• Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

     • Dzisiaj w naszej szkole odbyły się wykłady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" w ramach przygotowania do Olimpiady ZUS. Wiedza, jaką zdobyła młodzież, przyda im się w codziennym życiu i przy udziale w olimpiadzie. Życzymy powodzenia!

     • Sukces absolwentów naszej szkoły w brydżu

     • Troje naszych absolwentów: Adam Rogowski, Kuba Wierzbowski i Michał Korwek oraz ich kolega Kuba Mierzwiński zajęli I miejsce w mistrzostwach Polski juniorów w brydżu sportowym. Gratulujemy!

      P. S Panowie pozdrawiają panią Grażynę Czaplicką, pod której skrzydłami rozwijali pasję brydżową.

     • ILO na 10. miejscu w Polsce w rankingu Polskiego Związku brydżowego!

     • W naszej Szkole od lat uczniowie mają możliwość nauki gry w brydża na zajęciach Koła Brydżowego, które prowadzi pani Grazyna Czaplicka. 

      W tym roku Polski Związek Brydża Sportowego ogłosił ranking szkół ponadpodstawowych, w którym na 43 szkoły prowadzące tego typu zajęcia nasza zajęła 10. miejsce. Szczegółowa lista i niektóre obrazki dokumentujące zajęcia Koła ( i turnieje ) poniżej.

       

     • Tegoroczni stypendyści Prezydenta miasta Łomża

     • Wśród 17 uczniów nagrodzonych Stypendium Prezydenta miasta Łomża  za osiągnięcia naukowe znalazło się aż czworo uczniów ILO (w tym roku są to jedyni uczniowie szkół średnich, którzy otrzymali to stypendium). A są to:

      Kacper  Borawski

      Albert Dybowski

      Jędrzej Perkowski

      Łucja Twarowska

      Natomiast  stypendia sportowe otrzymali:

      Aleksandra Czerwińska

      Wiktor Jezusek

      Julia Krynica

      Zofia Nagórska

      Monika Marcińczyk

      Zuzanna Poteraj

      Dwoje naszych uczniów: Maksymilian Kucharski i Wiktoria Sasinowska znalazło się w gronie 19 uczniów szkół łomżyńskich, którzy otrzymali Nagrodę Edukacyjną Prezydenta miasta Łomża.

       

      Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Dzień Edukacji Narodowej w ILO

     • W Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole tradycyjnie odbywa się koncert przygotowany przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani prof. Katarzyny Lipskiej. Nasi uczniowie po raz kolejny zademonstrowali swoje talenty muzyczne. Na scenie mogliśmy podziwiać: Julkę Kochanowską, Wiktorię Depczyńską, Otylię Czochańską, Igę Mazurek, Igora Paducha i Szymona Borawskiego, a całość prowadzili: Natalka Bieniek i Staszek Rytel.

      Po części artystycznej medal „Dzielnych tworzą dzielni i zacni” z rąk jego fundatora pana dyr. Zygmunta Zdanowicza oraz dyr. Jerzego Łuby otrzymali pan prof. Marek Ciecierski oraz pan prof. Piotr Łowicki w uznaniu wieloletniej wieloaspektowej działalności na rzecz szkoły.

     • Zachęcamy gorąco do udziału w akcjach pomocy dla Julki Kierzkowskiej.

     •  

      19-miesięczna Julka urodziła się 10 marca 2020 roku z wrodzoną krytyczną wadą serca – niezbalansowanym ubytkiem w przegrodzie przedsionkowo-komorowej, małą jamą lewej komory, koarktacją aorty, ubytkiem przegrody przedsionkowo-komorowej ASD II. Ratunkiem dla niej jest operacja serca w klinice w Bostonie. 

      Można pomóc już w ten weekend, a  także przynosząc zakrętki do szkoły lub wpłacajać pieniądze https://www.siepomaga.pl/julia-kierzkowska

      AKCJA 1:

      KAWKA DLA JULKI

      - od soboty 9/10 do niedzieli 10/10

      - całkowity wpływ ze sprzedaży gorących napoi trafi na konto Julki – wyniki w poniedziałek 11/10/21

      - gdzie Franczyzowe Stacje Paliw PKN ORLEN S.A.:

                    1) Łomża, ul. Szosa Zambrowska 100

                    2) Łomża, ul. Al. Piłsudskiego 115 a

                    3) Kolno, ul. Wojska Polskiego 51 /przy Parku Handlowym Kolno/

                    4) Chojny Młode – trasa 61 /Łomża-Ostrołęka/

      - SZUKAMY innych chętnych do udziału w akcji – Wasze lokale gastronomiczne też mogą zrobić taką akcję u siebie!!!

