• ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIE Z OFERTĄ ILO

    NA ROK SZKOLNY 2022-2023

    Dlaczego warto wybrać
    Liceum Ogólnokształcące
    im. Tadeusza Kościuszki?

    Tradycja zobowiązuje. Nasze profile to Twój sukces – zaufaj nam.

     

    W wiekowym gmachu znanej z tradycji szkoły staramy się działać nowocześnie i dynamicznie, cały czas się rozwijając i odpowiadając na zmiany zachodzące w świecie.  Dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów i przykładamy  ogromną wagę do nauczania języków obcych.

    Wdrażamy własne programy edukacyjne, korzystamy z możliwości współpracy z uczelniami w Białymstoku i Warszawie, bierzemy udział w licznych projektach i przedsięwzięciach związanych z edukacją. Od zawsze przyświecała nam idea nauczania z pasją, według najlepszych wzorców i standardów. Od kilku lat przyglądaliśmy się szkołom dwujęzycznym, ponieważ rozumiemy, jak ogromny wpływ na wszechstronny  rozwój  uczniów ma nauka różnych przedmiotów w dwóch językach. Ponadto, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że język angielski powoli przestaje być językiem obcym dla wykształconego młodego człowieka.

    W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy dwie klasy dwujęzyczne – matematyczno-fizyczną i społeczno-ekonomiczną. Nasi nauczyciele matematyki, chemii, fizyki i historii zdobyli kwalifikacje dające im uprawnienia do nauczania w takich klasach. Zwiększona liczba godzin nauczania języka angielskiego jest także wielką szansą edukacyjną.

    Profile klas zaproponowanych w nasze ofercie edukacyjnej są owocem nowych doświadczeń oraz odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby absolwentów szkół podstawowych.

    Szkoła to także ludzie i atmosfera, którą tworzą. Zajrzyj na nasz profil na facebook’u i zobacz  jacy jesteśmy: https://www.facebook.com/ilolomza  

    WAŻNE DOKUMENTY

    Folder szkoły 2022

    Harmonogram Naboru 2022.pdf

    Klauzula informacyjna.doc

    Załącznik do wniosku o przyjęcie do szkoly.do

     

    Klasy pierwsze w czteroletnim liceum w roku szkolnym 2022/2023 

     

    BIOLOGICZNO-MEDYCZNA

    /dwa oddziały po 28 osób każdy/

     

    Program klas oparty na współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku,  SGGW, Politechniką Białostocką oraz Uniwersytetem Białostockim (Wydział Biologiczno-Chemiczny).

     

    Przedmioty rozszerzające:

                            

     

    biologia, chemia

    Opis klasy:

     

    Klasa dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, różnymi dziedzinami medycyny, ochroną zdrowia oraz innymi pokrewnymi dziedzinami wiedzy.

    W klasie pierwszej realizowana jest plastyka. Pozostałe przedmioty są nauczane w wersji podstawowej. Biologia i chemia są prowadzone w zakresie treści programów rozszerzonych.

     

     

    Uczniowie są przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego z biologii i chemii.

     

     

     

    Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

     

    wydział lekarski, stomatologia, fizjoterapia, kosmetologia,  psychologia, analityka medyczna, farmacja, weterynaria, położnictwo, kosmetologia, dietetyka, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, zootechnika, audiologia

    Absolwenci z roku 2021/2022 uzyskali wysokie wyniki z egzaminu maturalnego, co umożliwiło im podjęcie studiów na uniwersytetach medycznych. Uczniowie tego profilu licznie biorą udział w konkursach i olimpiadach chemicznych i biologicznych.

     

     

     

     

     

     

     

    KLASA  SPOŁECZNO–PRAWNA

    /jeden oddział - 28 osób/

    Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

     

    Przedmioty rozszerzone:

                             

     

    język angielski, język polski, historia/WOS

     

    do wyboru historia lub wiedza o społeczeństwie realizowana w grupie międzyoddziałowej z uczniami z klasy społeczno-ekonomicznej

     

    Opis klasy:

     

    Uczniowie tej klasy podejmą współpracę z instytucjami kulturalnymi, realizowane są programy z komunikacji interpersonalnej.

