectwo z czerwonym paskiem. Poza tym 11 osób odebrało nagrody książkowe za 100% frekwencję , a 35 osób wyróżniono za  osiągnięcia w roku szkolnym 2022/23.

      Wszyscy nasi uczniowie zasługują na brawa, bo ukończyli kolejny rok nauki w szkole średniej. Mamy nadzieje, że był to dobry rok, pełen wyzwań, pracy, ale i czasu na odpoczynek podczas licznych wyjazdów klasowych. Życzymy wszystkich udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu. /zdjęcia: Michał Zaborszczyk z klasy 3a/

      Poniżej prezentujemy listy nagrodzonych.

      Dyplomy za 100 % frekwencję w roku szkolnym 2022/23

      Aleksandra Jankowska 1a

      Hanna Gomoliszek 1b

      Małgorzata Krajewska 1d

      Kacper Nawrocki 1d

      Bartosz Głębocki 1d

      Kinga Kuczewska 1e

      Małgorzata Rykaczewska

      Mateusz Czerniak 2a

       

      Dawid Żmijewski 2d

       

      Marta Skrodzka 3c

       

      Urszula Filipkowska 3f

       

      Dyplomy za osiągnięcia w roku szkolnym 2022/23

       

      Agnieszka Jadczak

       

      - Finalistka XVI Ogólnopolskiej Olimpiady ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

      - Udział w etapie okręgowym LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

       

      Hubert Chrostowski

      - Finalista XVI Ogólnopolskiej Olimpiady ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

      - Udział w etapie okręgowym XXI Olimpiady Znajomości Afryki.

       

      Lena Oleksy

      Finalistka XVI Ogólnopolskiej Olimpiady ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

       

      Kamil Kossakowski

      Finalista XVI Ogólnopolskiej Olimpiady ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

       

      Sebastian Kozikowski

      - Udział w etapie okręgowym LXIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

      - Udział w etapie okręgowym XXVI Olimpiady Wiedzy o Prawie.

      - Udział w etapie okręgowym VII Olimpiady Statystycznej.

      - II miejsce w etapie okręgowym 29 Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.

       

      6.

      Kacper Rakowski

      - Udział w etapie okręgowym 69 Olimpiady Chemicznej.

      - Finalista LIX Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego.

      - Laureat Podlaskiego Konkursu Chemicznego.

       

      Iga Kozikowska

      - Udział w etapie okręgowym LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

      - Udział w etapie okręgowym VII Olimpiady Statystycznej.

      - II miejsce w etapie okręgowym 29 Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.

       

      Aleksandra Sikorska

      - Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Geograficznej.

      - Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Historycznej

       

      Katarzyna Szymańska

      - Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Geograficznej.

      - II miejsce w etapie okręgowym 29 Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.

       

      Kacper Wądołkowski

      - Udział w etapie okręgowym XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

      - Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Geograficznej.

       

      Szymon Głodkowski

      - Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Geograficznej.

      - Finalista  Olimpiady Biznesowej.

       

      Zuzanna Andrzejewska

      Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Historycznej.

      Piotr Gołaś

      Udział w etapie okręgowym LXIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

       

      Piotr Dłużniewski

      Udział w etapie okręgowym XXVI Olimpiady Wiedzy o Prawie.

       

      Jakub Włostowski

      Udział w etapie okręgowym LXIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

       

      Julia Karwowska

      - Udział w etapie okręgowym LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

       

      Klaudia Karwowska

      - Udział w etapie diecezjalnym XXXIII Ogólnopolskiej Teologii Katolickiej.

      18.

      Jakub Nieciecki

      - Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Geograficznej.

       

      Jakub Chojnowski

      - II miejsce w etapie okręgowym 29 Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.

       

      Amelia Turek

      - Udział w etapie okręgowym VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

       

      Julia Kolasa

      - Udział w etapie okręgowym VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

       

      Maria Róża Chmielewska

      - Udział w etapie okręgowym LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

       

      Szymon Karwowski

      - Udział w etapie okręgowym XVI Ogólnopolskiej Olimpiady ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

       

      Kacper Walczuk

      Udział w etapie okręgowym XLVII Olimpiady Języka Angielskiego.

       

      Patrycja Godlewska

      - Udział w etapie okręgowym XVIII Olimpiady Przedsiębiorczości.

