• ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIE Z OFERTĄ ILO

    NA ROK SZKOLNY 2021-2022

     

            Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

    • Klauzulę informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych (obowiązkowa dla wszystkich kandydatów)

     

    ​​​​​​​

    • Oświadczenie_wielodzietność rodziny (opcjonalnie)         

     

    • Oświadczenie_samotnie wychowujący dziecko (opcjonalnie)       

           (dokumenty dostępne są na stronie NABORU u góry w zakładce DOKUMENTY)

         

    UWAGA! Do wniosku papierowego proszę dołączyć 3 zdjęcia legitymacyjne.