• Medal „Dzielnych tworzą dzielni i zacni” dla pani Teresy Grużewskiej

     • Podczas dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego medal „Dzielnych tworzą dzielni i zacni” otrzymała pani Teresa Grużewska – pracownik naukowo – dydaktyczny Muzeum Przyrody w Drozdowie. Od wielu lat współpracuje z naszą szkołą. Znają ją dobrze zwłaszcza uczniowie klas biologicznych. A szczególnie ci, którzy przygotowują prace badawcze na Olimpiadę Biologiczną. Korzystają wtedy z nieocenionej pomocy pani Teresy. Jest ona bowiem skarbnicą wiedzy biologicznej, często takiej której na próżno szukać w książkach.

      Wszyscy bardzo cenimy sobie prowadzone przez p. Teresę Grużewską zajęcia terenowe. Uczymy się tam rozpoznawać nie tylko rośliny, ale także poszczególne gatunki zwierząt.

      W pracy cechuje Panią profesjonalizm, skromność i pasja.

      Profesjonalizm – jak rzadko kto dzięki własnym gruntownym badaniom i profesjonalnej wiedzy potrafi przenieść nas Pani w niezwykły świat przyrody.

      Skromność – ponieważ nigdy nie stawia siebie Pani na pierwszym miejscu. Pani głównym zadaniem jest uwrażliwianie nas na piękno otaczającej nas przyrody. Swoje potrzeby traktuje Pani drugorzędnie.

      Pasja. Hobby w życiu można mieć wiele. I zmieniać je nieustannie. Pasja jest stała. Pasją pani Teresy jest botanika, a właściwie szeroko rozumiana przyroda. Ludzie z pasją zasługują na najwyższy szacunek. Bowiem ludzie z wielką pasją to ci, dzięki którym niemożliwe staje się możliwe.

     • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • Dzisiaj zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022 i rozpoczęliśmy wyczekiwane i zasłużone wakacje. Po prawie 2 latach zdalnego nauczania ten rok szkolny przywrócił wiarę, że znowu może być normalnie. Doceniliśmy każdy dzień, który mogliśmy spędzić w ławce szkolnej, a nie przed ekranem komputera.

      Wielu z naszych uczniów zakończyło ten rok szkolny sukcesami w olimpiadach, i konkursach przedmiotowych. Podczas dzisiejszej uroczystości nagrodzeni zostali ci, którzy zdobyli tytuł finalisty oraz brali udział w etapach okręgowych.

      1. Finalistka etapu centralnego 52. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, klasa III C, Natalia Bieniek
      2. Finalista 15. Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, zdobywcy I miejsca w 20 Jubileuszowym Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego o puchar Burmistrza Olecka, klasa II D, Maciej Mieczkowski
      3. Finalistka 15 Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, uczestniczka etapu okręgowego 46 Olimpiady Języka Angielskiego i 48 Olimpiady Geograficznej, klasa III F, Dominika Przesław
      4. Finalista 48 Olimpiady Geograficznej, uczestnik etapu centralnego 15 Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, uczestnikowi etapu okręgowego 15. Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, klasa III F, Jan Saniewski
      5. Finalistka 15. Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, uczestniczka etapu okręgowego 48 Olimpiady Historycznej, klasa III E,
       Alicja Skowrońska
      6. Finalistka 37 Olimpiady Ekologicznej, klasa II D, Kacper Wądołkowski
      7. Uczestniczka etapu okręgowego 17 Olimpiady Przedsiębiorczości, klasa III B,
       Amelia Andrychowska
      8. Uczestniczka etapu okręgowego 20 Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, klasa III C, Dominika Cekała
      9. Uczestnik etapu okręgowego 51 Olimpiady Biologicznej, klasa III B, Oliwier Chojnowski
      10. Uczestniczka etapu okręgowego 48 Olimpiady Geograficznej, klasa II E, Maja Dzięgielewska
      11. Uczestnik etapu okręgowego 15. Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, klasa I E, Szymon Głodkowski
      12. Uczestniczka etapu okręgowego 15. Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, klasa I C, Agnieszka Jadczak
      13. Uczestniczka części ustnej etapu okręgowego 52. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, klasa I C, Julia Karwowska
      14. Uczestniczka etapu okręgowego 52. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, klasa II E,
       Iga Kozikowska
      15. Uczestnik etapu okręgowego 48 Olimpiady Geograficznej, klasa II E, Jan Kozłowski
      16. Uczestniczka etapu okręgowego 48 Olimpiady Geograficznej, klasa III E, Paulina Kropiewnicka
      17. Uczestnik etapu okręgowego 48 Olimpiady Historycznej i 48 Olimpiady Geograficznej,
       klasa III E, Maksymilian Kucharski
      18. Uczestniczka etapu okręgowego 48 Olimpiady Historycznej, klasa III C, Klaudia Nasiadko
      19. Uczestnik etapu okręgowego 17 Olimpiady Przedsiębiorczości, klasa III E, Stanisław Rytel
      20. Uczestniczka etapu okręgowego 15. Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, klasa I E, Aleksandra Sikorska
      21. Uczestniczka etapu okręgowego 48 Olimpiady Geograficznej, klasa II E, Katarzyna Szymańska
      22. Uczestnik etapu okręgowego 17 Olimpiady Przedsiębiorczości i 48 Olimpiady Geograficznej, klasa III E, Michał Szyszko
      23. Uczestniczka części ustnej etapu okręgowego 52. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, klasa III F, Aleksandra Waniewska

