• ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIE Z OFERTĄ ILO

    NA ROK SZKOLNY 2023-2024

    Dlaczego warto wybrać
    Liceum Ogólnokształcące
    im. Tadeusza Kościuszki?

    Tradycja zobowiązuje. Nasze profile to Twój sukces – zaufaj nam.

     

    W wiekowym gmachu znanej z tradycji szkoły staramy się działać nowocześnie i dynamicznie, cały czas się rozwijając i odpowiadając na zmiany zachodzące w świecie.  Dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów i przykładamy  ogromną wagę do nauczania języków obcych.

    Wdrażamy własne programy edukacyjne, korzystamy z możliwości współpracy z uczelniami w Białymstoku i Warszawie, bierzemy udział w licznych projektach i przedsięwzięciach związanych z edukacją. Od zawsze przyświecała nam idea nauczania z pasją, według najlepszych wzorców i standardów. Od kilku lat przyglądaliśmy się szkołom dwujęzycznym, ponieważ rozumiemy, jak ogromny wpływ na wszechstronny  rozwój  uczniów ma nauka różnych przedmiotów w dwóch językach. Ponadto, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że język angielski powoli przestaje być językiem obcym dla wykształconego młodego człowieka.

    W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy dwie klasy dwujęzyczne – matematyczno-fizyczną i społeczno-ekonomiczną. Nasi nauczyciele matematyki, chemii, fizyki i historii zdobyli kwalifikacje dające im uprawnienia do nauczania w takich klasach. Zwiększona liczba godzin nauczania języka angielskiego jest także wielką szansą edukacyjną.

    Profile klas zaproponowanych w nasze ofercie edukacyjnej są owocem nowych doświadczeń oraz odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby absolwentów szkół podstawowych.

    Szkoła to także ludzie i atmosfera, którą tworzą. Zajrzyj na nasz profil na facebook’u i zobacz  jacy jesteśmy: https://www.facebook.com/ilolomza  

    UWAGA

    Test kompetencji  z j. angielskiego do klas DWUJĘZYCZNYCH

    odbędzie się dnia 31.05.2023 r. o godz. 16.00

     

    II termin (dla osób, które nie będą mogły napisać testu w terminie I) 14.06.2023 r. godz. 16.00.

     

     

     

    WAŻNE DOKUMENTY

    Folder szkoły

    HARMONOGRAM REKRUTACJI

    Rozporządzenie w sprawie rekrutacji

    Oferta szkoły na rok szkolny 2023-2024 /profile klas/

    Załącznik do wniosku o przyjęcie do szkoły

    Nabór DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH  prowadzony jest elektronicznie od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz. 15:00

    Nabór DO WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH KLAS prowadzony jest elektronicznie od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.

     

    https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolaponadpodstawowa/ 

     

    UWAGA!

    Po wypełnieniu wniosku na stronie naboru, należy go wydrukować i zanieść do szkoły pierwszego wyboru.

    W przypadku naszej szkoły do wniosku należy dołączyć:

    • 3 zdjęcia legitymacyjne

    oraz poniższe dokumenty:

     

    LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW