•    Społeczność Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Łomży żegna Profesora Henryka Samsonowicza.

     •    Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Henryka Samsonowicza – wybitnego naukowca, mediewisty, ministra edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

         Mieliśmy zaszczyt gościć Profesora w naszej szkole, słuchać jego wykładów, korzystać z cennych rad udzielanych w okresie badań nad historią łomżyńskiej oświaty. Kiedy, jako Minister, inicjował wielką debatę nad historycznej wagi przebudową systemu szkolnictwa, rada pedagogiczna naszego liceum wzięła w niej udział. Profesor wspierał nasz projekt zorganizowania muzeum szkoły, patronował przygotowaniu jej monografii.

          We wstępie do jubileuszowego wydania historii najstarszej szkoły w Łomży – jednej z najstarszych w Polsce, Profesor użył klasycznej sentencji : Finis opus coronat. Pamiętając o związkach Profesora z naszą szkołą, jego otwartej na spotkania z młodzieżą i jej wychowawcami postawie, z szacunkiem pochylamy głowy przed dziełem życia wielkiego humanisty.

      (zdjęcie: en.wikipedia.org)

     • Nabór na rok szkolny 2021-2022 ruszył

     • Drodzy Ósmoklasiści,

       

      dzisiaj uruchomiona została strona naboru do szkół ponadpodstawowych. Na stronie https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolaponadpodstawowa/ znajdziecie WNIOSEK ONLINE oraz niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku. Po wypełnieniu wniosku i zapisanie go w systemie, należy go wydrukować i złożyć w formie papierowej w  sekretariacie  szkoły pierwszego wyboru lub wysłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 21 czerwca do godz. 15.00.

      Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

      • Klauzulę informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych (obowiązkowa dla wszystkich kandydatów)
      • Podanie wewnętrzne o przyjęcie do ILO dostępne tutaj:  Podanie_wew_o_przyjecie_do_liceum_-2014-2015.doc   (obowiązkowa dla wszystkich kandydatów)                           
      • Oświadczenie - wielodzietność rodziny (opcjonalnie)         
      • Oświadczenie - samotnie wychowujący dziecko (opcjonalnie)       

      (dokumenty dostępne są na stronie NABORU u góry w zakładce DOKUMENTY)

      UWAGA! Do wniosku papierowego proszę dołączyć 3 zdjęcia legitymacyjne.

     • Zajęcia integracyjne dla klas I

     • Drodzy Pierwszoklasiści,

      w poniedziałek wracacie do szkoły po 7 miesiącach zdalnej nauki w nowej szkole. Ledwie zaczęliście naukę w naszym liceum, a już przeszliśmy na zdalne nauczanie.

      Powrót do szkoły, po tak długim okresie zdalnego nauczania, może się wydawać trudny. Dlatego przygotowaliśmy projekt zajęć integracyjnych dla klas I. Zajęcia prowadzone przez szkolną pedagog, organizowane w porozumieniu z wychowawcami, będą się odbywały w pierwszych dniach przyszłego tygodnia, w auli szkoły. Przedstawiamy ich harmonogram:

       

      17.05 (poniedziałek)-

      1,2,3 g. lek. klasa IA,

      4,5,6 g. lek. klasa IC,

       

      18.05 (wtorek)-

      1,2,3 g. lek. klasa ID,

      4,5,6 g. lek. klasa IB,

       

      19.05 (środa)-

      1,2,3 g. lek. klasa IF,

      4,5,6 g. lek. klasa IE.

       

      Liczymy na dobre, budujące i bezpieczne spotkania.

     • Przedstawiamy klasę biologiczno-medyczną

     • Drodzy Ósmoklasiści,

      17 maja rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych dlatego postanowiliśmy przybliżyć Wam profile klas, które możemy wam zaproponować. Jeśli macie jakieś pytania piszcie do nas na profil na FB --->>>  https://www.facebook.com/ilolomza

      Na początek klasa biologiczno-medyczna. w roku szkolnym 2021-2022 planujemy utworzyć dwie takie klasy.

     • Życzenia dla Maturzystów od Rodziców

     • Drodzy Maturzyści, nasze Kochane Dzieci!