      Tradycyjnie świadectwa otrzymali też uczniowie,  którzy uzyskali świadectwo z tzw. czerwonym paskiem. W tym roku jest to aż 87 osób!


      Gratulujemy WSZYSTKIM uczniom promocji do nastepnej klasy i życzymy udanych wakacji. 


     • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

     • Miasto Łomża realizuje w 2022 r. zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", który dotyczy wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

      Wojewoda Podlaski przekazał na ten cel Miastu Łomża środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 128 500 zł.

      Dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

      1. w ramach Kierunku interwencji 3.1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego:
      • Przedszkole Publiczne nr 15 w Łomży - w wysokości 3 000 zł (całkowita wartość zdania 3 750 zł)
      • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży (oddziały przedszkolne) - w wysokości 3 000 zł (całkowita
              wartość zadania 3 750 zł)
      • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży (oddziały przedszkolne) -                       
              w wysokości 2 500 zł
       (całkowita wartość zadania 3 125 zł)

      2)  w ramach Kierunku interwencji 3.2. w odniesieniu do szkół:

      • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)

         Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)

      • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży - w wysokości 12 000 zł                   
              
       (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Ks. Mazowieckiego Janusza I w Łomży - w wysokości 12 000 zł
             
       (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita    
              wartość zadania 15 000 zł)

      -    II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita
            wartość zadania 15 000 zł)

      • Technikum nr 4 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • Technikum nr 5 w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania 15 000 zł)
      • Technikum nr 6 w Łomży- w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość zadania15 000 zł)
      • Technikum nr 7 im. L. Bojanusa w Łomży - w wysokości 12 000 zł (całkowita wartość
              zadania 15 000 zł).

      Organ prowadzący zapewnia wkład własny na poziomie 20 % wartości zadania tj. łącznie 32 125 zł. 

      Placówki wychowania przedszkolnego przeznaczą środki na zakup książek będących nowościami
      wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym
      nośniku oraz na realizację działań promujących czytelnictwo takich jak zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

      Szkoły mogą zakupić książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku. Ponadto zakup może obejmować elementy wyposażenia          do bibliotek szkolnych jak sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowanie dla bibliotek, zakup czytników e-booków, elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, a także działania promujące czytelnictwo.

       

       

     • Uczennice I LO Laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie

     • Zdolne uczennice z Koła bibliotecznego, podopieczne Doroty Przestrzelskiej, zostały Laureatkami III miejsc Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie. Kinga Sendrowska ( z lewej) zaprezentowała gadkę Leszka Czyża "Jek Andzia Satanoziu poredziła", Urszula Filipkowska gadkę Władysława Gwiazdy p.t. "Skąd się wziena mowa kurpiowska" oraz gadkę własnego autorstwa. Gratulujemy!

       

     • Informacja dotycząca składania wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

     • Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochronydziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106 poz. 890), stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny.
      Wnioski muszą dotyczyć kandydatów, którzy są uczniami publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, której ukończenie umożliwiauzyskanie świadectwa dojrzałości.
      Z zapisu rozporządzenia wynika, że kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów może być uczeń, który w roku szkolnym 2021/2022 spełnił przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:


      1. otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
      2. wykazywał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki conajmniej dobre.


      W celu zgłoszenia kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów należy złożyć:


      • wniosek o przyznanie stypendium ( Załącznik nr 1), który powinien być wypełniony pismem komputerowym (z podaniem wszystkich aktualnych danych, którezawarte są we wniosku).  Uwaga, w tym roku szkolnym dokonano modyfikacji wzoru wniosku!
      • poprawnie wypełnione i podpisane oświadczenie (oryginał – nie kopia ani skan) (Załącznik nr 3) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata


      zalacznik-nr-1-wniosek.pdf

      zalacznik-nr-3-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

     • Test kompetencji językowych - II termin

     • Przypominamy, że jutro tj. 14 czerwca o godz. 16.00 odbędzie się II termin sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas dwujęzycznych.