      3e

      26.

      Igor Jagodziński

      - Udział w etapie okręgowym XVIII Olimpiady Przedsiębiorczości.

       

      Jan Kozłowski

      - Udział w etapie okręgowym XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

       

      Nikola Chojnowska

      Udział w etapie wojewódzkim Olimpiady ZUS- ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

       

      Aleksandra Wysocka

      Udział w etapie wojewódzkim Olimpiady ZUS- ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

       

      Maja Dzięgielewska

      Udział w etapie wojewódzkim Olimpiady ZUS- ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

       

      Agata Podbielska

      Udział w etapie wojewódzkim X edycji konkursu ,,Poznaj swoje prawa w pracy”.

       

      Kinga Wysocka

      Udział w etapie wojewódzkim X edycji konkursu ,,Poznaj swoje prawa w pracy”.

       

      Urszula Filipkowska

      - Udział w etapie okręgowym IX Olimpiady Solidarności.

       

      Oskar Zebrowski

      Udział w etapie okręgowym XVIII Olimpiady Przedsiębiorczości.

       

      Oliwia Tombak

      - Udział w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Geograficznej.

       

      świadectwa z paskiem 

       

      1.           Koda Antoni        1E          5,67       wzorowe

      2.           Pruszkowska Amelia       1A          5,60       wzorowe

      3.           Gomoliszek Hanna          1B          5,53       wzorowe

      4.           Chrostowski Hubert        1D          5,53       wzorowe

      5.           Białczak Marcin 1A          5,40       wzorowe

      6.           Babiel Arkadiusz               1B          5,40       wzorowe

      7.           Sikorska Aleksandra        2E          5,38       wzorowe

      8.           Krajewski Szymon            2F          5,38       wzorowe

      9.           Mieczkowska Maja          1G          5,33       wzorowe

      10.         Bońska Zuzanna               3A          5,33       wzorowe

      11.         Dłużniewski Piotr             1C          5,31       wzorowe

      12.         Tombak Oliwia  2F          5,29       wzorowe

      13.         Sokołowska Aleksandra  1A          5,27       wzorowe

      14.         Szabłowska Dominika     1B          5,27       wzorowe

      15.         Horoszewska Hanna       1E          5,25       wzorowe

      16.         Dębski Szymon  1A          5,21       wzorowe

      17.         Jadczak Agnieszka            2C          5,21       wzorowe

      18.         Jankowska Aleksandra    1A          5,20       wzorowe

      19.         Zakrzewski Paweł            3D          5,15       wzorowe

      20.         Łapińska Agnieszka          2D          5,14       wzorowe

      21.         Popielarczyk Maciej        2F          5,14       wzorowe

      22.         Głębocka Katarzyna        1B          5,13       wzorowe

      23.         Nerkowska Julia               1B          5,13       wzorowe

      24.         Wiszniewski Stanisław    1F          5,13       wzorowe

      25.         Orłowska Wiktoria          2B          5,08       wzorowe

      26.         Rogowski Oliwier             3A          5,08       wzorowe

      27.         Dziemińska Kinga             3B          5,08       wzorowe

      28.         Jezusek Natalia  1B          5,07       wzorowe

      29.         Filipiuk Antoni    1D          5,07       wzorowe

      30.         Krajewska Małgorzata     1D          5,07       wzorowe

      31.         Korytkowska Kinga          1G          5,07       wzorowe

      32.         Kozikowski Sebastian      2E          5,07       wzorowe

      33.         Jarzyło Izabela   1A          5,00       wzorowe

      34.         Litwińczyk Liwia               1B          5,00       wzorowe

      35.         Dębek Michał    1D          5,00       wzorowe

      36.         Czochańska Maria           1G          5,00       wzorowe

      37.         Kamola Amelia  2E          5,00       wzorowe

      38.         Nieciecki Jakub  2E          5,00       wzorowe

      39.         Dębek Anna       3B          5,00       wzorowe

      40.         Cierpisz Dorota  3C          5,00       bardzo dobre

      41.         Skrodzka Marta 3C          5,00       wzorowe

      42.         Chmielewska Maria        3D          5,00       wzorowe

      43.         Dardziński Jan   3D          5,00       wzorowe

      44.         Dzięgielewska Maja        3E          5,00       wzorowe

