• Wyniki Matury 2022

     • Tydzień temu tegoroczni absolwenci odebrali Świadectwo maturalne więc czas na podsumowanie. Przedstawiamy wyniki naszych uczniów na poziomie podstawowym i rozszerzonym, które po raz kolejny udowadniają, że ILO  świetnie przygotowuje do matury. 

      Gratulujemy wszystkim absolwentom wysokich wyników i życzymy powodzenia przy rekrutacji na studia.

     • Wykłady z matematyki i fizyki Wojskowej Akademii Technicznej

     • Nie tylko dla przyszłych studentów wykładowcy Wojskowej Akademii Technicznej przygotowali serię wykładów z matematyki i fizyki. Każdy kurs to kilka godzin solidnej wiedzy, podanej w przystępny sposób. Wykłady są dostępne dla każdego na kanale YouTube @UczelniaWAT.

       

      „Kursy WAT z matematyki i fizyki pozwalają na uporządkowanie materiału przed rozpoczęciem studiów w Wojskowej Akademii Technicznej. Mogą być też pomocne dla tych osób, które, np. przez opóźnienia spowodowane przez pandemię i nauczanie zdalne, nie omawiały niektórych tematów podczas zajęć w szkołach średnich. Ważne jest dla nas, żeby dać każdemu studentowi szansę i wsparcie w rozpoczęciu studiów politechnicznych na WAT” – mówi płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant WAT.

      Wykłady z matematyki przygotował i prowadzi dr Paweł Lubowiecki z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT. Kurs podzielony jest na 5 rozdziałów, a każdy z nich na kilka mniejszych części. Łącznie są to 24 odcinki po kilkanaście minut każdy.

       

      Wykłady z fizyki prowadzi prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski z Instytutu Fizyki Technicznej Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT. Ten kurs podzielony jest na 12 rozdziałów.

       

      Lista zagadnień z matematyki:

      1. Liczby zespolone, cz. I – postać algebraiczna
      2. Liczby zespolone, cz. II – postać trygonometryczna
      3. Liczby zespolone, cz. III – wzór de Moivre’a
      4. Liczby zespolone, cz. IV – pierwiastek kwadratowy z liczby zespolonej
      5. Liczby zespolone, cz. V – postać wykładnicza
      6. Macierze, cz. I – rodzaje macierzy
      7. Macierze, cz. II – operacje na macierzach
      8. Macierze, cz. III – wyznacznik macierzy
      9. Macierze, cz. IV – macierz odwrotna
      10. Ciągi liczbowe, cz. I – pojęcia wstępne
      11. Ciągi liczbowe, cz. II – granica ciągu
      12. Ciągi liczbowe, cz. III – zbieżność ciągów ograniczonych i monotonicznych
      13. Ciągi liczbowe, cz. IV – twierdzenie o granicach ciągów
      14. Ciągi liczbowe, cz. V – liczba Eulera
      15. Pochodna funkcji jednej zmiennej, cz. I – definicja pochodnej
      16. Pochodna funkcji jednej zmiennej, cz. II – wzory na pochodne
      17. Pochodna funkcji jednej zmiennej, cz. III – pochodne wyższych rzędów
      18. Pochodna funkcji jednej zmiennej, cz. IV – różniczka funkcji
      19. Pochodna funkcji jednej zmiennej, cz. V – podstawowe twierdzenia
      20. Całka nieoznaczona, cz. I – funkcja pierwotna, pojęcie całki
      21. Całka nieoznaczona, cz. II – podstawowe metody całkowania
      22. Całka nieoznaczona, cz. III – całkowanie przez części
      23. Całka nieoznaczona, cz. IV – całkowanie przez podstawienie
      24. Całka nieoznaczona, cz. V – ciekawe przypadki.

       

      Lista zagadnień z fizyki:

      1. Wstęp – jednostki układu SI, układy odniesienia, wektory i skalary.
      2. Kinematyka punktu materialnego – ruch prostoliniowy jednostajny, ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny, ruch jednostajny po okręgu.
      3. Dynamika, cz. I –  zasady dynamiki Newtona,  dynamika ruchu punktu materialnego po okręgu.
      4. Dynamika, cz. II – układy inercyjne i nieinercyjne, środek masy i układ ciał, siły wewnętrzne i zewnętrzne w układzie ciał, zasada zachowania pędu.
      5. Praca i energia – praca i siła, moc, energia kinetyczna, energia potencjalna, zasada zachowania energii.
      6. Pole grawitacyjne – prawo powszechnego ciążenia, natężenie pola grawitacyjnego, rzuty, potencjał grawitacyjny.
      7. Ruch obrotowy – ruch obrotowy jednostajny, ruch obrotowy jednostajnie zmienny, moment bezwładności ciała, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego.
      8. Ruch drgający i falowy – ruch harmoniczny, drgania wymuszone, fale, interferencja fal.
      9. Elektrostatyka – ładunki elektryczne, prawo Coulomba, natężenie pola elektrycznego,  potencjał elektryczny.
      10. Prąd elektryczny – natężenie prądu, prawo Ohma, prawa Kirchhoffa.
      11. Elektromagnetyzm i indukcja elektromagnetyczna – indukcja magnetyczna, siła elektromotoryczna, siła elektromotoryczna indukcji.
      12. Optyka – prawo odbicia i załamania, zwierciadła i soczewki, dyfrakcja i interferencja światła.

       

      Opracowała Agata Reed