• Zadania Rady Pedagogicznej

     •  

      1. Dnia 25.08.2021 r.  /środa/ godz. 10.00 – Doskonalenie Rady Pedagogicznej

                     Temat; Szkoła po okresie pandemii – COVID-19          

       

      2. Dnia 30.08.2021r.  / poniedziałek/ godz. 9.30 – Obrady Rady Pedagogicznej

                    Temat; Podsumowanie działalności szkoły w roku szkolnym 2020/2021

       

      3. Dnia 30.08.2021 /poniedziałek/ godz. 12.00

                    Temat; Rozpoczęcie działalności szkoły w roku szkolnym 2021/2022. 

       

     • Uwaga uczniowie zakwalifikowani do klas pierwszych ILO

     • 1. Do 30 lipca do godz. 15.00 należy  potwierdzić wolę przyjęcia do ILO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

      2.  Podział klasy matematyczno – fizycznej i społeczno –ekonomicznej nastąpi w dniu 27 lipca 2021 r. /wtorek/ o godz. 11.00.

      Wykaz uczniów będzie udostępniony na terenie szkoły.

       

      3. Informacje dotyczące organizacji wyjazdów integracyjnych przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz terminy spotkań z rodzicami kandydatów na uczniów zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w dniu 27 lipca 2021 roku.

       

      4. Wykaz podręczników będzie ogłoszony na stronie internetowej szkoły po zakończeniu naboru.

     • Podziękowanie od UNICEF

     • Otrzymaliśmy podziękowania dla naszej szkoły za projekt dotyczący pomocy humanitarnej i akcji UNICEF "Prezent bez pudła"  który realizowała klasa 1a pod kierunkiem pani prof. Anny Dudo

     • Wyniki Matury 2021

     • W poniedziałek - 5 lipca, tegoroczni absolwenci odebrali Świadectwo maturalne więc czas na podsumowanie. Przedstawiamy wyniki naszych uczniów na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

      Gratulujemy wszystkich wysokich wyników, które po raz kolejny udowadniają, że ILO  świetnie przygotowuje do matury.

       

       

     • Do Absolwentów

     • Drodzy Absolwenci,

      jutro poznacie swoje wyniki matury. Życzymy Wam, by spełniły Wasze oczekiwania i umożliwiły Wam studiowanie na wymarzonym kierunku, ale pamiętajcie...

       

      (zdjęcie z cytatem pochodzi z konta @obrazkimile na Instagramie)