       

      AKCJA 2:

      POMAGANIE PRZEZ TANKOWANIE

      - od soboty 9/10 do niedzieli 10/10

      - tankując na hasło „JULKA” – dostajesz od nas rabat 10 gr./na każdy zatankowany litr a dla Julki trafia 10 gr./za każdy zatankowany przez Ciebie litr

      - promocja na wszystkie paliw

      - wyniki w poniedziałek 11/10/21

      - gdzie Franczyzowe Stacje Paliw PKN ORLEN S.A.:

                    1) Łomża, ul. Szosa Zambrowska 100

                    2) Łomża, ul. Al. Piłsudskiego 115 a

                    3) Kolno, ul. Wojska Polskiego 51 /przy Parku Handlowym Kolno/

                    4) Chojny Młode – trasa 61 /Łomża-Ostrołęka/

       

      AKCJA 3:

      ŁOMŻYŃSKI JARMARK DLA JULKI

      - niedziela 10/10/21

      - godz.: 11:00-15:00

      - od godz.: 13:00 licytacje specjalne

      - miejsce: parking Franczyzowe Stacje Paliw PKN ORLEN S.A, Łomża, ul. Al. Piłsudskiego 115 a

      - dla kogo? KAŻDY CHĘTNY

      - całkowity wpływ ze sprzedaży Waszych stoisk i licytacji specjalnych trafi na konto Julki

      - dodatkowo w godzinach trwania jarmarku będzie można kupić specjalne ciacho, które upieką rodzice i uczniowie Zespołu szkół Samorządowych w Jedwabnem

      - można pomóc przekazując bardziej wartościowe rzeczy na licytację, która o 13:00 odbędzie się na żywo – na każdy przedmiot ustalamy kwotę minimalną

      - zaproś swoich znajomych i baw się razem z nami pomagając Julce

       

       

      JAK MOŻESZ NAM POMÓC?

      Nic prostszego!!!!!!

      1.       Przekaż nam ciasto.

      2.       Przynieś przedmiot na licytację.

      3.       Udostępnij na Facebooku post z wydarzeniem.

      4.       Zatankuj na wyżej wymienionych stacjach w ten weekend. W czasie opłacania za paliwo powiedz nasze hasło: „Tankuję dla Juleczki”.

      5.       Kup kawę / ciasto – dla Julki.

     • Zapraszamy do składania wniosków o stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego

     • Wszystkich posiadających szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2020/2021, zapraszamy do składania wniosków o stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego. Wnioski będą przyjmowane do 8 października 2021 r.

      Stypendia przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm.

      Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2020/2021 następujące osiągnięcia:

      ·         uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,00;

      ·         byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

      Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

      Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

      Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO, należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku bądź przesłać pocztą (na adres podany poniżej), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2020 r.

      Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2020/2021 wyniesie 4000 zł.

      Więcej: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/trwa-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce-2.html


      WNIOSEK STYPENDIALNY 2021.docx

     • Ślubowanie klas pierwszych

     • 1 października odbyło się Ślubowanie klas pierwszych oraz tradycyjne otrzęsiny, które zorganizował Samorząd Uczniowski. tego dnia miało również miejsce otwarciem nowoczesnej szatni dla uczniów, którzy od poniedziałku będą mogli korzystać z szafek. 

     • Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

     •  

      Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 23.09.2021 na 28.09.2021 r.

       

      Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży

      w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno –

      wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

       

                   Na    podstawie  § 5 ust. 1 Rozporządzenia  Ministerstwa  Edukacji   Narodowej 

      z dnia  5 października 2010 r.  ( Dz.U. Nr 186 poz. 1245)  oraz   Statutu   Zespołu   Szkół Ogólnokształcących w Łomży ustalam co następuje:

       

      § 1. Po  zasięgnięciu  opinii  Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady

             Rodziców ustalam dodatkowe dni wolne od  zajęć dydaktyczno – wychowawczych tj.:

       

      •  15 października 2021 r.,

      •    2    listopada   2021 r.,

      •  12   listopada    2021 r.,

      •    7    stycznia    2022 r.,

      •    2        maja      2022 r.,

      •  4, 5, 6  maja     2022 r..

                   

      § 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.