      Dziś jest Wasz wielki dzień, rozpoczyna się bowiem okres stanowiący zwieńczenie Waszej nauki w szkole średniej. Dajcie z siebie wszystko, walczcie o swoją przyszłość, bo od wyniku maturalnego zależą losy dalszej nauki i rozwoju. Mamy pewność, że poradzicie sobie doskonale. Nie poddawaliście się mimo przeciwności losu i ciężko pracowaliście przez trzy lata, aby teraz wykazać się dojrzałością i wiedzą.

      Trzymamy za Was kciuki i wierzymy w Was mocno –

                                                                                                     Rodzice

     • 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

     • Delegacja ILO wzięła dzisiaj udział w miejskich obchodach 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

       

      3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił konstytucję. Była ona kompromisem pomiędzy postulatami stronnictwa patriotycznego i stronnictwa dworskiego. Jej autorami byli m.in. Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski.

      POSTANOWIENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

      ~ zniesienie wolnej elekcji i wprowadzenie monarchii dziedzicznej (po bezpotomnej śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego koronę miała przejąć dynastia Wettinów)

      ~ zniesienie liberum veto i wprowadzenie głosowania większością

      ~ wprowadzenie trójpodziału władzy

      ~ ustanowienie Straży Praw, która miała pełnić rolę podobną do dzisiejszego rządu

      W konstytucji znalazł się zapis, mówiący, że „lud rolniczy (…), który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność (…) pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy (…)”

      ZNACZENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

      Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Najwybitniejsi politycy i myśliciele przełomu XVIII i XIX wieku wyrażali się o niej z podziwem. Twórca ideologii konserwatywnej Edmund Burke napisał o Konstytucji 3 Maja; „Jak dotąd, jest to niezawodnie najczystsze dobrodziejstwo, jakie kiedykolwiek ludzkość spotkało”

     • Losy Absolwentów ILO - Justyna Jarząbska (Matura 2007)

     • Przedstawiamy losy kolejnej absolwentki ILO (Matura 2007). Jednocześnie zachęcamy wszystkich absolwentów do dzielenia sie z nami informacjami o swoich dalszych losach. 

       

       

      JUSTYNA JARZĄBSKA (Matura 2007)

      Absolwentka MA - kierunek European Studies: Global Governance and Transnational Perspectives na K.U.Leuven oraz studiów magisterskich w dziedzinie Bezpieczeństwa Narodowego ze specjalizacją Zarządzania Kryzysowego. Ukończyła również Szkołę Praw Człowieka oraz Szkołę Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

      Zrealizowała projekt rozwojowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w Tanzanii mający na celu wzmocnienie potencjału lokalnej społeczności, szczególnie młodzieży. W Etiopii szkoliła pracowników humanitarnych z Somalii, Jemenu, Południowego Sudanu oraz Erytrei z zakresu "conflict sensitivity". Ostatnie doświadczenie pracy z uchodźcami w Nakivale Refugee Settlement w Ugandzie wykorzystała do przygotowania badania nt. systemu zarządzania migracjami w Ugandzie, a przy okazji zainicjowała zbiórkę na budowę biblioteki dla dzieci z wioski Rugando.

      Jest członkiem międzynarodowych grup eksperckich w obszarze migracji i azylu, m.in. CAHENF w Radzie Europy, a także Prezesem Fundacji Międzynarodowy Instytut Rozwoju Dzieci.  (źródło: http://www.akademiakadr.eu/druzyna-akademii-kadr-europejskich/justyna-jarzabska-migracje-bezpieczenstwo/)

       

      Jej koleżanka z klasy, Ewelina  Budryk, mówi o niej tak:” ówczesna przewodnicząca klasy, wulkan energii, wrażliwy człowiek. Justyna, wraz z przyjaciółmi, buduje właśnie bibliotekę w Tanzanii. Kolejną, bo ta w Ugandzie już funkcjonuje. Ale jak to Justyna, nie poprzestaje na jednym działaniu: tu kupi materace dla dzieci pracujących (i śpiących) w kopalni złota, tu podaruje piłkę do nogi osieroconym dzieciom, a innym wręczy lampki solarne, żeby można było uczyć się przy ich świetle po zmroku.

       

      Oto link do grupy związanej z działalnością Justyny i jej Instytutu:  LibrAfrica Grupa (Biblioteki jako Centra Rozwoju Dzieci w wioskach Afryki) https://www.facebook.com/groups/218064225449886/?ref=share