• Informacje na temat wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia

     •                                                                                     Warszawa, 17 sierpnia 2021

      ZPŚ.641.153.2021.JK


      List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie
      wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w
      wieku od 12 do 15 roku życia


      Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!


      Piszę do Państwa by przedstawić pełną informację na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. Szczególnie kieruję ten list do tych, którzy z różnych względów obawiają się szczepień i odbierają sprzeczne, czasem wykluczające się, doniesienia medialne, czy też opinie kierowane przez różne środowiska i organizacje.

      Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych, stanowiący najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków. Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki to produkty lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w której zasiada również przedstawiciel Polski.

      Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak inne produkty lecznicze. Kierując się koniecznością pilnej walki ze światową pandemią i koniecznością ochrony zdrowia oraz życia ludzkiego procedury rejestracyjne szczepionek zostały skrócone, ale wszystkie badania wykonano w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, podobnie jak to się dzieje w przypadku innych szczepionek. Nie pominięto żadnego wymaganego etapu badań ani kontroli. Wszystkie badania laboratoryjne, zarówno niekliniczne na zwierzętach, jak i kliniczne na ludziach zostały przeprowadzone zgodnie z najbardziej rygorystycznymi zasadami, standardami i kryteriami etycznymi. Wydanie
      pozwolenia dopuszczającego szczepionkę do obrotu oznacza zatem, że jakość, bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego została udowodniona na podstawie odpowiednich badań klinicznych, przedklinicznych i chemicznofarmaceutycznych.
      Wszystkie informacje związane ze stosowaniem szczepionek przeciw COVID-19, w tym przeciwskazania oraz działania niepożądane określają Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL) dla poszczególnych szczepionek, które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

      Dotychczas dopuszczone do szczepienia przeciw COVID-19, w grupie wiekowej od 12 roku życia zostały dwa produkty:
      - Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech
      - Spikevax firmy Moderna Biotech Spain, S.L.

      Dopuszczenie do stosowania pierwszej ze szczepionek, tj. Comirnaty w grupie wiekowej 12-15 lat nastąpiło w oparciu o dane zebrane do 13 marca 2021 r., na próbie 2 260 nastolatków (1 131 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 1 129 w grupie placebo) Spośród tych uczestników 1 308 nastolatków (660 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 648 w grupie placebo) objęto kontrolą przez co najmniej 2 miesiące po drugiej dawce produktu leczniczego Comirnaty.

      Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u młodzieży w wieku od 12 do 15 lat były: ból w miejscu wstrzyknięcia (>90%), zmęczenie i ból głowy (>70%), ból mięśni i dreszcze (>40%), ból stawów i gorączka (>20%). Jak więc widać były to dość lekkie działania niepożądane.
      Z kolei skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Spikevax w grupie młodzieży potwierdzono w badaniu klinicznym z udziałem 3732 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. W badaniu brało udział 2773 uczestników od ukończenia 12. roku życia do ukończenia 16. roku życia i 959 uczestników od 17. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że skuteczność produktu Spikevax u dzieci w wieku od 12 do 17 lat jest podobna do skuteczności u dorosłych. Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych u osób w wieku 18 lat i starszych. Obejmują one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, dreszcze, nudności, wymioty i gorączkę. Większość tych działań niepożądanych miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i zwykle przemijała w ciągu kilku dni od otrzymania szczepionki.

      Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, są cały czas ściśle monitorowane.

      W celu poszukiwania odpowiedzi, informacji lub potwierdzenia posiadanej wiedzy, zapraszam na portal prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: http://szczepienia.pzh.gov.pl/ oraz Europejski Portal Informacji o Szczepieniach, który powstał z inicjatywy Unii Europejskiej (wersja w języku polskim pod adresem: https://vaccinationinfo. eu/plfbclid=IwAR04VBI7NzIFAHRppffRIVtC1WyX1vr9a-bJ9-QfVkjyxEol9xUwc9G9J_k).

      Z poważaniem

      z upoważnienia Ministra Zdrowia
      Anna Goławska
      Podsekretarz Stanu
      /dokument podpisany elektronicznie/


      List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków.pdf

      kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw covid19.pdf

      deklaracja na szczepienia.docx

     • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

     • Zapraszamy uczniów wszystkich klas na Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, która odbędzie się 1. września (w środę) o godz. 9.00, na dziedzińcu szkolnym. Ustawieniem klas pokierują P. Wychowawcy i Nauczyciele WF.

      Uczniowie zajmą miejsca wg następującego planu:

      kl. I. - po lewej stronie placu,

      kl. II. - wzdłuż ściany boiska,

      kl. III. - po prawej stronie dziedzińca.

      Klasy ustawiają się w porządku alfabetycznym.

       

      Po uroczystości odbędą się spotkania klas z wychowawcami.

      UWAGA! Uczniów klas pierwszych prosimy o przyniesienie długopisu, gdyż napiszecie w tym dniu test poziomujący z języka angielskiego.  

     • Uwaga - uczniowie klasy 1b

     • proszę jutro zabrać na wyjazd zgodę rofzica o poniższej treści:

      Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/mojej córki na biwak integracyjny w Komaro Adventure w dniu 26.08.2021.  /czytelny podpis rodzica/

       

      Zgoda może być w całości napisana ręcznie 

     • Integracja klas pierwszych - klasy 1b i 1f

     • Biwak integracyjny klas 1b (oddział II - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY) i 1f (oddział VI – MATEMATYCZNO-EKONOMICZNY)  odbędzie się w czwartek 26 sierpnia w KOMARO Adventure w Rybakach.
       

      Zbiórka o godzinie 8.45 przed szkołą na ul. Bernatowicza. Powrót planowany na ok. 14.30.

       

      Koszt 72 zł od osoby. W cenie: zajęcia instruktorami, transport, ubezpieczenie i kiełbaski na ognisko.
       

      Proszę założyć wygodny strój sportowy i zabrać wodę do picia.

       

      DO ZOBACZENIA!


       

     • Integracja klas pierwszych - klasy 1a, 1d i 1e

     •  

      Wyjazdy integracyjne uczniów klas IA (oddział I - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY) , ID (oddział IV - MATEMATYCZNO-FIZYCZNY) i IE (oddział  V - SPOŁECZNO-EKONOMICZNY)  zaplanowane są na piątek 27 sierpnia 2021r.

      Szczegółowe informacje dotyczące biwaków podamy w późniejszym terminie.

     • Wykaz podręczników dla klas 1-3 (na podbudowie szkoły podstawowej.

     • Przedstawiamy Wykaz podręczników dla klas 1-3 (na podbudowie szkoły podstawówowej) obowiązujacy w ILO w roku szkolnym 2021-2-22.

      Wykaz_podrecznikow_dopuszczonych_do_uzytku_2021-2022_PO_PODSTAWOWCE.pdf​​​​​​​

      UWAGA

      *  Podręczniki do języka angielskiego, i języka niemieckiego w klasie I należy zakupić dopiero po dokonaniu wyboru grupy językowej i stopnia zaawansowania. Informację na ten temat podadzą nauczyciele po rozpoczęciu nauki w szkole.

      ** Podręczniki do historii i WOS należy zakupić zgodnie z programem realizacji treści w zakresie podstawowym lub rozszerzonym


      W przypadku wątpliwości przy zakupie podręcznika prosze wstrzymac się z zakupem do rozpoczęcia roku szkolnego.