      45.         Kozikowska Iga  3E          5,00       wzorowe

      46.         Szymańska Katarzyna     3E          5,00       wzorowe

      47.         Kossakowski Kamil          3F          5,00       wzorowe

      48.         Dudzińska Roksana         1A          4,93       bardzo dobre

      49.         Klimaszewska Amelia      1A          4,93       wzorowe

      50.         Lutostańska Alicja            1B          4,93       wzorowe

      51.         Głębocki Bartosz              1D          4,93       wzorowe

      52.         Gosiewska Maria             1D          4,93       wzorowe

      53.         Nawrocki Kacper             1D          4,93       wzorowe

      54.         Rykaczewska Małgorzata              1E          4,93       wzorowe

      55.         Tomaszewska Joanna      1E          4,93       wzorowe

      56.         Pieńkowska Weronika    1G          4,93       wzorowe

      57.         Michałowski Kacper        2A          4,93       bardzo dobre

      58.         Perełka Aleksander          2A          4,93       wzorowe

      59.         Brulińska Aleksandra      2B          4,93       wzorowe

      60.         Stanisławski Olaf             2F          4,93       wzorowe

      61.         Jerzyło Wioletta               2B          4,92       bardzo dobre

      62.         Biedka Dominika              3C          4,92       bardzo dobre

      63.         Razarenkow Olga             3C          4,92       wzorowe

      64.         Mieczkowski Maciej        3D          4,92       wzorowe

      65.         Żebrowski Oskar              3D          4,92       wzorowe

      66.         Łada Weronika   3A          4,91       wzorowe

      67.         Rogowski Olaf    3A          4,91       wzorowe

      68.         Włostowski Jakub            1C          4,88       wzorowe

      69.         Dąbrowska Julia               1A          4,87       wzorowe

      70.         Korwek Daria     1A          4,87       wzorowe

      71.         Brzeziński Dawid              1B          4,87       wzorowe

      72.         Dobrzańska Wiktoria      1B          4,87       wzorowe

      73.         Salwowska Natalia          1B          4,87       wzorowe

      74.         Zysk Maja           1B          4,87       wzorowe

      75.         Polkowska Anna               1C          4,87       bardzo dobre

      76.         Kowalewski Mateusz       1E          4,87       bardzo dobre

      77.         Szabłowska Karolina       1F          4,87       wzorowe

      78.         Sobocińska Marta           2B          4,86       wzorowe

      79.         Jeżewski Kacper               1D          4,85       wzorowe

      80.         Sakowicz Hubert              3B          4,85       bardzo dobre

      81.         Nieciecka Karolina           3D          4,85       wzorowe

      82.         Zakrzewska Gabriela       3E          4,85       wzorowe

      83.         Filipkowska Urszula         3F          4,85       wzorowe

      84.         Godlewska Patrycja         3E          4,83       wzorowe

      85.         Kozłowski Jan    3E          4,83       wzorowe

      86.         Samluk Paweł    3E          4,83       wzorowe

      87.         Borkowska Justyna          1C          4,80       wzorowe

      88.         Just Bartosz        1D          4,80       wzorowe

      89.         Pieńkowska Natalia         1D          4,80       wzorowe

      90.         Jarnicki Jakub     1E          4,80       wzorowe

      91.         Kozicka Emilia    1F          4,80       wzorowe

      92.         Żelazna Anna     1F          4,80       bardzo dobre

      93.         Olszewska Emilia             1B          4,79       bardzo dobre

      94.         Łada Daria          2E          4,79       wzorowe

      95.         Kolasa Julia         3C          4,79       wzorowe

      96.         Turek Amelia      3C          4,79       wzorowe

      97.         Dybikowska Pamela        3F          4,79       bardzo dobre

      98.         Cwalina Katarzyna           3B          4,77       bardzo dobre

      99.         Wądołowska Amelia       3B          4,77       bardzo dobre

      100.       Kowalewska Julia             3D          4,77       wzorowe

      101.       Kaliściak Magdalena       1C          4,75       wzorowe

      102.       Sawicka Martyna             1C          4,75       wzorowe

      103.       Sienkiewicz Kaja              3E          4,75       bardzo dobre