       

      II termin ustalony jest dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie I. 

     •             Sukces Kacpra Wądołkowskiego na XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej

     • W dniu 4 czerwca w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbył się w Warszawie etap centralny XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W rozgrywkach finałowych uczestniczyli pasjonaci ekologii z całej Polski wyłonieni na drodze eliminacji okręgowych. W tym zaszczytnym gronie znalazł się Kacper Wądołkowski, uczeń klasy IId, który zdobył tytuł Finalisty.

      Kacper przygotowywał się do Olimpiady pod opieką pani prof. Ewy Zabielskiej.   

      Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia z osiągniętego sukcesu!

     • Dzień Nauki w I LO

     •  Od kilkunastu lat nasza szkoła organizuje Dzień Nauki , na który zapraszamy naukowców z różnych dziedzin.

      W tym roku zaprosiliśmy do nas pan Bogusława Kosela  z Muzeum w Tykocinie -, który przybliżył nam sylwetkę Zygmunta Straszewicza, absolwenta szkoły, pierwszego rektora Politechniki Warszawskiej.  Klasy biologiczno-chemiczne uczestniczyły w wykładzie pani Teresy Grużewskiej z Muzeum Przyrody w Drozdowie na temat leczniczych  właściwości roślin doliny Narwi.  Natomiast pan Adam Sokołowski z Muzeum Północno -Mazowieckiego w Łomży przedstawił  przełomowe wydarzenia z historii miasta w wykładzie „Spacerkiem po Łomży”.

      Do udziału w Dniu Nauki zaprosiliśmy także w tym roku naszych uczniów i absolwentów, którzy w tym roku szkolnym odnieśli sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.  Natalia Bieniek (uczennica klasy 3CP), finalistka 52. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, wygłosiła wykład „Wartościowanie w języku”. Michał Marcińczyk (absolwent klasy 3DG),  laureat 51. Olimpiady Biologicznej, podzielił się swoimi  fascynacjami biologicznymi. A Damian Wróblewski (absolwent klasy 3DG),  laureat 71. Olimpiady Fizycznej,  wygłosił wykład „ Fikcja literacka w fizyce”.

      Cała trójka podzieliła się też swoimi doświadczeniami ze startu w ruchu olimpijskim.

      Cieszy nas bardzo, że tak duże grono uczniów mogło uczestniczyć w tych niezwykle  ciekawych i różnorodnych spotkaniach.

     • Uwaga kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas dwujęzycznych.

     • Informujemy, że 14 czerwca o godz. 16.00 odbędzie się II termin sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas dwujęzycznych.

       

      II termin ustalony jest dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie I.

     • Festyn z okazji Dnia Dziecka.

     • Oto fotorelacja z dzisiejszego festynu z okazji Dnia Dziecka. Organizowały go klasy IIIdp i IIIfp.

      Dziękujemy nauczycielom, rodzicom i uczniom, którzy wsparli naszą inicjatywę. Dziękujemy Anastazji i Maksowi dzięki, którym bariery językowe pokonaliśmy w mig. Dziękujemy sponsorom: @Logos LCE, @Cukiernia Cendrowscy, @ Literkowo, @Douglas, @ Sękacz Śledziewscy. Szczególne podziękowania kierujemy do Gminy Łomża. Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu impreza udała się wzorowo.

     • Sukces naszych uczniów w Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej,

     • 28 maja odbył się Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej, w którym już tradycyjnie uczestniczyliśmy.

      Naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów. W kategorii klas pierwszych Maciek Popielarczyk (IF) zdobył nagrodę II stopnia. W kategorii klas drugich Kacper Walczuk (2d) otrzymał wyróżnienie. W kategorii klas trzecich Kacper Mocarski (3dp)wywalczył nagrodę II stopnia, a Alicja Przeździecka(3dp) i Dominik Śledziewski (3dp) - nagrody II stopnia. W klasyfikacji zespołowej Alicja Przeździecka, Kacper Mocarski i Maciej Orłowski (3dp) zdobyli III miejsce. Poza tym Dominika Przesław (3fp) otrzymała nagrodę specjalną. Serdecznie gratulujemy naszym nagrodzonym oraz ich nauczycielom. Wielkie brawa:)