    Nauka w tej klasie przygotuje uczniów do aktywności społecznej, realizacji projektów i współpracy z różnymi instytucjami.

    Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymają zaświadczenie o działaniach w ramach wolontariatu i współpracy z instytucjami państwowymi.

     

    Klasa przygotowuje do zdawania poziomu rozszerzonego z języka angielskiego, języka polskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie.

     

     

     

    Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

     

    prawo, psychologia, dziennikarstwo,  studia językowe – anglistyka, polonistyka, sinologia, iberystka, filologia koreańska, filologia norweska, stosunki międzykulturowe, socjologia

     

     

     

     

    KLASA  MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

    klasa dwujęzyczna    /jeden oddział - 28 osób/

     

    Kandydaci do klasy przystąpią do sprawdzianu kompetencji językowych o godzinie 16:00 w dniu 2 czerwca 2022r.

     

    Przedmioty rozszerzające:

     

     

    matematyka, fizyka, język angielski

     

     

    Opis klasy:

    I. W klasie pierwszej planujemy rozdział matematyki na dwa przedmioty: Geometrię i Analizę z Algebrą. Pozwoli to na dokładne przeanalizowanie podstawy programowej oraz lepsze przygotowanie do konkursów i olimpiad. W klasie tej planowane jest rozszerzenie podstawy programowej z matematyki tak, aby uczniowie mogli przystąpić z powodzeniem nie tylko do matury rozszerzonej ale również dwujęzycznej.

    II. Na lekcjach matematyki część zadań będziemy rozwiązywali w języku angielskim. Poznamy także specjalistyczne  słownictwo i zwroty. Jako pomoce dydaktyczne wykorzystamy drukarkę 3D i quizy w języku angielskim.

    III. Na lekcjach fizyki wprowadzone będą elementy języka angielskiego, m.in. w zadaniach, nazwach wielkości fizycznych, zjawisk fizycznych czy też w treści praw fizycznych. Pojawią się filmy edukacyjne w języku angielskim.

    IV. W klasie pierwszej język angielski będzie nauczany na 7 godzinach lekcyjnych z podziałem: 3 godziny podstawa + 1 godzina rozszerzenie + 3 godziny programu dwujęzycznego.

     

    Tradycyjnie, klasa będzie realizowała program „Sobotnia Szkoła Matematyczna”, prowadzony przez pracowników naukowych wyższych uczelni (m.in. Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Warszawskiej     i Uniwersytetu Warszawskiego).

     

    Uczniowie będą mogli wybrać zajęcia rozszerzające z   informatyki z elementami robotyki lub geografii, które będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

     

    Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego z matematyki, fizyki oraz poziomu dwujęzycznego z języka angielskiego. Absolwenci klasy będą również posiadali umiejętności umożliwiające im uzyskanie certyfikatów językowych na poziomie FCE i CAE.

     

     

    Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

    informatyka, elektronika, automatyka i robotyka, telekomunikacja, budownictwo, transport, ekonomia, nanotechnologia, grafika,   matematyka i analiza danych, architektura, mechatronika

     

     

    KLASA  SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

    Klasa dwujęzyczna   /jeden oddział - 28 osób/

     

    Kandydaci do klasy przystąpią do sprawdzianu kompetencji językowych o godzinie 16.00 w dniu 2 czerwca 2022r.

     

    Klasa pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

    Przedmioty rozszerzające:

     

    język angielski, geografia,  matematyka/ wos

     

    do wyboru wiedza o społeczeństwie realizowana w grupie międzyoddziałowej z uczniami z klasy społeczno-prawnej

     

    Opis klasy:

     

    I. W klasie o tym profilu nauczanie historii oraz chemii odbywa się równolegle w języku polskim i w języku angielskim. Przy czym lekcje z historii ojczystej są prowadzone wyłącznie w języku polskim. Inne zajęcia prowadzone są głównie w języku ojczystym, ale wzbogaca się je jednak o terminy specjalistyczne w języku angielskim. Język ten wykorzystany jest także do rozwiązywania problemów badawczych, korzystania z publikacji naukowych oraz stron internetowych. Dzięki uczęszczaniu do klasy dwujęzycznej uczeń zdobywa jednocześnie wiedzę z danego przedmiotu oraz zdecydowanie wzbogaca swoją znajomość języka angielskiego.

     

    II. Podczas zajęć z matematyki nauczanej w systemie dwujęzycznym będzie wprowadzane słownictwo i zwroty matematyczne w języku angielskim. Materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie zajęć to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim. Da to możliwość solidnego przygotowania do egzaminu maturalnego, jednocześnie umożliwiając opanowanie bogatego zasobu słownictwa z języka obcego, a chętnym zdawanie matury dwujęzycznej z matematyki.

    III. . W klasie pierwszej język angielski będzie nauczany na 7 godzinach lekcyjnych z podziałem: 3 godziny podstawa + 1 godzina rozszerzenie + 3 godziny programu dwujęzycznego.

     

    Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego z geografii, matematyki lub WOS (do wyboru) oraz poziomu dwujęzycznego z języka angielskiego. Absolwenci klasy będą również posiadali umiejętności umożliwiające im uzyskanie certyfikatów językowych na poziomie FCE i CAE.

     

     

    Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

    prawo, zarządzanie, ekonomia, rachunkowość, finanse, psychologia, studia językowe i studia ekonomiczne w języku angielskim

     

     

     

    KLASA  MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA

    /jeden oddział - 28 osób/


     

    Przedmioty rozszerzające:

     

     

    język angielski, matematyka i trzeci przedmiot do wybory: geografia,  fizyka lub informatyka

     

     

    Opis klasy:

     

    Klasa dla pasjonatów  nauk ścisłych, którzy marzą o studiach ma dowolnym kierunku politechnicznym lub na pokrewnych kierunkach na uniwersytetach. Program klasy jest wzbogacony o zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne.

    Uczniowie mają możliwość wyboru treści rozszerzonych z fizyki, matematyki lub geografii. Osoby wybierające w drugiej klasie treści rozszerzone z geografii mogą podjąć studia na kierunkach ekonomicznych.

    Przedmiot dodatkowy: informatyka – programowanie gier, grafika komputerowa.

     

    Uczniowie będą mogli wybrać zajęcia rozszerzające z   informatyki z elementami robotyki lub geografii, które będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

     

     

    Uczniowie tej klasy są  przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego z matematyki, języka angielskiego i odpowiednio wybranego trzeciego przedmiotu (geografia, fizyka lub informatyka).

     

     

     

    Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:

    Najbardziej popularne kierunki studiów to: elektronika, matematyka i nauki informacyjne, telekomunikacja, kierunki inżynieryjne, ale także kierunki ekonomiczne.

     

    Co musisz wiedzieć o naszej propozycji skierowanej do uczniów nowego, czteroletniego liceum:

     

     

     

                                             Nauka języków obcych

     

    1.   Język angielski – kontynuacja

                                      nauka w grupach poziomowych.

     

    2.   Język angielski będzie rozszerzony w klasach: matematyczno-fizycznej, społeczno-ekonomicznej, społeczno-prawnej, matematyczno-ekonomicznej.

     

    3.  Drugi język obcy do wyboru:

             język niemiecki – wszystkie klasy (kontynuacja nauki)

             język rosyjski – wszystkie klasy (grupy dla początkujących)

             francuski – w klasach IA, IB, IC i IF (grupy dla początkujących)

     

    Większy wybór zajęć fakultatywnych z przedmiotów na poziomie  rozszerzonym

     

    Oprócz zajęć fakultatywnych przypisanych konkretnie do danego profilu, uczniowie klasy społeczno-prawnej i społeczno-ekonomicznej będą mogli tworzyć grupy między klasowe z historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie.

     

     

     

    Tradycja zobowiązuje!

    Nasze profile to Twój sukces – zaufaj nam.

     
     

    Nabór prowadzony jest elektronicznie od 16 maja 2022

     

    https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolaponadpodstawowa/ 

     

    UWAGA!

    Po wypełnieniu wniosku na stroie naboru, nalezy o wydrukować i zanieść do szkoły pierwszego wyboru.

    W przypadku naszej szkoły do wniosku należy dołączyć:

    • 3 zdjęcia legitymacyjne

    oraz poniższe dokumenty: